Автоматизоване робоче місце менеджера - Навчальний посібник (Худякова І.М.)

6.1. арм «ректора»

Дозволяє ухвалювати рішення, використовуючи всю повноту інформації про стан навчального процесу у даний момент часу. До ректорату надходить вся інформація про контингент студентів, їх успішність і оплату за навчання.

Рис. 6.2.

Головна форма управління АРМ «Ректора»

Можливості:

•           Дозволяє контролювати кількість студентів за факультетами і в цілому за інститутом (рис. 6.3).

•           Контроль академічних заборгованостей у загальній кількості з факультетів і курсів, а також за кожним конкретним студентом (рис. 6.4).

•           Контроль фінансових заборгованостей (рис. 6.5.)

 

Рис. 6.3.

Контроль академічних заборгованостей

•           Повна інформація за кожним студентом, яка може бути одержа-

на, якщо вказати прізвище у відповідній формі (рис. 6.6).

•           Інформація з факультету і групи

•           Будь-яка інформація, яку може сформувати адміністратор ство-

ренням запиту з відповідними параметрами.

 

Рис. 6.4.

Звіт про  академічну заборгованість

Рис. 6.5.

Форма  контролю фінансових заборгованостей

 

Рис. 6.6.

Форма  пошуку за прізвищем