Інформаційні системи в міжнародному бізнесі - Навчальний посібник (Гужва В. М., Постєвой А. Г.)

АнотацІя

 

 

Міністерство освіти україни

київський національний економічний університет

 

 

 

Навчальний посібник

Рекомендовано Міністерством освіти України

 

Київ 1999

ББК 65.248          Розповсюдження та тиражування

Г 93          без офіційного дозволу КНЕУ забороняється

 

Рецензенти:

В. М. Годун, канд. екон. наук, доц. (Київ. нац. екон. ун-т);

О. О. Витязь, канд. техн. наук (фірма ЕСІ)

 

Редактор

Л. Логвиненко

 

Гужва В. М., Постєвой А. Г.

Г 93                        Інформаційні системи в міжнародному бізнесі: Навч. посіб­ник. — К.: КНЕУ, 1999. — 164 с.

ISBN 996–574–007–5

У посібнику викладено теоретичні й практичні передумови необ­хідності застосування суб’єктами підприємницької діяльності інформаційних систем, створених з використанням міжнародного досвіду функціонування різноманіт­них баз даних, новітніх засобів обчислювальної тех­ніки та інформаційних технологій. Узагальнено досвід функціонування інформаційних систем як необхідної умови розвитку міжнародного бізнесу.

Для студентів магістратури, науковців, працівників різних галузей народного господарства, які займаються питаннями міжнародного бізнесу.

ББК 65.248

 

ã  В. М. Гужва,

  А. Г. Постєвой, 1999

ISBN 966–574–007–5       ã  КНЕУ, 1999