Автоматизоване робоче місце менеджера - Навчальний посібник (Худякова І.М.)

6.5. арм «відділ кадрів»

У  даному  автоматизованому робочому  місці  сконцентрована вся інформація про співробітників. За кожним з них можна перегля- нути і відредагувати інформацію персональної картки обліку. Осо- бисті дані, дату прийому на роботу і т. д.

 

Довідковою інформацією в даному модулі є перелік всіх пред- метів з кількістю годин, довідник викладачів, довідник посад з пла- новим  навантаженням,  який  можна  побачити  на  поданій  схемі даних. Для кожного викладача просто вибираються предмети, які він читає, і автоматично розраховується навантаження.

Рис. 6.17.

Схема даних модуля розрахунку навантаження

Картка навантаження викладача (рис. 6.18) відразу дає інфор- мацію про кількість лекційних годин, практичних занять та ін. Це дозволяє автоматично одержати дані про загальну кількість годин навантаження даного викладача. І надалі ця інформація є вихідною для розрахунку зарплати.

У даному модулі ми маємо можливість надрукувати картки навантаження кожного викладача (рис. 6.19).

Подпись: Рис. 6.18.
Картка навантаження викладача

Подпись: Рис. 6.19.
Звіт навантаження викладача