Банківські операції - Навчальний посібник ( Косова Т.Д., Циганов О.Р.)

Форми безготІвкових розрахункІв