Економічна безпека держави - матеріали науково-практичної конференції

А. в. баркалов, заступник начальника ннІпфкм харківський національний університет внутрішніх справ