Економіка праці - Навчальний посібник (Червінська Л. П.)

Розділ 2. ринок працІ та його  регулювання