Економіка праці - Навчальний посібник (Червінська Л. П.)

Розділ 6. нормування працІ