Інформаційні системи в міжнародному бізнесі - Навчальний посібник (Гужва В. М., Постєвой А. Г.)

8.5. оформлення співробітництва з «dialog»

ЦОБД «Dialog» відповідає на запити користувачів у вигляді стандартних листів.

Відповідь на звернення нового користувача містить: стандартний лист; договір на обслуговування; каталог баз даних; прейскурант; комплект рекламних матеріалів; розклад навчальних курсів.

Користувач заповнює бланк договору, підписує, знімає копію і надсилає у відділення «Dialog», з якого одержав відповідь.

Договір на обслуговування містить обов’язкові поля, довідкові поля і текст угоди, яка укладається з «Dialog» і набирає чинності після підписання користувачем.

Для заповнення обов’язкових полів необхідно вказати повну особисту або юридичну адресу і адресу, за якою слід надсилати рахунки на оплату (якщо вона відрізняється від першої), а також статус користувача.

Бланк підписується уповноваженим представником користувача (двома, якщо юридична і фінансова адреси різні).

Довідкове поле містить так звану анкету користувача з такими запитаннями:

в якій якості користувач збирає інформацію;

які дві основні задачі (функції або відділи) будуть забезпечуватися за рахунок діалогового пошуку;

які дві основні задачі будуть розв’язуватися з використанням інформації, одержаної з «Dialog»;

основна сфера діяльності організації;

основне обладнання для доступу до баз даних «Dialog»;

який тип ЕОМ використовується;

яке основне телекомунікаційне програмне забезпечення використовується;

звідки користувач дізнався про діалогові послуги;

чи проходив користувач навчання з використання послуг «Dialog».

Після відправлення заповненого бланку на адресу користувача протягом одного-півтора місяця надійде пароль і комплект документів по користуванню системою, куди входить: каталог баз даних; керівництво по меню; керівництво по пошуку; нав­чальне керівництво по командах; деякі інші корисні матеріали і передусім матеріали з навчальних курсів і спеціальних режимів і служб у рамках «Dialog».

Одержавши пароль, користувач здобуває право користуватися пільговим часом підключення до «Dialog» на суму 100 дол.