Інформаційні системи в міжнародному бізнесі - Навчальний посібник (Гужва В. М., Постєвой А. Г.)

4. державна політика в галузі створення автоматизованих інформаційний систем за кордоном

 

Перед тим як перейти безпосередньо до розгляду всіх аспектів, пов’язаних зі створенням інформаційних систем для міжна­родного бізнесу, автори вважають за доцільне розглянути питання державної політики в галузі інформатизації в промислового розвинених країнах світу, насамперед у таких, як США, Великобританія та ін. Щодо державної політики, передусім необ­хідно мати на увазі:

— принцФипи й концептуальні підходи до інформатизації суспільства;

— створення законодавчих нормативних актів, які б регламентували всі види діяльності в галузі інформатизації (насам­перед створення відповідних стандартів);

— розробку ефективних технологій створення автоматизованих інформаційних систем;

— питання забезпечення захисту інформації в інформаційних системах.