Економіка праці - Навчальний посібник (Червінська Л. П.)

Розділ 9. роль мІжнародноЇ органІзацІЇ працІ в системІ регулювання соцІально-трудових вІдносин