Економічна безпека держави - матеріали науково-практичної конференції

В. в. яременко, канд. юрид. наук харківський національний університет внутрішніх справ