Економіка праці - Навчальний посібник (Червінська Л. П.)

Розділ 3. зайнятІсть населення І безробІття