Автоматизоване робоче місце менеджера - Навчальний посібник (Худякова І.М.)

6.3. арм «адміністратора»

В автоматизованому робочому місці адміністратора з’єдну- ється в єдине ціле вся інформація з інших АРМів. Об’єднана ін- формація передається в АРМ топ-менеджера для аналізу. Об’єд- нання  всієї  інформації  відбувається  за  полями  зв’язку.  Зі  всіх АРМ  зв’язок  інформації  по  студентах  здійснюється  за  ключем

«Код студента», який фактично є номером залікової книжки, що не повторюється. Структура таблиці «Студенти» відображена на

рис. 6.14.

 

Рис. 6.14.

Структура таблиці «Студенти»

 

Полями зв’язку також є:

•           Код факультету

•           Код групи

•           Семестр

•           Код дисципліни

Ось такий, наприклад, має вигляд зв’язок між таблицями «Сту-

денти», «Предмети», «Успішність»

Рис. 6.15.