Автоматизоване робоче місце менеджера - Навчальний посібник (Худякова І.М.)

6.4. арм «менеджера з оплати за навчання»

Це АРМ дозволяє у будь-який час подивитися, коли і які суми оплачувалися. Одержати довідки щодо всіх заборгованостей з оплати.

 

Даний модуль дозволяє вводити інформацію про оплату. Ство- рені запити дають можливість повністю контролювати своєчасність внесення потрібних сум. Можна одержувати інформацію про загаль- ну суму заборгованості і кількість боржників. Можна здійснити вибірку з будь-яких заданих параметрів, наприклад, за прізвищем або номером групи. Система звітів дуже зручна для надання відпо- відної інформації всім зацікавленим підрозділам.

Рис. 6.16.

Головна форма АРМ «Менеджера з оплати за навчання»