Банківські операції - Навчальний посібник ( Косова Т.Д., Циганов О.Р.)

Додаток б

ЗАЯВА

про відкриття поточного рахунку Назва банку  

Із змістом Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах ознайомлені. Вимоги цієї Інструкції для нас обов'язкові. Нам повідомлено зміст частини п'ятої статті 63 Закону України «Про виконавче провадження»

Додаткова інформація (1)    

Керівник

(посада)          (підпис, прізвище, ініціали)

«          »          200 р.

М.П.

Відмітки банку

Відкрити                    рахунок Документи на оформлення

(вид поточного рахунку) відкриття рахунку перевірив (посада і підпис

дозволяю        уповноваженої особи, на яку

покладено обов'язок відкривати рахунки клієнтів)

Керівник (уповноважена керівником особа)

Дата відкриття рахунку «          »          200 р.

№ особового рахунку

№№ балансового

Головний бухгалтер рахунку (інша відповідальна особа, яка контролює правильність присвоєння номера рахунку)

(підпис)

КАРТКА

із зразками підписів і відбитка печатки Відмітка банку Власник рахунку      Дозвіл на прийняття

зразків підписів

Повна назва  

            Головний бухгалтер

(або інша уповноважена на

це особа банку)

Скорочена назва      

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

(підпис)

«          »         

Інші відмітки

200 р.

Місцезнаходження Тел. №

Назва організації, якій клієнт адміністративно підпорядкований

(міністерство, центральна кооперативна або громадська організація)

Назва банку  

Місцезнаходження банку    

Наводимо зразки підписів і відбитка печатки, які просимо вважати обов'язковими під час здійснення операцій за поточним рахунком №   .

Чеки та інші розпорядження за рахунком просимо вважати дійсними в разі наявності на них одного першого і одного другого підписів.

Місце для       Повноваження та      Строк Керівник

відбитка         підписи керівника і  повноважень і          

печатки          головного      підписи Головний

організації,     бухгалтера, які           службових осіб, бухгалтер (1)

що засвідчила            діють відповідно до  які тимчасово           

засвідчую:_

(посада і підпис керівника чи заступника керівника організації, якій клієнт

адміністративно

правом першого або другого підпису, засвідчуємо:

юридичної особи, прізвище,

ім'я та по батькові представника)

який зроблено у моїй при-  

сутності.

Особу представника встановлено, повноваження його перевірено. Зареєстровано в реєстрі за

№       

Стягнуто       

(державного мита, плати)

Нотаріус

печатка підпис         

Підписи керівника і головного бухгалтера вимагаються у випадку, передбаченому пунктом 18.16 Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах.

Вимагається за рахунками юридичних осіб і відокремлених підрозділів, якщо повноваження і підписи не засвідчені організацією, якій клієнт адміністративно підпорядкований.

Особа-підприємець, яка відкриває рахунок,        

(прізвище, ім'я, по батькові)

Ідентифікаційний номер за ДРФО |           |

Код економічної діяльності (1)       

Назва виду економічної діяльності (1)      

Прошу відкрити поточний рахунок у       

(вид валюти)

для здійснення підприємницької діяльності.

Із змістом Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах ознайомлений. Вимоги цієї Інструкції для мене обов'язкові.

Додаткова інформація (2)    

«    »    200 р.

(підпис власника рахунку)

Відмітки банку

Відкрити        рахунок Документи на оформлення

(вид поточного рахунку) відкриття рахунку перевірив

(посада і підпис

дозволяю        уповноваженої особи, на яку

покладено обов'язок відкривати рахунки клієнтів)

Керівник (уповноважена керівником особа)

(підпис)

Дата відкриття рахунку «          »          200 р.

№ балансового рахунку

№ особового рахунку

 

 

Головний бухгалтер (інша відповідальна особа, яка контролює правильність присвоєння номера рахунка)

 

Ідентифікаційний     Відмітки банку

номер за ДРФО        

Рахунок №    

Власник

рахунку          Дозвіл на прийняття зразка

(прізвище, ім'я, по батькові) підпису

Головний бухгалтер

Місце проживання    (або інша уповноважена

на це особа банку)

(підпис та прізвище)

(підпис та прізвище)

            тел. №

Назва банку               «          »          200      р.

Місцезнаходження банку                 Інші відмітки

Зразок підпису Засвідчую справжність власника рахунку І   І підпису (підписів) гр.       

Зразки підписів    І    | (прізвище, ім'я, по батькові)

довірених осіб

який (які) зроблено в моїй присутності.

Наведений (наведені) зразок (зразки) підпису (підписів) прошу вважати     (підпис та прізвище обов'язковим (обов'язковими)         працівника, банку, який

під час здійснення операцій            відкриває рахунок)

за рахунком.

Зразок

відбитка печатки (1)

Назва банку

Назва юридичної особи, яка відкриває рахунок,

Просимо відкрити поточні рахунки фізичним особам за переліком, що додається.

Мета відкриття рахунків     

Керівник (посада)

(посада)

(підпис, прізвище, ініціали)

 

М.П.

« » 200_ р.

 

Відмітки банку (1) Відкрити поточний рахунок у на ім'я

(вид валюти)

Подпись: (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, на ім'я якої юридичною особою відкривається рахунок)
Подпись: дозволяю.

 

Керівник (уповноважена керівником особа)

Документи на оформлення відкриття рахунку перевірив (посада та підпис __ ,    ^        уповноваженої особи, на яку покладено обов'язок відкривати рахунки клієнтів)

Дата відкриття рахунку «          »          200 р.

№ балансового рахунку

№ особового рахунку

 

 

Головний бухгалтер (інша відповідальна особа, яка контролює правильність присвоєння номера рахунка)

 

Назва банку _

Особа, яка відкриває рахунок        

виборчого фонду,

(прізвище, ім'я, по батькові кандидата на пост Президента України,

Ідентифікаційний номер за ДРФО

 

на посаду сільського, селищного, міського

голови, кандидата в депутати в одномандатному окрузі)

Прошу відкрити _

(накопичувальний, поточний)

рахунок виборчого

фонду кандидата

(на пост Президента України, на посаду сільського, селищного, міського голови,

            і           . Із змістом Інструкції

кандидата в депутати в одномандатному окрузі)

про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах ознайомлені. Вимоги цієї Інструкції для мене обов'язкові.

Кандидат

«___ » ___

200_ р.

(підпис, прізвище, ініціали)

 

Відмітки банку

Відкрити рахунок виборчого фонду дозволяю

Документи на оформлення (посада та підпис уповноваженої особи, на яку покладено обов'язок відкривати рахунки клієнтів)

Керівник        (підпис)

(уповноважена керівником особа)

Головний бухгалтер (інша відповідальна особа, яка контролює правильність присвоєння номера рахунка)

КАРТКА із зразками підписів

Кандидат       

(на пост Президента України, сільського,

Відмітка банку Дозвіл на прийняття зразків підписів

селищного, міського голови, у депутати

в одномандатному    , який

окрузі)

відкриває      

(накопичувальний, поточний)

рахунок виборчого фонду  

(прізвище, ім'я, по батькові)

            (далі — кандидат).

Ідентифікаційний номер за ДРФО

Головний бухгалтер (інша уповноважена на це особа) (підпис)

Інші відмітки

 

Місце проживання кандидата

тел. №

Назва банку

 

; -Код

Місцезнаходження банку

Прошу вважати обов'язковим(ми) під час здійснення операцій за раху- нком виборчого фонду №    нижчезазначений(і)

зразок (зразки) підпису(ів)  

Розпорядники                    Прізвище, ім'я,                    г, •             виборчого фонду      по батькові     разок шдішсу

            1         

2

Кандидат

(підпис, прізвище, ініціали)

Посвідчувальний напис нотаріуса (форма № 57). «          »          року я,

(прізвище та ініціали)

нотаріус          і          

(найменування нотаріальної контори, нотаріального округу)

засвідчую справжність підпису _

(прізвище, ім'я, по батькові особи,

яка підписала документ) який (яка) діє за довіреністю

(прізвище, ім'я, по батькові особи, яку представляють)

який зроблено у моїй присутності.

Особу :           і          

(прізвище та ініціали)

який (яка) підписав(ла) документ, встановлено, повноваження перевірено.

ЗАЯВА

про закриття поточного рахунку юридичної особи його правонаступником Назва банку  

Назва юридичної особи-заявника  

(повна і точна назва юридичної

особи-правонаступника)

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ            .

Просимо закрити поточний рахунок №     ,

(номер рахунку)

відкритий юридичній особі ,

(повна і точна назва юридичної особи-попередника)

у зв'язку з проведенням його реорганізації (перереєстрації як підприємця) — потрібне підкреслити.

Залишок коштів просимо перерахувати на рахунок №    ,

(номер рахунку)

відкритий у   

(назва банку)

Керівник (посада)    

(підпис)          (прізвище, ініціали)

Головний бухгалтер            

(підпис)          (прізвище, ініціали)

Дата заповнення заяви «___»          200__ р.

М.П.

Відмітки банку

Дата, час отримання банком заяви «          »          200_ р. о         год.

Залишок коштів на рахунку за станом на дату отримання банком заяви   грн.     коп.

Дата перерахування залишку «___»           200_ р.

Дата закриття рахунку «      »          200_ р.

Головний бухгалтер            

(підпис)

Подпись: Додаток В
Подпись: (1) МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР № (13)        (2) | 041009

 

від «    »

(4)

200__ р.

 

Платник (9)

Код

І8)_

І6І

Призначення платежу

(19)

(18)

 

Підписи (42)

Штамп банку

(1) ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ № (3)         (2) |     0410001 |

Одержано банком

від «    »

200_ р.

(50)

(4)

«          »

200_ р.

 

Подпись: (5)
Подпись: Платник (9)
Код
Подпись: І8І

 

Банк платника

у м.

(11)   Код банку     ДЕБЕТ рах. №

(10)

Сума (7)

Отримувач (15)

Код

(16)

КРЕДИТ рах. №

 

у м.

Код банка             (14)

ЛИ.

Сума

словами

(6)

Призначення платежу

(19)

(18)

 

 

М.П.

Підпис

(41)

Проведено банком

(51)

«          »          200_ р.

Підпис банку

Подпись: «	 »

200_ р.

(1) ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ № _(3)_ (4)

від «    »

Платник (9)

Код

(8)

 

Одержано банком

(50)

200_ р.

Банк платника

(11)   Код банку

            у м.     

Код

Отримувач (15)

(16)

Код банка

Банк отримувача

(14)

(13)

            у м.     

ДЕБЕТ рах. № 110)    

КРЕДИТ рах. №             (17)

Сума

(7)

 

Призначення платежу (19)

(18)

 

М.П.

(43)

Підписи отримувача (44)

СУМА

ДО

 

 

 

(10)

(7)

кредит рах. №

 

(17)

 

 

М.П.

Підпис

(41)

Проведено банком (51)

«          »          200_ р.

Підпис банку

 

від «    »

 

(4)

200_ р.

Одержано банком

(50)

«          »          200_ р.

(60)

«          »          200_ р.

Платник (9) (8)

Код

Банк платника

у м.

(10)

(11)   Код банку     ДЕБЕТ рах. №

_021

Сума

(7)

Отримувач (62)

Код

(66)

КРЕДИТ рах. №

Подпись: Код банкаПодпись: І67ІБанк отримувача (63)

            у м.     

Сума словами

(6)

Призначення платежу

(19)

(61)

(18)

Проведено банком

(51)

М.П.

(64)

Підпис

(65)

«          »

200_ р.

Підпис банку

КОРІНЕЦЬ РОЗРАХУНКОВОГО ЧЕКА

Серія   №       

«          »          200_ р.

(дата видачі)

            Г91      [11]_[12]        

(чекодавець)  (назва банку-емітента, код банку №)

розрахунковий чек [1] Серія            №_[3]  Д-трах. №       [10].

К-т рах. №     

(кому)

(платити за що)

Ідентифікаційний код       на           [7]        «          »          200_ р.

[8]        (сума цифрами)         Підпис банку

 

(№№ і дати документів)

Кому   [16]      [15]     

(назва чекодержателя) Сплатіть за цим чеком         

Залишок ліміту Списано за цим

чеком 

Залишок ліміту до

наступного чека       

Сума словами           

.[19].

(за що, номери та дати документів) Сума словами            [6]       

 

Місце складання чека

Дата « »          200_ р. Підпис чекодавця    [41]      М.П.

[4]  ' [42]

Серійний №        Щх | Рахунок №   ^^Х~ |Сума    Щх   Код банку

Місце дня календарного

 

Місце для штемпеля

штемпеля

 

 

 

 

 

(підпис

Поле

 

 

 

 

 

уповноваженої

під

 

 

 

 

 

особи

ши

 

 

 

 

 

чеко держателя, що

ван

 

 

 

 

 

приймає

ня

 

 

 

 

 

розрахунковий чек

 

 

 

 

 

 

в оплату)

 

 

 

 

постачальника

 

 

постачальника

 

 

 

 

 

Відмітка власника

 

ВІД М ІТКИ

БАНКУ

 

 

книжки про перевірку

 

про причини несплати розрахункового

 

 

правильності

 

чека

 

 

використання

 

 

 

 

 

Головний бухгалтер

 

 

 

 

 

чекодавця

Підпис банку

 

 

КОРІНЕЦЬ РОЗРАХУНКОВОГО ЧЕКА

Серія   № ________

На      

(сума цифрами)

«          »          200_ р.

(дата видачі)

(ідентифікаційний номер)

(прізвище,

ім'я, по батькові)

Паспорт серії.

№        , виданий

            200_ р.

(сума словами)

Виданий філією (відділенням) №        банку 

Чек дійсний до

«          »          20        р.

Підпис банку

Чек отримав  

 

 

 

 

розрахунковий чек

Серія           № г31

[11] [12]

(назва банку-емітента, код банку)

 

Ідентифікаційний номер

на [7]

(сума цифрами)

Д-трах.№            [10].

К-т рах. №

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[8]

 

«   » 200 Підпис банку

_Р-

 

Г91

 

 

 

Паспорт серії №

(прізвище, ім'я, по батькові)

«

»                200 р.

 

Чек на

(ким та коли виданий)

 

 

 

 

(сума словами)

 

 

Виданий Лілією (відділеннями №    Г121 банку

[П]

 

 

 

 

(назва банку,

 

 

його місцезнаходження)

 

 

Чек дійсний до «     » [45]

200 р.

 

 

Підпис банку

Підпис чекодавця

[41]

 

М.П. [42] Дата складання«    » [4]

200 р.

 

 

Серійний №           Щ.Х |рахунок№

Вх Іс>ма Нх

| Код банку          Iх   | Текст

 

Відмітка

Розрахунковий чек діе

банку,

на всій території

підприємства

України незалежно від

торгівлі або

місця його видачі для

послуг про

розрахунків за товари

прийняття

або послуги; обмін

розрахункового

чека на готівку

чека до

підприємством торгівлі

оплати.

або послуг не

 

здійснюється;

 

невикористаний чек

 

його власник може

 

повернути до банку.

 

який його видав, для

 

зарахування суми на

 

свій рахунок або

 

обміняти чек на

 

готівку.

 

РОЗРАХУНКОВИЙ ЧЕК

 

ДІЙСНИЙ ТРИ МІСЯЦІ

Поле

під

ши

ван

ня

[сума словами)

б) унесена готівкою

(сума словами]

Зберігайте чек окремо від паспорта

Заповнюється під час виплати готівкою Сума чека

(словами)

Отримав

200 р.

[шдпис]

[дата]

 

Пред'явлений паспорт серії

Ким та коли виданий          

Контролер (оператор)          

 

_Касир_

 

[1] заява про відкриття акредитива        [2] |  0410003 |

Одержано банком

В'А"      "    И] 200_р.

"           "     [50]      200 _ р.

 

 

 

 

 

 

Заявник акредитива [9]

Бенефіціар [15]

 

Код     [8]                 Рахунок №

[10]

Код                [16]     Рахунок №

[17]

 

 

 

 

Банк-емітент [11]

 

Банкбенефіціара [13]

 

 

Код банку

у м.

[12]

Код банку

у-м.

[14]

 

 

 

 

 

 

Відкрийте нам акредитив (вид акредитива)

Строк дії акредитива

до    "   "                 200 р.

 

Сума         [6], [71 (цифрами і словами)

Акредитив в іншому (виконуючому) банку виконати:

а)         за рахунок коштів платника, депонованих у виконуючому банку;

б)         інкасацією документів до банку-емітента;

в)         через кореспондентський рахунок банку-емітента. (Зайве закреслити)

 

Умови акредитива до виконуючого банку направити:

а)         спецзв'язком;

б)         коротке повідомлення: електронною поштою; телетайпом.

(іншими засобами зв'язку, зазначити, якими саме, зайве закреслити)

3 акцептом (чиїм), без акцепту

 

Договір №          від"      " р. Назва товарів (виконаних робіт, наданих послуг)

(Кількість, ціна, сума)

Платіж (чи акцепт) здійснити проти:

 

 

 

 

 

 

 

Додаткові умови:

(перелік документів, які додаються до реєстру документів за акредитивом)

 

Проведено банком

[40] [41]

М.П.      Підписи                   "           "     [51]      200           р.

Підпис банку

УКАЗІВКИ

щодо заповнення реквізитів розрахункових документів на паперових носіях, їх реєстрів і заяви про відкриття акредитива

Ці вказівки містять вимоги щодо заповнення реквізитів розрахункових документів, їх реєстрів і заяви про відкриття акредитива.

У цих вказівках слово «Банк» означає банки, що обслуговують платника, отримувача, стягувана.

 

№ поля

Назва реквізиту

Вимоги щодо заповнення реквізиту

1

Назва документа

Зазначається назва розрахункового документа або реєстру, передбаченого Інструкцією про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті (далі — Інструкція)

2

Код розрахун-ового документа

Зазначається код розрахункового документа з Державним класифікатором управлінської документації, затвердженим наказом Держстандарту України від 06.11.96 № 472. Код має відповідати назві розрахункового документа, зазначеній у полі 1

3

 

Зазначається номер розрахункового документа (реєстру, заяви про відкриття акредитива), що може включати як цифри, так і букви

4

Дата складання

Зазначається дата складання розрахункового документа (реєстра, заяви про відкриття акредитива): число, місяць та рік цифрами у форматі ДД/ММ/РРРР (за винятком розрахункових чеків) або число — цифрами ДД місяць — словом, рік — цифрами РРРР

5

Дата валютування

Зазначається дата, починаючи з якої гроші, переказані платником отримувачу, переходять у власність отримувача. Під час формування електронного розрахункового документа системи електронних платежів Національного банку України реквізит «Дата валютування» розміщується в полі «Допоміжні реквізити»

6

Сума словами

Зазначаються з великої букви сума розрахункового документа (реєстру, заяви про відкриття акредитива) та слово «гривень» («гривня», «гривні» або «грн.»), копійки — цифрами та слово «копійка» («копійки», «копійок» або «коп.»). Якщо сума складається лише з копійок, то перед її зазначенням обов'язковим є написання слів «Нуль гривень»

 

 

Якщо сума платежу виражена в цілих гривнях, то зазначається «00 копійок» або «00 коп.»

7

Сума

Зазначається сума цифрами, гривні від копійок відділяються комою «,», копійки позначаються двома знаками. Якщо сума розрахункового документа виражена в цілих гривнях, то замість копійок проставляються два нулі «00»

8

Код платника

Зазначається ідентифікаційний код платника за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) або реєстраційний (обліковий) номер платника податку за Тимчасовим реєстром Державної податкової адміністрації України (ТРДПАУ) (далі — ідентифікаційний код), для фізичних осіб — ідентифікаційний номер за Державним реєстром фізичних осіб — платників податків та інших обов'язкових платежів. Якщо ідентифікаційний код/номер юридичній/фізичній особі не присвоєний, то ставиться дев'ять нулів. Якщо згідно із законодавством України ідентифікаційний код нерезиденту не присвоюється, то ставиться дев'ять нулів

9

Платник

Зазначаються назва платника, що відповідає назві платника, яка заявлена в банку платника в картці із зразками підписів та відбитка печатки, або його скорочена назва, яка відповідає зареєстрованій в установчих документах. Якщо платник — це орган державного казначейства (фінансова установа), який здійснює платіж за дорученням свого клієнта зі свого рахунку, відкритого в банку, то реквізит може додатково містити номер рахунку цього клієнта в цьому органі державного казначейства (фінансовій установі) та його ідентифікаційний код (номер) (якщо він присвоєний)

10

Рахунок платника

Зазначається номер рахунку платника в банку. Якщо платником є орган державного казначейства (фінансова установа), який здійснює платіж за дорученням свого клієнта, то зазначається номер рахунку цього органу державного казначейства (фінансової установи)

№ поля

Назва реквізиту

Вимоги щодо заповнення реквізиту

11

Банк платника

Зазначаються назва та місцезнаходження (населений пункт) банку (філії, відділення) платника. У разі складання розрахункового документа з використанням комп'ютерної техніки допускається скорочення назви за умови, що в скороченому вигляді цей реквізит міститиме інформацію, достатню для однозначної ідентифікації банку (філії, відділення)

12

Код банку платника

Код банку, зазначеного в полі 11

13

Банк отримувача

Зазначається назва та місцезнаходження (населений пункт) банку (філії, відділення) отримувача. У разі складання розрахункового документа з використанням комп'ютерної техніки допускається скорочення назви за умови, що в скороченому вигляді цей реквізит міститиме інформацію, достатню для однозначної ідентифікації банку (філії, відділення)

14

Код банку отримувача

Код банку, зазначеного в полі 13

15

Отримувач

Зазначаються назва отримувача, що відповідає назві отримувача, яка заявлена в банку отримувача в картці із зразками підписів та відбитка печатки, або його скорочена назва, яка відпоідає зареєстрованій в установчих документах. Якщо отримувач — це орган державного казначейства (фінансова установа), на рахунок якого в банку зараховуються кошти на користь його клієнта, то це поле може додатково містити номер рахунку цього клієнта в цьому органі державного казначейства (фінансовій установі) та ідентифікаційний код (номер) (якщо він присвоєний)

16

Код отримувача

Зазначається ідентифікаційний код отримувача за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) або реєстраційний (обліковий) номер платника податку за Тимчасовим реєстром Державної податкової адміністрації України (ТРДПАУ) (далі — ідентифікаційний код), для фізичних осіб — ідентифікаційний номер за Державним реєстром фізичних осіб — платників податків та інших обов'язкових платежів

 

 

Якщо платник знає, що ідентифікаційний код/номер юридичній/фізичній особі не присвоєний, то ставляться дев'ять нулів. Якщо платник не знає ідентифікаційного номера фізичної особи, то ставляться п'ять дев'яток. Ця вимога поширюється лише на отримувача — фізичну особу. Якщо згідно із законодавством України ідентифікаційний код нерезиденту не присвоюється, то ставляться дев'ять нулів

17

Рахунок отримувача

Зазначається номер рахунку отримувача в банку. Якщо отримувач — це орган державного казначейства (фінансова установа), на рахунок якого в банку зараховуються кошти на користь його клієнта, то зазначається номер рахунку цього органу державного казначейства(фінансової установи)

18

Код країни нерезидента

Якщо платник є нерезидентом, то проставляється символ «П» і тризначний код країни платника; якщо отримувач є нерезидентом, то проставляються символ «0» і тризначний код країни отримувача; якщо платник і отримувач є нерезидентами одночасно, то проставляються символ «П» і тризначний код країни платника, далі символ «0» і тризначний код країни отримувача. Під час формування електронного розрахункового документа системи електронних платежів Національного банку України цей реквізит розміщується в полі «Допоміжні реквізити»

19

Призначення платежу

Реквізит «Призначення платежу» використовується у платіжних вимогах на примусове списання коштів, у розрахункових документах на сплату платежів до бюджету, у разі договірного списання коштів

40

М.П.

Ставиться відбиток печатки платника, зразок якої заявлений банку платника в картці зі зразками підписів та відбитка печатки

41

Підписи платника

Ставляться підписи (підпис) відповідальних осіб платника, які вповноважені розпоряджатися рахунком і зразки підписів яких заявлені банку платника в картці зі зразками підписів та відбитка печатки

№ поля

Назва реквізиту

Вимоги щодо заповнення реквізиту

42

Підпис банку

Ставляться підписи відповідального виконавця банку, який оформив меморіальний ордер, та працівника, на якого покладено функції контролера. У разі перерахування коштів на рахунки клієнтів-отримувачів (фізичних та юридичних осіб), які відкриті в інших банках, розрахунковий документ засвідчується підписами керівника (його заступника) і головного бухгалтера (його заступника) банку або підписами уповноважених осіб згідно з внутрішніми нормативними документами банку та відповідального виконавця банку

43

М.П. отримувача

Ставиться відбиток печатки отримувача, зразок якої заявлений банку отримувача в картці зі зразками підписів та відбитка печатки

44

Підписи отримувачів

Ставляться підписи (підпис) відповідальних осіб отримувача, які вповноважені розпоряджатися рахунком і зразки підписів яких заявлені банку отримувача в картці зі зразками підписів та відбитка печатки

45

Строк дії чека

Строк дії чека зазначається так: дата та рік цифрами, місяць словом

50

Дата надходження

Зазначаються число, місяць та рік отримання банком платника розрахункового документа: цифрами у форматі ДД/ММ/РРРР або число зазначається цифрами ДД, місяць -словом і рік — цифрами РРРР, які засвідчуються підписом відповідального виконавця та відбитком штампа банку

51

Дата виконання

Зазначаються число, місяць та рік списання коштів з рахунку платника цифрами у форматі ДД/ММ/РРРР або число зазначається цифрами ДД, місяць — словами, рік — цифрами РРРР, які засвідчуються підписом відповідального виконавця та відбитком штампа банку

60

Дата надходження в банк стягува-ча/отримувача

Зазначається дата прийняття та перевірки банком стягувача платіжної вимоги, яка підлягає надсиланню в банк платника (банком чи безпосередньо стягувачем), або дата прийняття банком отримувача розрахункового документа

 

 

(реєстру, заяви на відкриття акредитива) для надсилання в банк платника, які засвідчуються підписом відповідального виконавця та відбитком штампа банку

61

Рахунок стягува-ча/отримувача

Зазначається номер рахункустягувача/отримувача (у разі договірного списання коштів) в обслуговуючому банку

62

Стягувач/отримувач

Зазначається назва стягувача/отримувача (у разі договірного списання коштів), що відповідає назві стягувача/отримувача, яка заявлена в банку стягувача/отримувача в картці із зразками підписів та відбитка печатки, або його скорочена назва, яка відповідає зареєстрованій в установчих документах. Додатково може зазначатися поштова адреса стягувача

63

Банк стягува-ча/отримувача

Зазначається назва банку (філії, відділення), що обслуговує стягувача/отримувача (у разі договірного списання коштів), у який стягувач/отримувач подав платіжну вимогу. Додатково може зазначатися місцезнаходження цього банку (філії, відділення). У разі складання розрахункового документа з використанням комп'ютерної техніки допускається скорочення назви за умови, що в скороченому вигляді цей реквізит міститиме інформацію, достатню для однозначної ідентифікації банку (філії, відділення)

64

М.П. стягува-ча/отримувача

Ставиться відбиток печатки стягувача/отримувача (у разі договірного списання коштів), зразок якої заявлений банку стягувача/отримувача в картці зі зразками підписів та відбитка печатки

65

Підписи стягува-ча/отримувача

Ставлять підписи відповідальні особи стягувача/отримувача (у разі договірного списання коштів), зразки підписів яких заявлені банку стягувача/отримувача в картці зі зразками підписів та відбитка печатки

66

Код стягува-ча/отримувача

Зазначається ідентифікаційний код стягувача/отримувача (у разі договірного списання коштів) за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) або реєстраційний (обліковий) номер платника податку за Тимчасовим реєстром Державної податкової адміністрації України (ТРДПАУ)

67

Код банку стягува-ча/отримувача

Зазначається код банку стягувача (органу державного казначейства, якщо він присвоєний) або отримувача (у разі договірного списання коштів), якому стягувач/отримувач надав розрахунковий документ

Стягувач [62]

Код     [66]      Рахунок № [61]         

Банк стягувана          [63]     

ум.                   Одержано банком

Код банку        [67]                "           "     [60]           200      р.

РЕЄСТР

ПЛАТІЖНИХ ВИМОГ № [3]

від"      "           [4]                    200      р.

Прошу надіслати зазначені платіжні вимога в банк платника за адресою       

(заповнюється за бажанням стягувана)

 

Номер платіжної вимоги

Сума

Номер платіжної вимоги

Сума

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(зворотний бік розрахункового чека)

розрахункова чекова книжка на    розрахункових чеків

(місце для штампа банку)

зберігати в надійному місці що замикається на ключ

Зворотний бік розрахункової чекової книжки Ця книжка дійсна до            «          »          200_ р.

(число словами)        (цифрами)   (місяць словом)

Уміщує розрахункові чеки з №       до №   , видана

(чекодавець)

            за особовим рахунком

(номер)

для розрахунків з     

на загальну суму ліміту

(цифрами) (словами)

«__»    200_ р.

Дата (місяць словом) видачі

М.П. банку

банк _ місто

(підпис банку)

 

Розрахункові чеки заповнюються від руки чорнилом, кульковою ручкою або з використанням технічних засобів. Підписуються розрахункові чеки чорнилом або кульковою ручкою.

Назва отримувача вписується після слова «Кому».

Під час розрахунків за товари (виконані роботи, надані послуги) у рядку «Сплатіть за цим чеком» зазначаються загальна назва товарів (виконаних робіт, наданих послуг), а також номер та дата рахунку, за оплату якого виписаний розрахунковий чек.

Розрахункові чеки підписує власник розрахункової чекової книжки або за його дорученням уповноважена особа, яка має право підпису. Розрахункові чеки скріплюються відбитком печатки чекодавця.

Будь-які виправлення в розрахунковому чеку не дозволяються.

Власнику забороняється передавати розрахункову чекову книжку будь-якій іншій юридичній або фізичній особі, а також підписувати не-заповнені бланки розрахункових чеків та засвідчувати їх відбитком печатки.

Розрахункові чеки використовуються лише для безготівкових перерахувань з рахунку чекодавця на рахунок отримувача коштів і не підлягають сплаті готівкою.

Одночасно з виписуванням розрахункового чека на його корінці зазначаються назва отримувача коштів, номери документів, що оплачуються, сума і залишок ліміту (крім випадків, якщо за діючими правилами розрахунків розрахунковими чеками ці реквізити заповнюються касиром транспортної організації або підприємством зв'язку).

Головні бухгалтери підприємств, які ведуть розрахунки розрахунковими чеками, зобов'язані періодично перевіряти:

а)         правильність використання розрахункових чеків особою, яка упо- вноважена їх підписувати;

б)         правильність виведення залишків ліміту на корінцях розрахунко- вих чеків, а на зворотному боці останнього перевіреного корінця розра- хункового чека має робитися відмітка за підписом головного бухгалте- ра (заступника головного бухгалтера) чекодавця; в) відповідність суми на корінцях розрахункових чеків записам у виписках з особового раху- нку в банку.

Подпись: Додаток Д

(найменування банку)

Код банку Дебет рахунку Сума

 

Банк, що відправив готівку

(найменування банку)

Код банку Кредит рахунку

 

 

Сума

(словами)

Вид документа 33 _ грн

(цифрами)

коп.

 

Зміст операції — отримання готівки для підкріплення.

Проведено банком

р.

 

(посада) (посада) (підпис) (підпис)

 

* Реквізити паперового документа:

(банк А) — найменування банку, що отримав готівку;

код банку — код банку, що отримав готівку;

дебет рахунку №... — рахунок, відкритий у банку для обліку отриманої готівки; (банк Б) — найменування банку, що відправив готівку; код банку — код банку, що відправив готівку;

кредит рахунку №... — рахунок, відкритий у банку для обліку відправленої готівки.

Дата здійснення операції Дата валютування ___

 

Назва валюти

 

№ рахунку

Сума

Еквівалент у гривнях

 

Дебет

 

 

 

 

Кредит

 

 

 

Загальна сума (цифрами)

 

 

Платник        

Код платника **      

Банк платника *       

Отримувач    

Код отримувача *    

Банк отримувача      

Код банку отримувача *

Загальна сума           

(словами)

Призначення платежу

Пред'явлений документ ** 

(паспорт або документ, що його замінює)

серія    №        , виданий      

(номер документа)    (найменування установи, яка видала документ)

(дата видачі документа)

(дата народження) (місце проживання особи)

Додаткові реквізити

Підпис платника       Підписи банку

 

Дата здійснення операції Дата валютування    

 

Назва валюти

 

№ рахунку

Сума

Еквівалент у гривнях

 

Дебет

 

 

 

 

Кредит

 

 

 

Загальна сума (цифрами)

 

 

Платник        

Код платника **_ Банк платника  _

Отримувач    

Код отримувача  Банк отримувача

Код банку отримувача

Загальна сума           

(словами)

Призначення платежу

Додаткові реквізити

** Заповнюється в разі здійснення операцій з готівкою без відкриття рахунку на суму, що перевищує 50 000 гривень або еквівалент цієї суми в іноземній валюті.

Підписи банку          

(необхідне підкреслити)

(дата здійснення операції)

Найменування банку

 

Назва валюти

 

№ рахунку

Сума

Еквівалент у гривнях

 

Дебет

 

 

 

 

Кредит

 

 

 

Загальна сума (цифрами)

 

 

 

Отримувач/платник

(непотрібне закреслити)

Загальна сума           

(словами)

Пред'явлений документ №

(посвідчення, перепустка)

Підпис платника/отримувача         

Підписи банку          

Зміст операції

 

(дата здійснення операції)

Банк отримувача

Отримувач    

 

Назва валюти

 

№ рахунку

Сума

Еквівалент у гривнях

 

Дебет

 

 

 

 

Кредит

 

 

 

Загальна сума (цифрами)

 

 

Загальна сума           

(словами)

Зміст операції

Пред'явлений документ      

(паспорт або документ, що його замінює)

серія    №        , виданий       .

(номер документа)    (найменування установи, яка видала документ)

(дата народження) (місце проживання особи)

Підпис отримувача   Підписи банку

(дата видачі документа)

(дата здійснення операції)

Найменування банку

Платник        

Призначення платежу         

Пред'явлений документ № 

(посвідчення, перепустка)

Видатковий касовий ордер №        

(дата здійснення операції)

Найменування банку Отримувач

Підпис отримувача  

Підписи банку          

Підпис платника       Підписи банку

 

НА

«          »          р.

ЧЕК ВИДАНИЙ

 

Подпись: АА 0000000 контрольну марку(подавець чека)      В КАСУ

ГРОШОВИЙ ЧЕК АА 0000000

НА      (номер рахунку

(сума цифрами)         подавця чека)

дата

МІСЦЕ ДЛЯ НАКЛЕЮВАННЯ р. КОНТРОЛЬНОЇ

МАРКИ

(число, місяць словами) (рік цифрами)

(кому)

Підписи:

(перший)

 

(найменування установи банку)

Заплатить

(другий)

Місце печатки продавця чека

(кому)

(сума словами)

ЧЕК ОДЕРЖАВ

«          »          р.

(підпис)

 

(підписи)

Зворотний бік чека

Подпись: (номер документа)Відмітки, що Засвідчують особу одержувача Пред'явлений _ №

(найменування документа)

ОПРИБУТКОВАНО ЗА

КАСОЮ Касовий

ордер №         

«          » «       »

Головний (старший)

(підпис)

Виданий

(найменування установи, яка видала документ)

(дата видачі документа)

р.

Перевірено Оплати «            »

р.

Сплачено

Контролер      Відповідальний Касир

(підпис)виконавець  (підпис) (підпис)

 

Назва клієнта банку, що відкриває рахунок,

(повна і точна назва

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ або реєстраційний (обліковий) номер за ТРДПАУ

юридичної особи / відокремленого підрозділу)

Просимо відкрити

(вид поточного рахунку)

рахунок у

(вид валюти)

Із змістом Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах ознайомлені. Вимоги цієї Інструкції для нас обов'язкові. Нам повідомлено зміст частини п'ятої статті 63 Закону України «Про виконавче провадження»

Додаткова інформація (1)    

Керівник _

(посада)

«          »          200 р.

(підпис, прізвище, ініціали)

М.П.

Відмітки банку

Відкрити        рахунок       Документи на оформлення

(вид поточного рахунку) відкриття рахунку перевірив

(посада і підпис

дозволяю        уповноваженої особи, на яку

покладено обов'язок відкривати рахунки клієнтів)

Керівник (уповноважена керівником особа)

Головний бухгалтер (інша відповідальна особа, яка контролює правильність присвоєння номера рахунка)

КАРТКА

із зразками підписів і відбитка печатки Відмітка банку

Власник рахунку      Дозвіл на прийняття

зразків підписів Повна назва  

             Головний бухгалтер

(або інша уповноважена на це особа банку)

Скорочена назва      

(підпис)

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

             «         »          200 р.

            Інші відмітки

Місцезнаходження              

Тел. №

Назва організації, якій клієнт адміністративно підпорядкований         

(міністерство, центральна кооперативна або громадська організація)

Назва банку  

Місцезнаходження банку    

Наводимо зразки підписів і відбитка печатки, які просимо вважати обов'язковими під час здійснення операцій за поточним рахунком №

Чеки та інші розпорядження за рахунком просимо вважати дійсними в разі наявності на них одного першого і одного другого підписів.

Місце для відбитка печатки організації, що засвідчила повноваження та підписи клієнта

Повноваження та підписи керівника і головного бухгалтера, які діють відповідно до статуту (положення), засвідчую:     

Строк Керівник

повноважень і          

підписи Головний службових осіб, бухгалтер (1)

які тимчасово           

користуються правом першого або другого

(посада і підпис керівника чи заступника керівника організації, якій клієнт

адміністративно підпорядкований)

Подпись: Посвідчувальний напис
нотаріус (2) (форма № 58)
«   »	р. я,

Видані грошові чеки

дата    з №    дата    з №    дата    з № , нотаріус

(прізвище та ініціали)

(найменування нотаріальної (контори, нотаріального округу

Засвідчую справжність підпису

(посада, найменування

юридичної особи, прізвище,

ім'я та по батькові представника)

який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, повноваження його перевірено. Зареєстровано в реєстрі за

№       

Стягнуто

(державного мита, плати)

Нотаріус печатка підпис

Підписи керівника і головного бухгалтера вимагаються у випадку, передбаченому пунктом 18.16 Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах.

Вимагається за рахунками юридичних осіб і відокремлених підрозділів, якщо повноваження і підписи не засвідчені організацією, якій клієнт адміністративно підпорядкований.

Особа-підприємець, яка відкриває рахунок,        

(прізвище, ім'я, по батькові)

Ідентифікаційний номер за ДРФО |           |

Код економічної діяльності (1)       

Назва виду економічної діяльності (1)      

Прошу відкрити поточний рахунок у       

(вид валюти)

для здійснення підприємницької діяльності.

Із змістом Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах ознайомлений. Вимоги цієї Інструкції для мене обов'язкові.

Додаткова інформація (2)    

«    »    200 р.

(підпис власника рахунку)

Відмітки банку

Відкрити        рахунок    Документи на оформлення

(вид поточного рахунку) відкриття рахунку перевірив

(посада і підпис

дозволяю        уповноваженої особи, на яку

покладено обов'язок відкривати рахунки клієнтів)

Керівник (уповноважена керівником особа)

Головний бухгалтер (інша відповідальна особа, яка контролює правильність присвоєння номера рахунка)

(підпис)

Заповнюється клієнтом відповідно до наказу Державного комітету статистики України та Державної податкової адміністрації України від 15.02.2001 N 95/56.

Підлягає обов'язковому заповненню, якщо клієнт банку фізична особа-підприємець не використовує працю найманих працівників.

Ідентифікаційний     Відмітки банку

номер за ДРФО        

Рахунок №    

Власник

рахунку          Дозвіл на прийняття зразка

(прізвище, ім'я, по батькові) підпису

Головний бухгалтер

Місце проживання                (або інша уповноважена

на це особа банку)

(підпис та прізвище)

(підпис та прізвище)

            тел. №

Назва банку               «          »          200      р.

Місцезнаходження банку                 Інші відмітки

Зразок підпису власника рахунку

Засвідчую справжність підпису (підписів) гр._

 

Зразки підписів довірених осіб

Наведений (наведені) зразок (зразки) підпису (підписів) прошу вважати обов'язковим (обов'язковими) під час здійснення операцій за рахунком.

Зразок

відбитка печатки (1)

(прізвище, ім'я, по батькові)

який (які) зроблено в моїй присутності.

(підпис та прізвище працівника, банку, який відкриває рахунок)

(1) Зазначається за наявності печатки у фізичної особи-підприємця.

Особа, яка відкриває рахунок        

[прізвище, ім'я, по батькові (по батькові — за наявності)]

Ідентифікаційний номер за ДРФО (1) | | Прошу відкрити поточний рахунок у

(вид валюти)

на моє ім'я/на ім'я      і           ^     ^   :          

(прізвище, ім'я, по батькові особи, на ім'я якої відкривається рахунок)

Із змістом Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах ознайомлений. Вимоги цієї Інструкції для мене обов'язкові. Мені відомо про те, що цей рахунок забороняється використовувати для проведення операцій, пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності.

Письмові розпорядження підписуватимуться мною або уповноваженою мною особою за довіреністю.

У разі зміни повноважень особи на право розпоряджатися рахунком зобов'язуюсь негайно повідомити про це в письмовій формі. Усе листування щодо цього рахунку прошу надсилати за адресою:

Про зміну адреси повідомлятиму банк письмово.

Додаткова інформація         

«          »          200_ р.            |           | і

(підпис власника рахунку/підпис особи, яка відкриває рахунок на користь іншої особи)

Відмітки банку Відкрити рахунок виборчого     Документи на оформлення фонду дозволяю        (посада та підпис

уповноваженої особи, на яку покладено обов'язок відкривати рахунки клієнтів)

Керівник        (підпис)

(уповноважена керівником особа)

Дата відкриття рахунку «          »          200 р.

№ балансового рахунку

№ особового рахунку

 

 

Головний бухгалтер (інша відповідальна особа, яка контролює правильність присвоєння номера рахунка)

Назва банку  

Назва юридичної особи, яка відкриває рахунок,        

Просимо відкрити поточні рахунки фізичним особам за переліком, що додається.

Мета відкриття рахунків     

Керівник (посада)    

(посада)          (підпис, прізвище, ініціали)

М.П.

«          »          200_ р.

Відмітки банку (1) Відкрити поточний рахунок у        і           і          

(вид валюти)

на ім'я |           |      |     і           і           |

(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, на ім'я якої юридичною особою відкривається рахунок)

дозволяю.

Документи на оформлення Керівник        відкриття рахунку перевірив

(уповноважена          (посада та підпис

керівником особа)    _ ,    )        уповноваженої особи, на яку (підпис)        покладено обов'язок

відкривати рахунки клієнтів)

Дата відкриття рахунку «          »          200 р.

 

Назва банку _

Особа, яка відкриває рахунок        

виборчого фонду,

(прізвище, ім'я, по батькові кандидата на пост Президента України,

Ідентифікаційний номер за ДРФО

 

на посаду сільського, селищного, міського

голови, кандидата в депутати в одномандатному окрузі)

Прошу відкрити _

(накопичувальний, поточний)

рахунок виборчого

фонду кандидата

(на пост Президента України, на посаду сільського, селищного, міського голови,

            і           . Із змістом Інструкції

кандидата в депутати в одномандатному окрузі)

про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах ознайомлені. Вимоги цієї Інструкції для мене обов'язкові.

Кандидат

«___ » ___

200_ р.

(підпис, прізвище, ініціали)

 

Відмітки банку

Відкрити рахунок виборчого фонду дозволяю

Документи на оформлення (посада та підпис уповноваженої особи, на яку покладено обов'язок відкривати рахунки клієнтів)

Керівник        (підпис)

(уповноважена керівником особа)

Головний бухгалтер (інша відповідальна особа, яка контролює правильність присвоєння номера рахунка)

КАРТКА із зразками підписів

Кандидат       

(на пост Президента України, сільського,

Відмітка банку Дозвіл на прийняття зразків підписів

селищного, міського голови, у депутати

в одномандатному    , який

окрузі)

відкриває      

(накопичувальний, поточний)

рахунок виборчого фонду  

(прізвище, ім'я, по батькові)

            (далі — кандидат).

Ідентифікаційний номер за ДРФО

Головний бухгалтер (інша уповноважена на це особа) (підпис)

Інші відмітки

 

Місце проживання кандидата

тел. №

Назва банку

 

; -Код

Місцезнаходження банку

Прошу вважати обов'язковим(ми) під час здійснення операцій за раху- нком виборчого фонду №    нижчезазначений(і)

зразок (зразки) підпису(ів)  

Розпорядники                    Прізвище, ім'я,                    з •             виборчого фонду      по батькові     разок шдішсу

            1         

2

Кандидат

(підпис, прізвище, ініціали)

Посвідчувальний напис нотаріуса (форма № 57). «          »          року я,

(прізвище та ініціали)

нотаріус          |          

(найменування нотаріальної контори, нотаріального округу)

засвідчую справжність підпису _

(прізвище, ім'я, по батькові особи,

яка підписала документ) який (яка) діє за довіреністю

(прізвище, ім'я, по батькові особи, яку представляють)

який зроблено у моїй присутності.

Особу :           і          

(прізвище та ініціали)

який (яка) підписав(ла) документ, встановлено, повноваження перевірено.

Назва банку .

фонду,

[повна назва політичної партії,

Особа, яка відкриває рахунок виборчого

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

виборчого блоку

політичних партій, місцевої організації партії (блоку (1)]

Прошу відкрити        рахунок виборчого

(накопичувальний, поточний)

фонду.

Із змістом Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах ознайомлені. Вимоги цієї Інструкції для мене (нас) обов'язкові.

(1) Під час відкриття рахунку блоку політичних партій зазначається повна назва партій, що входять до блоку.

Керівник політичної партії, (підпис, прізвище, ініціали) місцевої організації партії (керівники політичних партій, місцевих організацій партій, що входять до виборчого блоку)

«          »          200_ р.

М.П. політичної партії, місцевої організації партії (місце печаток політичних партій, місцевих організацій партій, що входять до виборчого блоку)

Відмітки банку

Відкрити рахунок виборчого фонду дозволяю

Документи на оформлення (посада та підпис уповноваженої особи, на яку покладено обов'язок відкривати рахунки клієнтів)

Керівник        (підпис)

(уповноважена керівником особа)

Головний бухгалтер (інша відповідальна особа, яка контролює правильність присвоєння номера рахунка)

Повна назва політичної партії, місцевої організації партії (далі партії)

Повна назва блоку партій

(із зазначенням повних назв

політичних партій,

що входять до блоку)

І

Скорочена назва партії, виборчого блоку партій

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

 

Дозвіл на прийняття зразків підписів Головний бухгалтер (інша уповноважена на це особа банку) (підпис)

Інші відмітки

 

Місцезнаходження партії, виборчого блоку партій

тел. №

Назва банку

Код банку

Місцезнаходження банку

Прошу   вважати   обов'язковим   під   час   здійснення   операцій за

рахунком виборчого фонду №       

(накопичувальним, поточним)

нижчезазначений(і) зразок (зразки) підпису(ів) і відбитка печатки:

Розпорядники виборчого фонду

1

Прізвище, ім'я, по батькові

Зразок підпису

 

Керівник партії (керівник партії, визначений керівним органом виборчого блоку партій) М.П. партії (партії, визначеної керівним органом виборчого блоку партій)

 

(підпис, прізвище, ініціали)

(прізвище та ініціали)

нотаріус           ,

(найменування нотаріальної контори, нотаріального округу)

засвідчую справжність підпису      

(посада, найменування юридичної особи, прізвище,

, який зроблено у моїй

ім'я та по батькові представника)

присутності.

Особу представника встановлено, повноваження його перевірено.

Зареєстровано в реєстрі

за №   

Стягнуто

(державного мита, плати)

Нотаріус

Печатка Підпис

ЗАЯВА

про закриття поточного рахунку юридичної особи його правонаступником Назва банку  

Назва юридичної особи-заявника  

(повна і точна назва юридичної

особи-правонаступника)

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ            .

Просимо закрити поточний рахунок №     ,

(номер рахунку)

відкритий юридичній особі ,

(повна і точна назва юридичної особи-попередника)

у зв'язку з проведенням його реорганізації (перереєстрації як підприємця) — потрібне підкреслити.

Залишок коштів просимо перерахувати на рахунок №    ,

(номер рахунку)

відкритий у    ^      і ^           

(назва банку)

Керівник (посада)    

(підпис)          (прізвище, ініціали)

Головний бухгалтер            

(підпис)          (прізвище, ініціали)

Дата заповнення заяви «      »          200      р.

М.П.

Відмітки банку

Дата, час отримання банком заяви «          »          200_ р. о         год.

Залишок коштів на рахунку за станом на дату отримання банком заяви   грн.     коп.

Дата перерахування залишку «       »          200_ р.

Дата закриття рахунку «      »          200_ р.

Головний бухгалтер

(підпис)

ЗАЯВА

про закриття поточного рахунку юридичної особи або поточного рахунку відокремленого підрозділу

Назва банку  

Назва клієнта, який закриває рахунок,     

(повна і точна назва юридичної особи або відокремленого підрозділу юридичної особи)

Просимо закрити рахунок   №        ,

(вид рахунку)            (номер рахунку)

залишок коштів перерахувати на рахунок №        і           і           ,

(номер рахунку)

відкритий у   

(назва банку)

Керівник (посада)    

(підпис)          (прізвище, ініціали)

Головний бухгалтер            

(підпис)          (прізвище, ініціали)

Дата заповнення заяви

«          »          200_ р.

М.П.

Відмітки банку

Дата, час отримання банком заяви «          »          200_ р. о         год.

Залишок коштів на рахунку за станом на дату отримання банком заяви   грн.     коп.

Дата перерахування залишку «       »          200_ р.

Дата закриття рахунку «      »          200_ р.

Головний бухгалтер (інша уповноважена особа)

(підпис)