Автоматизоване робоче місце менеджера - Навчальний посібник (Худякова І.М.)

Частина 7 новІ форми органІзацІЇ бІзнесу з використанням сучасних засобІв передачІ даних

Перший міф науки уп- равління полягає у тому, що вона  існує.

Закон Хеллера

Ніхто  не знає, що відбува- ється насправді в межах  да- ної організації.

Слідство Джонсона