Економіка туристичного бізнесу - Навчальний посібник (Дядечко Л.П.)

Контрольні запитання та завдання

Розкрийте сутність і види грошових коштів, що використовуються в діяльності підприємств?

У чому проявляється роль руху грошових коштів в економіці підприємницької структури?

За якими ознаками класифікуються грошові потоки?

Що кладеться в основу планування руху грошових коштів туристичного підприємства?

Охарактеризуйте чистий рух грошових коштів туристичного підприємства і порядок його визначення?

За якою схемою формується сукупний чистий грошовий потік підприємств туристичного бізнесу?

Яких принципів слід дотримуватися при плануванні руху грошових коштів?

Перерахуйте основні етапи економічного управління грошовими потоками туристичних підприємств?

Яку роль відіграє оптимізація руху грошових коштів при плануванні фінансів підприємства?

Чим визначаються методи оптимізації руху грошових коштів?

Що виступає об'єктами оптимізації руху грошових коштів?

Які фактори впливають на рух грошових коштів туристичного підприємства?

Виділіть ефективні заходи залучення грошових коштів до діяльності підприємств туризму?

Які заходи потрібні для ліквідації дефіциту грошових коштів підприємств?

Чому оптимізація надлишкового грошового потоку є важливою проблемою його планування?

Як забезпечити максимізацію чистого руху грошових коштів за всіма видами діяльності?

З чим пов'язане зростання чистого грошового потоку?

У чому полягає сутність процесу планування руху грошових коштів підприємств туристичного бізнесу?

Як плануються позитивні та негативні грошові потоки підприємств?

Розкрийте процедуру планування валових і чистих грошових потоків від усіх видів діяльності підприємства?

Якими методами планується надходження грошових коштів від операційної діяльності в туризмі?

За якою схемою планується надходження й витрачання грошових коштів підприємств?

Що означає коефіцієнт достатності чистого грошового потоку туристичного підприємства та як він розраховується?

Яка роль коефіцієнта ліквідності грошового потоку підприємства при плануванні його фінансової стійкості?

Розкрийте сутність коефіцієнта реінвестування (капіталізації) чистого грошового потоку та охарактеризуйте його роль при плануванні розподілу прибутку підприємства.