Економіка праці - Навчальний посібник (Червінська Л. П.)

Розділ 1. праця — основа розвитку економІки