Інформаційні системи в міжнародному бізнесі - Навчальний посібник (Гужва В. М., Постєвой А. Г.)

11.2. Інформаційна система доу-джонс tелерейт (dow jones telerate)

Компанія Dow Jones Telerate — це одна з найбільших агенцій у галузі засобів технічного аналізу ринкової інформації в режимі реального часу. Компанія є важливою складовою американського інформаційного концерну Dow Jones and Company, що має більш ніж вікову історію. Концерн було засновано в 1882 р. і він став першою в світі структурою, створеною безпосередньо для збирання, обробки та аналізу фінансово-економічної інформації. Практично в усіх продуктах, які зараз пропонуються компанією, користувач має змогу графічно представити інформацію щодо котировок і цін у режимі реального часу, а також застосувати до цих графіків методи технічного аналізу.

На початку століття трейдерам вистачало газетної інформації для того, щоб з допомогою засобів технічного аналізу визначитися в ситуації на тому чи іншому ринку. Зараз ситуація на фінансових і ф’ючерсних ринках змінюється настільки швидко, що успіху можна досягти лише в тому разі, якщо інформація отримується та обробляється в режимі реального часу. Серед продуктів компанії Dow Jones Telerate найвідомішим є Teletrac.

11.2.1. Система Teletrac

Користувач системи Teletrac має доступ до поточної інформації з котировок понад 1500 інструментів фінансового, товарного та фондового ринків. Відповідно до своїх запитів користувач формує так звані торгові плани (trade plans), яких в останній версії продукту налічується 32. У рамках одного плану користувач має змогу побудувати до восьми графіків одного або кількох ринкових інструментів, кожний з яких можна доповнити технічними індикаторами (Support and Resistance Levels, Moving Averages, Trend Lines тощо), які будуються в одному вікні. В окремих вікнах можуть бути побудовані графіки зміни більшості відомих індикаторів, що використовуються під час технічного аналізу (RSI, MACD, CCI та ін.). Користувач Teletrac має доступ практично до всіх інструментів побудови графіків, зокрема, таких, як Line Charts, Bar Charts, Point and Figure Charts та ін.

Важливою особливістю системи Teletrac є її гнучкість, яка дає змогу досить легко комбінувати всі доступні методи в будь-яких сполученнях (наприклад, можна будувати лінії тренда та ковзних середніх на графіку RSI, легко переходити від однієї форми подання даних до іншої).

Поряд з цим користувач Teletrac має змогу розробляти власну стратегію поведінки на ринку (trading rules): умови відкриття та закриття позицій, умови виходу із угод (trailing stops) і т.ін. Кожне правило такої стратегії в свою чергу може містити всі раніше введені в торговий план технічні індикатори. Дана система самостійно відслідковуватиме ситуацію і подаватиме сигнали на купівлю чи продаж. Крім того, можна перевірити потенційний прибуток своєї стратегії на матеріалі історичної бази даних, яка об’єднує інформацію, що стосується більшості доступних інструментів ринку за 10 і більше років. Користувач системи Teletrac має змогу роздрукувати графічну та табличну інформацію, зберегти графіки на дискетах у графічному форматі, а також експортувати дані в електронні таблиці Excel чи Lotus 1-2-3.

Однією з найважливіших для користувача властивостей системи Teletrac є те, що доступ до цього продукту можна здійснити за допомогою супутникових каналів зв’язку.

11.2.2. Система Telerate Charting

Система Telerate Charting — досить популярна в Європі, але поки що менш поширена в країнах СНД — має такі самі можливості для проведення технічного аналізу, як і Teletrac, однак функціонує в середовищі Microsoft Windows. З назви продукту видно, що його основне призначення — це проведення технічного аналізу. Однак за своєю суттю Telerate Charting є інтегрованою інформаційно-аналітичною системою. Користувач має змогу в окремому вікні переглядати всі стандартні сторінки Dow Jones Telerate, кількість яких сягає 60000. За наявності такої можливості Microsoft Windows дає змогу суттєво спростити пошук необхідних сторінок порівняно з Teletrac. В окремих вікнах можна організувати перегляд новин; користувач також може створювати вікна котировок і самостійно редагувати їхній зміст. Абонент Telerate Charting має доступ до котировок значно більшої кількості ринкових інструментів порівняно з Teletrac. Загальна кількість доступних котировок перевищує 200000.

Засоби технічного аналізу, що надаються абоненту системою Telerate Charting, охоплюють майже весь арсенал стандартних методів технічного аналізу, до того ж кількість убудованих індикаторів значно перевищує аналогічний показник системи Teletrac. Користувач також має змогу визначати свої формули, а отже, й будувати власні індикатори. Можливі побудова ринкової стратегії на основі технічних індикаторів, що використовуються, і програмування видачі системою сигналів на купівлю чи продаж.

Суттєва перевага, що надається внаслідок використання операційної системи Microsoft Windows, — це можливість одночасної роботи на одному й тому самому комп’ютері та з іншими додатками до Windows (вони можуть бути динамічно пов’язані з Telerate Charting). Зокрема, найбільший інтерес викликають можливість експорту інформації та електронні таблиці Microsoft Excel. У цьому разі таблиці виявляються динамічно зв’язаними з вікнами Telerate Charting, тобто змінюють­ся в режимі реального часу.

11.2.3. Система Telerate Workstation

Найбільш досконалим на сьогодні є продукт Telerate Workstation. З погляду користувача, що безпосередньо працює за терміналом, можливості всіх його версій майже однакові. Крім того, абоненти деяких версій мають змогу приймати на свої робочі станції інформацію агенції Reuters і обробляти її з допомогою тих самих засобів, що й інформацію від Dow Jones Telerate.

Продукт Telerate Workstation вигідно відрізняється від решти інформаційних продуктів, насамперед надзвичайно зручним «дружнім» користувацьким інтерфейсом. Порівняно зі своїм попередником — Telerate Charting — у продукті Telerate Workstation значною мірою спрощено доступ до більшості сервісних функцій.

Дуже важливою є також можливість перетворювати інформацію, що подається на стандартних сторінках, у форму даних, організованих у записи. Таке перетворення дає змогу користувачеві будувати графіки зміни валютних котировок конкретного банку.

Водночас варто зазначити, що арсенал методів технічного аналізу, до яких користувач має доступ у межах Telerate Workstation, дещо менший порівняно з Teletrac та Telerate Charting.

11.2.4. Система Teletrac Tradestation

Аналітикам-професіоналам компанія Dow Jones Telerate пропонує новий спеціалізований продукт для технічного аналізу — Teletrac Tradestation (TTS). Він орієнтований на використання в середовищі Windows.

Система Teletrac Tradestation значно переважає (щодо своїх функціональних можливостей і зручностей для користувача) всі раніше створені засоби технічного аналізу не лише завдяки надзвичайно зручному інтерфейсу, що надається операційною системою Microsoft Windows, а насамперед зважаючи на нові унікальні можливості, а саме:

1) можливість побудови так званих Tick Bar Charts. Це дозволяє, зокрема, не реєструвати на графіках періоди відсутності активності на ринках;

2) використання Paint Bar Charts, тобто можливості розфарбовувати певні елементи графіків згідно із заданими вимогами. Це дає змогу виділяти найцікавіші з погляду користувача графіки, а також використовувати їх як попереджувальні сигнали;

3) опція «Show me» дозволяє користувачеві суттєво зекономити час пошуку найбільш характерних ділянок графіків. Наприклад, можна видати запит на пошук точок перетину, ковзних середніх, розриви і т. ін.

Більшість з можливостей, що формально присутні також в інших інформаційних продуктах, у Teletrac Tradestation набувають нових рис, що дає змогу суттєво поліпшити якість здійснюваних аналітичних досліджень. Наприклад, як і в Teretrac, у системі Teletrac Tradestation можна будувати ринкову стратегію і перевіряти її прибутковість. Однак у Teletrac Tradestation, окрім власне сигналів на купівлю та продаж, можна сформувати докладні звіти щодо використання такої стратегії. Як і в Teletrac, у системі Teletrac Tradestation можна додавати нові технічні індикатори та методи досліджень. Щодо цього остання система має значно більші можливості. Насамперед це вбудована мова Easy Language, що дає змогу реалізувати зручні засоби побудови діалогу. Для недосвідченого користувача пропонується робота з убудованим додатком Quick Editor, з допомогою якого можна будувати досить складні логічні конструкції. Для тих, хто має досвід програмування на мові високого рівня, пропонується спеціальний додаток Power Editor, що дозволяє розробити програму практично будь-якого рівня складності для визначення нових індикаторів і стратегій. Система Teletrac Tradestation має досить різноманітну історичну базу даних, працювати з якою можна в діалоговому режимі. Унікальною особливістю TTS є також те, що вона здатна працювати з різними інформаційними потоками, зокрема з інформацією від Reuters.