Інформаційні системи в міжнародному бізнесі - Навчальний посібник (Гужва В. М., Постєвой А. Г.)

11.1. Інформаційна організація рейтер (reuters)

Інформаційна організація Рейтер є світовим лідером у галузі надання новин, фінансової інформації та засобів технічного аналізу. Її клієнти можуть використовувати останні досягнення електроніки для отримання і поширення інформації, її аналізу та використання в торгівлі.

Технологія та досить значні ресурси Рейтер повною мірою використовуються банками, брокерськими конторами та іншими споживачами на фінансових і ділових ринках. У будь-який момент можна отримати новини та котировки цін майже на 300000 терміналах Рейтер (Reuter Terminals), що об’єднані за допомогою глобальної супутникової комунікаційної мережі. Інший бік діяльності агенції Рейтер — це надання новин засобам масової інформації в усьому світі. Агенція Рейтер отримує інформацію з усіх куточків світу за допомогою 128 бюро в 86 країнах з персоналом, що налічує понад 1600 репортерів, фотографів та операторів. Сьогодні вже відкрито представництва агенції Рейтер в Москві, Санкт-Петербурзі, Києві та інших містах країн СНД.

Використання комп’ютерної техніки та нових інформаційних технологій докорінно змінило роботу агенції Рейтер та її інформаційні продукти. Коли в 1971 р. основні промислові держави Заходу домовились про більше гнучке валютне регулювання, відійшовши від Бретонвудської угоди, агенція Рейтер розробила інформаційну мережу для обслуговування грошових ринків — Монітор Рейтер (Reuter Monitor). За допомогою цієї системи передплатники дістали змогу отримувати на відеотермінали котировки банківських валютних торгів з інтервалом у кілька секунд. Пізніше з’явились і додаткові можливості отримання новин і котировок з інших фінансових ринків.

Зараз Рейтер продовжує дотримуватись перспективних напрямків щодо нетрадиційних технологій, зберігаючи за собою лідерство практично в усіх областях діяльності. Спектр продуктів і послуг постійно розширюється разом з активним використанням можливостей засобів мультимедіа. Для забезпечення своїх послуг агенція Рейтер розробила досить поширені в світі приватні супутникову та кабельну комунікаційні мережі.

Агенція збирає інформацію про новини та ціни і надсилає її клієнтам. Послуги агенції можна умовно поділити на чотири групи:

а) Фінанси та бізнес.

Клієнти (банки, брокери, інвестори, керівники підприємств різних галузей — усі ті, кому потрібна інформація щодо курсів валют, котировок цінних паперів та інших фінансових інструментів) отримують і аналізують повідомлення про новини та рух цін на світових ринках.

б) Укладання угод.

Клієнти (ті, що перелічені вище) здійснюють валютні операції та укладають угоди з ф’ючерсами, опціонами та цінними паперами безпосередньо з терміналів Рейтер.

в) Новини.

Засоби масової інформації (газети, журнали, радіо та телебачення) готують замітки, репортажі та випуски новин, використовують інформацію про події в світі — тексти, фотографії, відеоматеріали та графіку, що надаються агенцією Рейтер.

г) Телебачення.

Телебачення Рейтер — це найбільший у світі постачальник телевізійних новин; воно обслуговує понад 200 телевізійних каналів та їхні філіали в 84 країнах.

11.1.1. Фінансова інформація

Агенція Рейтер цілодобово збирає дані та фінансову інформацію в режимі реального часу з 180 бірж, ринків цінних паперів і 4000 організацій у 80 країнах світу. Дані, що надаються Рейтер, охоплюють всі найважливіші ринки земної кулі — від Нью-Йорку, Лондона та Токіо до Москви та інших фінансових центрів СНД. На рис. 11.1 показано блочну структуру деяких інформаційних служб Рейтер.

 

 

Рис. 11.1. Блочна структура інформаційних служб Рейтер

 

Ці дані розподіляються в рамках таких розділів:

 

11.1.2. Системи відображення інформації

Reuter Terminal (RT) — це стандартний термінал на базі швид­кодіючого персонального комп’ютера з використанням Microsoft Windows. Багатофункціональний режим роботи дає змогу ана­лізувати інформацію в режимі реального часу за допомогою однієї чи кількох прикладних програм, наприклад Reuter Graphics або Microsoft Excel.

Reuter Terminal може зберігати в пам’яті шаблони розміщення інформації на екрані, що значно підвищує ефективність роботи на ньому кількома користувачами. Система підказок полегшує пошук потрібної команди.

Reuter Terminal може постачатись користувачеві в мережному варіанті — як у вигляді програмного пакета для встановлення на комп’ютер користувача, так і у вигляді готової робочої станції. Опція «twin screen» (подвійний екран) безпосередньо розширює область роботи з інформацією.

Triarch — цифрова система розподілу інформації для ділингових кімнат. Відкриває ділерам доступ в режимі реального часу до інформації Рейтер та інших джерел. Стандартний програмний інтерфейс надає можливість користувачам і третім особам розробляти власні прикладні програми для Triarch.

Triarch є відкритою системою і працює на основних комп’ютерних платформах. Система об’єднує в одну мережу робочі станції, персональні комп’ютери та звичайні термінали з операційними системами UNIX/X Windows, Microsoft Windows та OS/2.

Prism — система комунікації відеоджерел інформації, що дає змогу ділерові контролювати кілька (до чотирьох) екранів за допомогою однієї клавіатури та «миші».

Наявність режиму індивідуального контексту та систем паролів забезпечує захист від несанкціонованого доступу та роботи з будь-якого ділерського місця.

Про високу гнучкість системи Prism свідчить комунікація до 64 різних відеоджерел, включаючи служби Рейтер, власні та інші системи, обслуговування більш як 64 ділерських місць при об’єднанні кількох Prism-систем, а також можливість спільної роботи з Triarch.

11.1.3. Укладання угод

Dealing 2000 забезпечує прямий вихід на 20 тисяч ділерів з більш як 5 тисяч банків та інших організацій у 82 країнах світу з метою отримання і передачі котировок, укладання угод і обміну інформацією. Dealing 2000 підтримує конверсійні угоди, залучення та розміщення кредитних ресурсів, а також угоди FRA, SWAP та інші.

Зв’язок можна встановити за 2–3 секунди незалежно від місця знаходження. Користувачі можуть одночасно вести на одному екрані до чотирьох переговорних сеансів і вільно обмінюватися інформацією в межах ділингової зали.

Вбудовані засоби аналізу переговорного сеансу забезпечують автоматичну підготовку ділерських тікетів, а також видають підказки, що значно підвищують ефективність користування системою Dealing 2000 і запобігають виникненню помилок.

Reuter Domestic Dealing пропонує більш економічне рішення для учасників внутрішніх ринків, завдяки чому ділери мають змогу зв’язуватись з 500 банками, розташованими на території країн СНД.

11.1.4. Технічний аналіз у системі Рейтер

Підсистема Reuter Graphics (RG) — це додаток до опера- ційної системи Windows з функціональним бланком DDE (Dynamic Data Exchange), який забезпечує передачу даних системи Рейтер — як історичних, так і поточних — в електронні таблиці Excel. Після цього кроку до отриманих даних додається інформація із зовнішніх та інших джерел, а потім вони знову надсилаються в Reuter Graphics для наступного циклу аналізу.

RG входить до стандартного пакета комплектації Reuter Terminal. RG забезпечує:

1) побудову графіків трьох типів: лінійних, гістограм, «японсь­ких свічок»;

2) розгляд графіків у масштабах:

— daily (щоденно);

— weekly (щотижнево);

— monthly (щомісячно).

3) усі основні технічні індикатори — Moving Averages, Mo­mentum, On Balance Volume, RSI, MACD, ROC та ін.;

4) можливість побудови ліній трендів;

5) можливість оформлення графіків з допомогою написів і допоміжних ліній.

Для тих, кому потрібні засоби більш поглибленого аналізу, агенція Рейтер пропонує Reuter Technical Analysis (RTA). RTA — це високоякісна графічна система технічного аналізу валютних, ф’ючерсних і товарних ринків. Вона надає користувачам можливість отримувати дані в режимі реального часу, а також широкий спектр аналітичних можливостей, завдяки яким можна приймати ефективні управлінські рішення.

Виділений термінал системи Reuter Technical Analysis має такі переваги: а) високоякісні графічні можливості; б) обчислювальну потужність процесорів класу Intel; в) точність і швидкість мережі Рейтер IDN (мережі інтегрованих даних); г) простоту інтерфейсу на основі меню.

Користувач може одночасно відображати 16 графіків, які будуються на основі даних, що поновлюються в режимі реального часу. До кожного із графіків користувач може засто- сувати кілька (з набору в 50 алгоритмів) методів аналізу. До того ж будь-який користувач може задати та відобразити власні методи аналізу, що також функціонують у режимі реального часу.

Порівняно з Reuter Technical система RTA має такі додаткові характеристики:

1) поряд з лінійними графіками та графіками типу «японські свічки» можливість побудови графіків класу «хрестики - нолики» двох типів і гістограм трьох типів, а також деяких інших видів графіків;

2) за вісім видів часових інтервалів (від tick до monthly);

3) близько 40 типів механічних методів прогнозування — від елементарних до досить складних;

4) можливість відображати шість різних типів ліній трендів, зокрема ліній Ганна та Фібоначчі;

5) досить потужні можливості щодо редагування отриманих графіків.

У системі RTA можна відслідковувати всі типи графіків руху ринку: ціну, обсяг та відкритий інтерес. Поряд з цим система RTA дає змогу моделювати сигнали на купівлю або продаж самим користувачем. Для цього необхідно лише встановити ліміти для руху ціни, обсягу, відкритого інтересу чи будь-якого іншого технічного індикатора. В рамках RTA також можна одночасно з проведенням технічного аналізу виводити на екран новини, завдяки чому для професійного спеціаліста з технічного аналізу створюється оптимальний режим роботи і немає потреби постійно звертатися до Reuter Termi­nal — основного джерела всіх видів інформації. Графічні можливості RTA доповнюються кольоровим друком, повним діапазоном котировок у реальному часі, інформаційними сторінками Рейтер, заголовками та сторінками новин і коментарів, що поновлюються та відображаються одночасно в режимі реального часу.

Буфер інструментів RTA містить історичну та поточну інформацію щодо 200 інструментів на вибраний момент часу. При заміні чи доповненні інструментів у буфер RTA автоматично формує запит стосовно історичних даних з міжнародної бази даних агенції Рейтер за 15 років. Фільтри даних, що встановлюються користувачем або визначаються біржею, а також періоди відсутності торгів, які задаються користувачами, забезпечують безперервне відображення даних.

За допомогою додатків Reuter Technical Analysis і Reuter Graphics можна побудувати графіки та вивчити будь-які фінансові та товарні ринки, тобто провести повноцінний технічний аналіз.