Банківські операції - Навчальний посібник ( Косова Т.Д., Циганов О.Р.)

8.2. купівля-продаж іноземної валюти

Для юридичних осіб необхідність продажу валюти визначається такими чинниками: хибою оборотного капіталу, попитом на національну валюту для здійснення розрахунків.

Необхідність покупки валюти визначається здійсненням імпортних операцій.

Купівля-продаж іноземної валюти здійснюється на валютному ринку, вона складається з таких відносин:

між комерційними банками і їхніми клієнтами в даній країні — роздрібна торгівля

між комерційними банками однієї країни

між комерційними банками різних країн

між комерційними банками і центральним банком

•           між центральними емісійними банками Найбільше поширеними операціями валютного ринку є:

Спот — розрахунки між продавцем про покупцем валюти здійснюються не пізніше чим на 2-й день після досягнення домовленості за курсом зафіксованому в момент висновку угоди.

Форвард — валютні відношення з терміном виконання бі-льше2-х робочих днів (від 1 до 6 мес.), фіксується термін, курс, сума угоди.

Ceon — різновид форвардного угоди між банками, що дозволяє тримати їм свою валютну позицію закритої.

Валютна позиція — співвідношення між сумою активів і позабалансових вимог у конкретній іноземній валюті і сумою балансових і позабалансових зобов'язань у цій же валюті.

ВП = Ав + Тв - Ов, де Ав — активи у валюті,

Тв — вимоги у валюті,

Ов — зобов'язання у валюті.

ВП відкрита якщо Ф 0,

ВП довга якщо > 0,

ВП коротка якщо < 0,

ВП закрита якщо = 0.

СВОП — купівля-продаж іноземної валюти на умовах СПОТ з одночасним її продажем або покупкою за курсом ФОРВАРД відповідно.

Опціон з еалютою — угода, що за умови сплати встановленої комісії (премії) надає однієї зі сторін угоди купівлі-продажу валюти право вибору або купити, або продати визначену кількість валюти за курсом, установленому при висновку угоди до витікання обговореного терміна.

Обмінний курс валюти (ОК) — ціна, по якій продається і купується валюта, із точністю до 4-х знаків.

ОК = Бк / Вк,

де Бк — база котування, Вк — валюта котування.

Пряме котуеання — кількість національної валюти за одиницю іноземної.

Обернене котуеання — кількість іноземної валюти за одиницю національної.

Крос — курс — співвідношення обміну між двома валютами, що визначається виходячи з курсів цих валют до третьої.

BID — курс покупки.

OFFER — курс продажу.

При прямому котуванні курс продажу більше, ніж курс покупки і навпаки, різниця — маржа.