Інформаційні системи в міжнародному бізнесі - Навчальний посібник (Гужва В. М., Постєвой А. Г.)

6.5. pie multicom x.400–сучасна електронна пошта для всіх груп користувачів

Американська корпорація PIE Systems International Inc. поставляє PIE Multicom X.400 — глобальні корпоративні мережі передачі повідомлень, які ідеально підходять для великих організацій, банків, державних установ, акціонерних товариств і т.д.

Мережі реалізують принцип відкладених повідомлень — в ній звичайна електронна пошта (Е–mail) вперше в світі інтегру­ється з факсом, телексом та голосовою електронною поштою. Останнє означає, що абоненти можуть використовувати як тер­мінал не лише комп’ютер, а й телефон, факс і телекс. Це дуже приваблива можливість для бізнесменів, журналістів, комерсантів і всіх, чия робота пов’язана з роз’їздами.

Нова пошта не просто інтегрує, але й синтезує зазначені пошти, тобто дає змогу відправляти повідомлення з одного терміналу, а приймати на інший, наприклад, відправляти текстовий файл з комп’ютера, а приймати його на факс.

Не лише для комп’ютерів, але й для інших терміналів доступний повний Х.400 сервіс: групова розсилка, повідомлення про доставку (недоставку) і читання, доставка після зазначеної дати і т.д.

У поштовій скриньці абонента можуть бути повідомлення різного типу: файли, оцифрований голос, факс, телекс. Для їх прийому потрібно застосовувати відповідний термінал, причому термінал (крім комп’ютера) можна міняти, тобто він не прив’яза­ний до адреси.

Як працюють абоненти. У абонентів, що мають некомп’ютерний тер­мінал, є свої поштові скриньки на своєму поштамті (там, де вони заре­єстровані). Абоненти з комп’ю­тером мають одну поштову скриньку на ньому, а другу — на поштамті, можуть тимчасово закрити одну скриньку і переадресувати всі повідомлення, які надходять, на другу, що зручно на час від’їзду.

Абонент з комп’ютером працює так само, як абонент Х.400 пошти PIE–NET. Повідомлення з «віддаленої» поштової скриньки він одержує на комп’ютер як повідомлення PIE–NET і за форматом вкладень розпізнає їх тип (голос, факс, текст тощо). Голосові вкладення можуть виводитись як на вставний динамік, так і більш якісно програватися звуковими платами.

Абоненти з телефонами й факсами, дозвонившись, вступають з поштамтом у такий діалог: поштамт пропонує голосове меню, абонент набирає потрібний номер пункту або вводить потрібні дані.

Абонент з телекс-терміналом послідовно формує конверт і текстові вкладення свого повідомлення. Він може вступати в текстовий діалог з поштамтом.

Абоненти мережі PIE Multicom X.400 можуть обмінюватися повідом­леннями з абонентами звичайних факс-, телекс- і телефонних мереж, тобто сервер поштамту виконує також функції шлюзу з цими мережами.

Так само, як і в PIE–Net, можна організувати корпоративну мережу, де повідомлення між своїми абонентами будуть проходити через свій поштамт, і водночас мережа може бути пов’язана з іншими мережами. Кіль­кість поштамтів у корпоративній мережі абонента, тобто мережа, може гнучко нарощуватись і конфігуруватись.

Комп’ютер поштамту. Поштамт (його правильна назва PIE Multicom X.400 Server, для короткості сервер) являє собою сервер UNIX додатків з операційною системою SCO UNIX на базі І486DХ2 або Pentium RAM16 і вище (рекомен­дується 64М).

Інтелектуальний маршрутизатор. До комплекту сервера входять інтелектуальний Х.400 маршрутизатор PIE Extended Rauter, який може здійснювати не лише маршрутизацію на адресу одержувача, а й на адресу відправника на основі маски (шаблонів) полів адреси. Правила маршрутизації можуть бути довільними.

Основні функції PIE Multicom X.400 (рис. 6.5):

— обмін повідомленнями між абонентами (Interpersonal Messaging Service–IPMS) з пересилкою повідомлень — MTS (Message Transfer Service);

— передача факсимільних повідомлень (Fax Messaging Service — FMS);

— передача телексних повідомлень (Telex Messaging Service — TMS);

— електронний обмін даними ЕОД (Electronic Data Interchange — EDI);

— пересилання файлів (File Transfer Messaging Service — FTMS);

— передача мовних повідомлень (Voice Messaging Service — VMS).

Усі ці й багато інших послуг базуються на загальній інтегрованій платформі Х.400. PIE Multicom X.400 забезпечує доступ з телефонної мережі загального користування, мережі пакетної комутації та з телексної (телеграфної) мережі.

 

Рис. 6.5. Електронна пошта PIE Multicom X.400