Економіка туристичного бізнесу - Навчальний посібник (Дядечко Л.П.)

Содержание

Читать: Анотація
Читать: Вступ
Читать: Модуль 1. туристичний бІзнес у народногосподарському комплексІ краЇни тема 1. туризм в економічній системі країни і світу
Читать: 1.1. передумови виникнення й розвитку туризму
Читать: 1.2. туристичний бізнес як економіко-технологічна система
Читать: Тема 2. підприємницька діяльність - основа туристичного бізнесу 2.1. сутність та особливості підприємницької діяльності в туризмі
Читать: 2.2. правові основи організації туристичного бізнесу в україні
Читать: 2.3. ресурсне забезпечення туристичної діяльності
Читать: 2.4. загальні показники оцінки туристичної діяльності
Читать: Модуль 2. економІчне управлІння туристичним бІзнесом тема 3. місце економічної стратегії в управлінні туризмом 3.1. сутність і роль підприємницької стратегії в розвитку туристичного бізнесу
Читать: 3.2. види базових економічних стратегій діяльності підприємств
Читать: 3.3. процес обґрунтування економічної стратегії підприємства та розробка стратегічних альтернатив
Читать: 3.4. механізми економічного управління туристичним бізнесом
Читать: 3.5. комерційний розрахунок у системі економічного управління підприємствами
Читать: Тема 4. формування та реалізація туристичного продукту 4.1. потік туристів - основа комплектування туристичного продукту
Читать: 4.3. класифікація планів реалізації туристичних послуг (турпродукту)
Читать: 4.4. методи планування продажу туристичного продукту й окремих послуг
Читать: 4.5. програмно-цільовий метод планування продажу туристичного продукту
Читать: 4.6. оцінювання запасу фінансової міцності підприємства
Читать: Тема 5. виробнича програма підприємств туристичного бізнесу 5.1. виробнича програма туристичного оператора: сутність і структура
Читать: 5.2. принципи та етапи розробки виробничої програми туристичного оператора
Читать: Тема 6. планування експлуатаційної діяльності підприємств розміщення туристів 6.1. місце готельного господарства в обслуговуванні туристів
Читать: 6.2. сутність і показники експлуатаційної програми підприємств готельного типу
Читать: 6.4. планування доходів підприємств готельного типу
Читать: Тема 7. виробнича програма та товарооборот підприємств харчування туристів 7.1. економічна сутність і види діяльності підприємств
Читать: 7.2. класифікація підприємств харчування в туристичній сфері діяльності
Читать: 7.3. характеристика продукції підприємств харчування
Читать: 7.4. склад і структура товарообороту
Читать: 7.5. обґрунтування виробничої програми та плану товарообороту
Читать: Тема 8. трудові ресурси та оплата праці на підприємствах 8.1. оцінювання стану та ефективності використання трудових ресурсів
Читать: 8.2. мотивація праці та організація заробітної плати
Читать: 8.3. державне й договірне регулювання оплати праці
Читать: 8.4. планування чисельності працівників
Читать: 8.5. обґрунтування витрат на оплату праці
Читать: Тема 9. джерела формування та напрями використання доходу туристичних підприємств 9.1. сутність і роль доходу підприємств туристичного бізнесу
Читать: 9.2. економічний механізм формування й розподілу доходу
Читать: 9.3. стратегія формування доходу підприємств
Читать: 9.4. політика оптимізації доходу туристичних підприємств
Читать: Тема 10. поточні витрати та собівартість туристичного продукту 10.1. сутність і структура витрат на формування та реалізацію туристичного продукту
Читать: 10.2. калькуляція собівартості і цін на туристичний продукт
Читать: 10.3. планування витрат туристичних підприємств
Читать: Тема 11. система формування й розподілу прибутку туристичних підприємств 11.1. сутність, види та джерела отримання прибутку в туристичному бізнесі
Читать: 11.2. показники прибутку та рентабельності підприємств туристичного бізнесу
Читать: 11.3. стратегія економічного управління прибутком підприємств
Читать: 11.4. економічне управління формуванням і розподілом прибутку підприємств
Читать: Тема 12. рух грошових коштів на підприємствах туристичного бізнесу 12.1. сутність, роль і види грошових потоків
Читать: 12.2. мета і принципи економічного управління рухом грошових коштів
Читать: 12.3. методи оптимізації руху грошових коштів
Читать: 12.4. планування руху грошових коштів підприємств
Читать: 12.5. оцінювання ефективності формування та використання грошових коштів
Читать: Контрольні запитання та завдання
Читать: Список рекомендованої літератури