Інформаційні системи в міжнародному бізнесі - Навчальний посібник (Гужва В. М., Постєвой А. Г.)

10.2. правила роботи в internet

Для того щоб виконати процедуру реєстрації, адміністрація хост-машини або нової мережі повинна:

отримати унікальну мережну ІР-адресу, яка видається DDN Net-Work  Information Center або іншим реєстраційним агентством, і сконфігурувати хост-машини мережі для використання з виданою ІР-адресою;

утворити домен;

визначити характер взаємодії з Internet (дослідницьке застосування, комерційне та ін.);

визначити обчислювальну установку (хост машину або шлюз) для фізичного підключення;

встановити необхідні технічні та програмні засоби (адаптери каналів, модеми, програми ТСР/ІР);

встановити необхідні шлюзові програми, які забезпечать маршрутизацію, і відповідні протоколи;

одержати від Міністерства зв’язку або фірми-постачальника ліній зв’язку необхідні канали, тарифи на їх використання та інші умови експлуатації канального устаткування.

Регіональний центр видає лише мережну частину адреси. Право видачі адрес для окремих хостів мережі делегується адміністрації мережі, яка підключається до Internet відповідно до загальних правил доменної системи імен (DNS).

Ієрархія доменів, тобто частин Internet, які адресуються, утворює єдину для Internet систему імен мереж і хост-машин. Утворення нового домену в мережі Internet означає, що його ім’я буде включене в розподільну базу даних адрес, які використовуються протоколом розв’язання адрес при виборі маршруту передачі повідомлень.

Зазначимо, що в DDN NIC (центральна організація, яка реєструє хост-машини США та інших країн) і RIPE NCC (Євро­пейський мережний координаційний центр) реєструються лише домени верхнього рівня, більша частина доменів другого рівня й деякі домени третього рівня.

Домени верхнього рівня визначають цільові класи мереж (мережі доменів Сом — комерційні, EDU — освітні та ін.) і класи мереж однієї країни (АU, DE, JP, UA та ін.).

Для кожного з цих доменів призначається адміністратор, який має повноваження реєстрації мереж, що належать до цього домену.

Уся інформація про мережні домени зберігається в DNS у формі ресурсних записів. Інтерактивна програма розпізнавач/сервер звертається до DNS у режимі запит-відповідь і одержує потрібні дані про домени, а також про мережі й хост-машини, які до них входять. Адресна інформація знаходиться в окремих базах даних, розміщених у кількох хост-машинах.