Безпека життєдіяльності - Навчальний посібник (Атаманчук П. С., Мендерецький В. В., Панчук О. П. Чорна О. Г.)

2.6. долІкарська допомога при надзвичайних ситуацІях

Непритомність.   Ознакою. є. головозапоморочення,.  нудо- та,.  потемніння. в. очах,. слабість.. Необхідно. покласти. люди- ну,. опустивши. голову. нижче. тулоба,. щоб. забезпечити. притік. крові. до. мозку.. Дають. пити. воду. і. нюхати. нашатирний. спирт.. Заборонено.прикладати.до.голови.холодні.примочки.

При. будь-яких. травмах. людину. необхідно. доставити. в. ме- дичний. заклад. або. повідомити. (викликати). швидку. допомогу.. До. прибуття. лікарів. людині. повинна. бути. надана. долікарська. допомога.і.від.її.якості.часто.залежить.життя.людини.

Зупинити.кровотечу,.перев’язати.(рис..2.24),.зробити.штуч- не. дихання. та. зовнішній. масаж. серця. повинна. уміти. кожна. людина.. Якщо. у. потерпілого. відсутні. зовнішні. ознаки. життя. (немає.дихання,.відсутній.пульс.тощо),.то.це.ще.не.значить,.що. людина. мертва. і. не. потрібно. приймати. заходів. до. повернення. його.до.життя.

Рис..2.24..Різновиди.м’яких. пов’язок:

А. —. косиночні. (а. —. на. праву. молочну. залозу,.б.—.на.гомілку,в.—.для.підтримання. руки);. Б. —. пращевидні. пов’язки. (а. —. на. ніс,.  б. —. на. підборіддя,. в. —. на. тім’яну. ділянку,.г.—.на.потилицю)

При.важких.травмах.потерпіло- го.не.можна.різко.рухати.тому,.що. це.може.викликати.больовий.шок.. Підіймаючи,. переносячи. чи. пере- возячи.потерпілого.потрібно.відно- ситися. до. нього. дуже. обережно. не. допускати.різних.рухів.його.тіла.чи. кінцівок..Необхідно.якнайшвидше. знайти. помічників. і. перенести. по- терпілого. на. носилках,. зроблених. із.підручного.матеріалу..Підіймати. потерпілого. і. покласти. його. на. но- силки. необхідно. узгоджено. з. на- парниками.

При.  переломі. хребта,. а. також. при. переломі. нижньої. щелепи. по- трібно.  потерпілого. класти. облич- чям. до. низу.. Перевозити. потерпі- лого,. по. можливості,. на. носилках. або.на.рівній.підставці.чи.на.рівно- му.кузові.автомобіля..Їхати.потріб- но.обережно,.уникаючи.тряски.

Розрізняють. поранення. проникаючі. та. непроникаючі.. Проникаючі. більш. небезпечні,. оскільки. можуть. бути. вражені. внутрішні.органи.і.кісткова.система..Проникаючі.рани.можуть. викликати.внутрішню.кровотечу..

При. наданні. допомоги. при. пораненнях. необхідно. дотриму- ватись.наступних.правил:

• не. потрібно. промивати. рану. водою,. або. змащувати. мазя- ми,.оскільки.це.може.занести.бруд.з.поверхні.шкіри,.що.викли- че.гноїння;

• не.слід.витирати.забруднення.з.рани;

• не.слід.забирати.з.рани.згустки.крові,.бо.це.може.виклика- ти.кровотечу;

• перед.наданням.допомоги.потрібно.добре.вимити.руки.

Кровотеча.є.одним.із.найчастіших.ускладнень.важкої.трав- ми.. Серцево-судинна. система. дорослої. людини. містить. в. собі.

5...5,5.літрів.крові..За.1.годину.серце.перекачує.біля.350.літрів.

Рис..2.25..Типи.бинтових.пов’язок:.

а. —. спіральна. з. перегином. на. передпліччі;. б. —. колосовидна. на. плечовий. суглоб;.в.—.така.що.розходиться.на.колінний.суглоб;.г.—.така.що.сходиться. на. ліктьовий. суглоб;. д. —. пов’язка. із. зворотньою. спрямованістю. на. кисть;. е.—.хвилеподібна.пов’язка.на.стопу.

крові..Тому.при.сильній.кровотечі.людина.дуже.швидко.може. втратити.значну.частину.крові,.а.це.приводить.до.смерті.

Кровотеча.буває.артеріальною.і.венозною..Артеріальну.кро- вотечу. зупинити. важко. і. вона. є. більш. небезпечною.. Ознакою. її.є.сильний.потік.крові.яскраво.червоного.кольору,.а.ознакою. венозної. —. потік. темно-вишневого. кольору.. Кровотечу. необ- хідно. зупинити. при. любій. її. інтенсивності. (рис.. 2.25).. Якщо. кровотеча.не.сильна,.то.можна.обмежитися.накладанням.тугої. пов’язки,.а.рану.змастити.розчином.йоду.

При.сильній.кровотечі.використовують.інші.методи..В.деяких. випадках.кровотечу.можна.зупинити.при.перегинанні.кінцівок. в. суглобах.. В. ямку. в. місці. згину,. яка. знаходиться. вище. рани,. вкладають. тампон. з. любої. тканини.. Потім. сильно. згинають. су- глоб..При.цьому.стискується.артерія,.яка.веде.кров.до.рани.

При. переломі. кістки. на. пораненій. кінцівці. такий. метод. зу- пинки. використати. неможливо,. тому. використовують. спеці- альний.гумовий.жгут.для.перев’язки..Жгут.накладають.поверх.

одежі,.пульс.не.повинен.прослуховуватись..Неможливо.трима- ти.жгут.в.теплий.період.року.більше.2-х.годин,.а.в.холодний.—. більше. 1. години.. Після. цього. потрібно. жгут. зняти. на. 10. хви- лин,.щоб.забезпечити.приток.крові..Для.надання.допомоги.при. сильній. кровотечі. кровоносні. судини. потрібно. притискувати. пальцями.рук.

Кровотеча. із. внутрішніх. органів. дуже. небезпечна.. При. ній. блідніє. обличчя,. спостерігається. запаморочення.. В. цьому. ви- падку.до.місця.травми.необхідно.прикласти.міхур.з.льодом.або. холодною. водою.. Якщо. є. підозріння,. що. кров. тече. з. черевної. порожнини,.то.не.потрібно.давати.пити.воду.

При.кровотечі.із.носа.потерпілого.необхідно.посадити.і.тріш- ки.нахилити.вперед.голову,.накласти.на.переносицю.і.на.шию. холодну.пов’язку.

Переломи кісток,. вивихи суглобів. та. розтяження. зв’язок. супроводжується.сильним.болем,.який.різко.посилюється.при. спробі. змінити. положення. пошкодженої. частини. тіла.. Тому. в. першу. чергу. необхідно. надати. кінцівці. найбільш. зручне. по- ложення..При.відкритих.переломах.в.рану.можуть.попасти.за- бруднення..Необхідно.перев’язати.рану.

При. переломі. хребта. необхідно. під. спину. дуже.  обережно. підкласти. дошку. або. перевернути. потерпілого. обличчям. вниз.. Заборонено.допускати.перегину.тулоба,.оскільки.це.може.при- звести.до.пошкодження.спинного.мозку.

Падіння. та. удари. часто. супроводжуються. важкими. пошко- дженнями. черепа. та. струсом. мозку.. Ознакою. черепної. травми. є. кровотеча. з. вух. та. блювання.. Ознакою. струсу. мозку. є. голо- вний.біль,.нудота,.блювання,.втрата.свідомості..Без.втрати.сві- домості.діагноз.«струс.мозку».лікарі.не.ставлять..Потерпілого. необхідно. покласти. на. спину,. накласти. на. голову.  пов’язку,. прикласти. до. голови. холодну. примочку.. До. прибуття. лікаря. потерпілому.необхідно.забезпечити.повний.спокій.

Перелом. і. вивих. ключиці. супроводжується. різким. болем,. який.посилюється.при.русі.плечового.суглоба..Необхідно.в.під- мишечну. впадину. покласти. тампон. м’якої. тканини. або. вати. і.прибинтувати.зігнуту.під.прямим.кутом.руку.до.тулоба.

При.травмі.кінцівок.незалежно.від.того,.чи.відбувся.перелом. або.вивих,.необхідно.забезпечити.повну.нерухомість..Необхідно.

прибинтувати.до.руки.(ноги).шину.або.палку,.щоб.зафіксувати. нерухомість.пошкодження.

Для.надання.долікарської.допомоги.використовують.індиві- дуальні.пакети,.якими.перебинтовують.рану,.а.якщо.немає.ін- дивідуального.пакету,.то.потрібно.використати.чисту.тканину. і.на.неї.накапати.розчин.йоду.в.вигляді.плями.більше.рани..Не. слід.рану.або.тканину.змочувати.йодом,.бо.це.може.викликати. опіки.

Для.надання.першої.допомоги.досить.зручними.є.готові.сте- рильні. бинтові. пов’язки. —  індивідуальні  перев’язочні паке­ ти.. Крім. перев’язочного. матеріалу,. до. складу. пакета. входять. шпилька. і. ампула. з. настоянкою. йоду. та. ампула. промедолу. —. знеболююче..Індивідуальний.пакет.завернутий.в.пергаментний. папір.і.прорезинений.мішечок..Це.забезпечує.його.стерильність..

Рис..2.26..Пов’язки.на.кінцівки.і.грудну.клітку:. а.—.на.кисть.і.променево-зап’ястний.суглоб;.б.—.на.другий.палець.кисті;.в.—.на.перший. палець. стопи;. г. —. на. всю. стопу;. д. —. комбінована. пов’язка. на. стегно,. ягодицю. і. живіт;.

е.—.сідчасто-трубчасті.пов’язки.на.пальці.кисті;.є.—.спіральна.пов’язка.на.грудну.клітку;.

ж.—.пов’язка.Дезо.

Рис..2.27

При.  використанні. пакета. не. можна. торкатись. руками. тієї. його. сторони,. яка.має.накладатись.на.рану.

Частина.тіла,.яку.бинтують,.пови- нна. знаходитись. в. тому. положенні,. в. якому. вона. буде. після. накладання. пов’язки.. При. цьому. враховують. чи. буде. хворий. ходити,. сидіти,. лежати.. При. накладанні. пов’язок. (рис.. 2.26). на.кінцівки.їм.надають.найбільш.ви- гідне.  (фізіологічне). положення.. По- в’язку. на. ногу. накладають. при. дещо. зігнутому. колінному. суглобі. і. зігну-

тому.під.прямим.кутом.стопі;.пов’язку.на.руку.накладають.при. зігнутім.під.прямим.кутом.ліктьовому.суглобі;.пальці.кисті.до- цільно.фіксувати.в.дещо.зігнутому.положенні.(перший.палець. бинтується.окремо.щодо.інших.чотирьох)..

До складу аптечки (рис. 2.27) невідкладної допомоги входиять:

1..Бинт.марлевий,.медичний,.нестерильний,.5.м.х.10.см.—.

4.шт.

2..Бинт.марлевий,.медичний,.стерильний,.5.м.х.10.см.—.2.шт.

3..Вата.  медична,.  гігроскопічна,.  хірургічна,.  нестерильна,.

50.г.—.2.упаковки.

4..Бинт.медичний,.еластичний,.трубчастий,.№.1,.№.2,.№.3.—. по.2.шт.

5..Вата.  медична,.  гігроскопічна,.  хірурпчна,.  стерильна.  —.

1.упаковка.

6..Джгут.кровозупинний,.гумовий.Есмарха.або.трубка.гумо- ва.медична,.завдовжки.1000.мм.—.1.шт.

7..Термометр.медичний.—.1.шт.

8..Склянка.для.прийому.ліків.—.1.шт.

9..Ножиці.—.1.шт.

10..  Напальники.—.2.шт.

11..  Шина.—.2.шт..в.т.ч.:.шина.Крамера.—.1.шт.,.комплект. шини.Дітеріхса.—.1.шт.

12..  Лейкопластир.бактерицидний,.6.х.10.см.—.1.упаковка.

13..  Очна.ванночка.—.1.шт.

14..  Аміак,.10\%.розчин.по.1.мл.—.10.ампул.

15..  Настойка.валер’янки,.15.мл.—.1.флакон.

16..  Валідол.—10.таблеток.

17..  Калій.перманганат,.3.г.—.1.флакон.

18.   Йод,.5\%.спиртовий.розчин,.10.мл.—.1.флакон.

19..  Активоване.вугілля.—.10.таблеток.

20..  Бесалол.—10.таблеток.

21..  Амідопірин.—.10.таблеток.

22..  Анальгін.—.10.таблеток.

23..  Супрастин.—.10.таблеток.

24..  Перекись.водню.—.10.флаконів.

Бинти і вату. використовують. як. перев’язочний. матеріал. при. травмах:. стерильні. —. безпосередньо. на. рану,. нестериль- ні.—.поверх.стерильного.бинта.для.фіксації.пов’язок.

Бинт медичний еластичний нестерильний. —. для. фіксації. пов’язок:

бинт № 1.—.на.пальцях.кисті.дорослих,.а.також.кисті.стопи. дітей;

бинт № 2. —. на. кисті,. передпліччя,. стопу,. ліктьовий,. про- меневозап’ястковий,. гомілковостопний. суглоби. у. дорослих,. а.також.на.плече,.гомілку;

бинт № 3. —. на. передпліччя,. плече,. гомілку,. колінний. су- глоб дорослих,.на.стегно,.голову.дітей.

Джгут кровозупинний.—.для тимчасової.зупинки.кровотечі. із.судин.кінцівок..Накладають.поверх.м’якої.тканини.не.біль- ше,.ніж.на.1,5.години.

Термометр медичний.—.для.вимірювання.температури.тіла. Напальники —.для.незначних.травм.пальців. Шина.—.при.переломах.кінцівок.і.вивихах.у.суглобах. Лейкопластир бактерицидний —.для.лікування.подряпин,.

порізів, невеликих.ран.після.опіків..Захисну.плівку.знімають,. на.рану.накладають.приклеюють.марлевий.тампон..

Очна  ванночка.—.для.промивання.очей.

Аміак,.10\%.розчин.(нашатирний.спирт).—.як.подразнюючий. і відволікаючий.засіб.для.вдихання.при.втраті.свідомості,.отру- єнні.чадним.газом;.при.алкогольному.отруєнню.—.4–5.крапель. на.1.склянку.води.

Настоянка валер’янки.—.як.заспокійливий.засіб,.по.15.кра- пель.на.прийом.

Валідол.—.вживають.при.гострих.болях.в.серці,.під.язик.

Калій перманганат. —. зовнішньо. у. водних. розчинах. для. промивання. ран,. полоскання. рота. і. горла. (розчин. слабороже- вого.кольору).

Йод,.5\%.спиртовий.розчин.—.зовнішньо.як.антисептичний. засіб.(для.обробки.ран).

Активоване вугілля. —. при. отруєннях,. диспептичних. роз- ладах.

Бесалол.—.при.болях.в.животі.

Амідопірин. —. при. підвищенні. температури. тіла,. головних. і.зубних.болях.

Анальгін.—.при.головних.і.зубних.болях,.травмах. Супрастин.—.при.алергічних.реакціях,.укусах.комах. Перекис водню —.для.обробки.ран.з.метою.профілактики.ін-

фекцій.