Автоматизоване робоче місце менеджера - Навчальний посібник (Худякова І.М.)

6.2. арм «методиста кафедри»

Автоматизоване робоче місце методиста кафедри дозволяє вво- дити інформацію про поточну успішність кожного студента. Отри- мання інформації про персональні дані студента. На малюнку пока- зана керівна форма. Натиснувши на відповідну кнопку, можна пере- йти в необхідний режим роботи.

Рис. 6.7.

Головна форма управління АРМ Кафедра

 

Після вибору спеціальності і курсу можна:

•           переглянути і роздрукувати матрикулярну книгу за вказаний семестр;

•           переглянути список студентів групи з можливістю переходу на особисту картку конкретного студента;

•           переглянути екзаменаційну відомість даної групи із зазначено-

го предмета або підготувати відомість для конкретного іспиту,

проконтролювати допуск кожного студента до іспиту.

Рис. 6.8.

Вибір  інформації

Матрикулярна книга дає повну інформацію про результати всієї групи за вказаний семестр (рис. 6.9, 6.10).

З облікового складу студентів можна натисненням кнопки перейти до інформації персональної картки конкретного студента. (рис. 6.11.)

У даній формі розділ «особисті дані» дозволяє працювати з ін- формацією про студента і виконувати різні запити щодо всіх студен- тів. Наприклад, можна швидко з’ясувати кількість студентів, що ма- ють дітей, скільки іногородніх студентів навчається у ВНЗ і т. д.

Подпись: Рис. 6.9.
Звіт про  результати групи за вказаний семестр

Рис. 6.10.

Робота зі списком студентів

У розділі «успішність» контролюється наявність академічних заборгованостей і вписується оцінка у разі, коли іспит або залік зда- валися не одночасно зі всією групою.

«Проходження навчання» містить інформацію про всі накази і розпорядження, що стосуються даного студента.

Розділ «оплата» формується з АРМ «бухгалтер» і містить інформацію про оплату студентом навчання або наявність фінансової заборгованості.

Відомість з предмета (Рис.6.13) створюється і роздруковується, а потім за наслідками іспиту чи заліку заносяться результати. Це дозволяє  у  подальшому  одержувати  зведені  дані  за  групами  та

інституту в цілому, а також роздруковувати матрикулярні книги.

Вся інформація з кожної кафедри обробляється диспетчером і є початковим матеріалом для Автоматизованого робочого місця топ-

менеджера (у нашому випадку ректора) навчального закладу.

Подпись: Рис. 6.11.
Персональна картка  студента

Подпись: Рис. 6.12.
Розділі «успішність»

 

Рис. 6.13.

Відомість з предмета