Інформаційні системи в міжнародному бізнесі - Навчальний посібник (Гужва В. М., Постєвой А. Г.)

3.2. основні правила класифікації за гармонізованою системою опису і кодування товарів

ТНЗЕД практично повністю збігається з Гармонізованою системою опису та кодування товарів, а отже, її використання в митно-тарифних і статистичних цілях здійснюється відповідно до основних правил класифікації, а також пояснень і приміток, які є невід’ємною і головною частиною ГС. Існує шість основних правил.

1. Назви розділів, груп, підгруп присвоюються лише для зручності користування. З правової точки зору класифікація товарів за групами має здійснюватися відповідно до пояснень і приміток до розділів, груп, позицій ГС. Якщо в поясненнях чи примітках немає іншого тлумачення, то товари мають класифі­куватися згідно з правилами 2–6 Гармонізованої системи.

Наприклад, до 88-ї групи «Засоби повітряного та космічного транспорту; їх частини» треба віднести нарівні з іншими субпозицію 880250 «Космічні апарати (з урахуванням супутників) та їх ракетоносії». Повний перелік товарів, які треба (або не треба) відносити до 88-ї групи, наведено в поясненнях, згідно з якими до товарної субпозиції 880250 віднесено: космічні апарати, які є транспортними засобами (наприклад, супутники зв’язку, метеорологічні супутники тощо); ракетоносії, ті з них, які використовуються для виведення корисного вантажу на територію навколо Землі чи інших небесних тіл. Однак до цієї позиції не слід відносити: військові ракетоносії чи балістичні ракети, «корисний» вантаж яких повертається на Землю. Такі ракетоносії мають враховуватись у товарній позиції 9306 «Бомби, гранати, торпеди, міни, реактивні снаряди, ракети, боєприпаси та їх частини...»

2. Товар має включатися в позицію незалежно від того, має він комплектний чи завершений виробництвом вигляд. При цьому комплектний або незавершений виробництвом товар повинен мати всі основні ознаки комплектного чи завершеного виробництвом виробу. До товарної позиції, до якої віднесено комплектні чи завершені виробництвом вироби, треба також відно­сити товари в незібраному або розібраному вигляді, наприклад поставки меблів «житлова кімната» в розібраному вигляді.

Згідно з цим правилом товар, який частково складається із суміші чи сполучений з іншим матеріалом, за умови збереження його цілісності має враховуватись у тій самій позиції, що й товар без суміші й сполучень. Наприклад, йогурт у суміші з добавками цукру та фруктів має належати до товарної субпозиції 040310 «Йогурт».

Варто зазначити, що це правило можна використовувати тільки з урахуванням приміток і пояснень до розділів і груп ГС. Наприклад, у поясненні до розділу XV «Чорні та кольорові метали та вироби з них» зазначено:

— сплав чорних і кольорових металів має класифікуватися за металом, маса якого в цьому сплаві перевищує масу будь-якого іншого металу в сплаві;

— сплав, який складається з чорних чи кольорових металів з дорогоцінними металами (срібло, золото, платина), маса яких у загальній масі сплаву перевищує 2\%, має враховуватися в групі 71 «Дорогоцінні метали...».

3. Якщо з будь-яких причин товар можна віднести до двох чи більше позицій, то в таких випадках треба:

а) віддати перевагу тому виду, який має більш конкретну порівняно з іншими назву. Наприклад, ворсяні текстильні килими для салону автомобіля мають включатися в товарну позицію 5703 «Килими та інші текстильні покриття на підлогу...», а не в позицію 8708 «Запасні частини та пристосування до автомобілів...», оскільки вони конкретизовані в опису як «килими», а не як «пристосування до автомобіля»;

б) товари, що складаються з різних матеріалів або різних компонентів, а також товари у вигляді наборів, які призначені для їх реалізації через роздрібну торгівлю і не можуть бути класифіковані згідно з пунктом «а» цього правила, мають класифікуватися відповідно до того матеріалу чи компонента, ознаки якого найбільш повно відображають специфічний характер чи призначення товару. Наприклад, комплект подарункового набору, що складається з ножиць (8213), розчіски (9616), мила туалетного (340111), туалетної води (3303), зубної пасти (3306), зубної щітки (960321), що вкладені в косметичну сумочку з текстильного матеріалу (420212), мають включатися в товарну позицію 9605 «Несессери дорожні для особистого туалету...».

Однак це правило не поширюється на «комплект» продуктів, що складається з однієї банки креветок (160520), 1 кг пряників (190520) і 1 кг свіжих огірків (0707), покладених у господарську сумку, оскільки жоден з перелічених товарів не може бути компонентом, що відображає специфічний характер цього набору.

У тих випадках, коли до товарів під час їх класифікації не можна застосувати правило 3 (пункти «а» та «б»), їх треба включати в ту позицію, код якої є останнім у цифровому ряду серед товарів, яким однаковою мірою віддається перевага.

4. Товари, які не можуть бути класифіковані згідно з трьома зазначеними правилами, мають включатися в ті позиції, які найбільш близькі до них за змістом або призначенням.

Це правило введено в номенклатуру для того, щоб можна було класифікувати нові товари в міжнародній торгівлі. Використовується воно досить рідко.

5. Це правило визначає класифікацію футлярів, ящиків і подібних до них пакувальних виробів, які призначені для зберігання та транспортування певного товару чи набору товарів:

а) футляри для фотоапаратів, музичних інструментів, креслярсько-художніх інструментів, ювелірних виробів та інші подібні упаковки, спеціально пристосовані для даного товару чи набору товарів, розраховані на тривале використання, постачаються і продаються, як правило, разом із товарами, для яких вони призначені, й класифікуються одним кодом разом з товаром. Це правило застосовується в тих випадках, коли пакувальні вироби постачаються разом з їхнім вмістом, незважаючи навіть на те, що для зручності транспортування вони можуть бути розділені.

Якщо ж подібні товари поставляються окремо від виробів, для яких вони призначені, вони мають включатися у товарні позиції, що відповідають їхньому призначенню. Наприклад, валізи, футляри, атташе-кейси та інші подібні їм вироби, які постачаються як самостійні товари, мають враховуватися в позиції 4202 «Валізи, атташе-кейси, футляри...».

Це правило не поширюється на пакувальні матеріали, які не відповідають основному характеру товару. Наприклад, срібні конфетниці мають враховуватися в позиції 711311 «Ювелірні вироби ... із срібла...», а не в позиції 1704 «Кондитерські вироби...»;

б) винятком з привила 5 є тара й подібні до неї товари багаторазового використання. Наприклад, каністри для бензину повинні враховуватись у позиції 7310 «Цистерни, бачки... аналогічні ємкості з чорних металів».

6. Класифікація товарів у субпозиціях має здійснюватися на основі їх назв і з урахуванням пояснень і приміток до розділів та груп ГС. Наприклад, потрібно класифікувати «краватку чоловічу трикотажну». Здавалося б, її треба віднести до товарної позиції 6215 «Краватки, краватки-метелики та нашийні хустки», але в поясненнях до товарної позиції зазначено, що «краватки, краватки-метелики... з трикотажу чи ручної в’язки» мають включатися в позицію 6117 «Інші готові речі одягу трикотажні, деталі одягу або речі одягу, трикотажні».

Зміст шести перелічених основних правил доповнюється детальними поясненнями та примітками до розділів, груп, окремих товарних позицій.