Банківські операції - Навчальний посібник ( Косова Т.Д., Циганов О.Р.)

Загальна характеристика банкІвських операцІй І послуг 1.1. поняття банківського продукту та ознаки його класифікації

Банки — установи, функцією яких є кредитування суб'єктів господарської діяльності й громадян за рахунок притягнення коштів підприємств, установ, організацій та інших кредитних ресурсів; касове і розрахункове обслуговування народного господарства; виконання валютних й інших, передбачених законом банківських операцій. Результатом діяльності банка є створення банківського продукту.

Банківський продукт може виступати в 2-х формах: створення платіжних коштів, надання послуг. Класифікацію банківських послуг наведено в табл. 1.1.

Специфічні послуги включають:

а)         депозитні — поміщення грошей клієнтів до внесків — най- більш давній тип послуг;

б)         кредитні — основний тип послуг;

в)         розрахункові — банк виступає посередником між продав- цем і покупцем.

До числа специфічних (традиційних) відносяться також і касові операції, проміжне положення мають додаткові операції: валютні; з цінними паперами; з золотом і дорогоцінними металами.

До складу нетрадиційних входять: посередницькі послуги; надання гарантій і поручництв; довірчі; консультаційні; послуги по наданню сейфів.

За допомогою активних операцій банки розміщають залучені й власні ресурси на потреби різних господарських операцій, населення.

За допомогою пасивних операцій банки формують свої ресурси.

Рішення про стягнення плати за послуги визначається самим банком.

Стосовно плати існують інші ознаки класифікації банківських послуг: прибуткові і неприбуткові; дорогі та дешеві.

Послуги, пов'язані з рухом матеріального продукту, сприяють просуванню товару (транспорт, торгівля, зв'язок).

Чисті послуги надаються організаціям, зайнятим безпосередньо матеріальним виробництвом, а також окремим громадянам для задоволення їхніх потреб.

Банківські послуги мають такі особливості:

їх не можна складувати, робити запаси, тобто у банківського продукту немає конкретної товарної форми.

Охоплюють активні і пасивні операції.

Не є монополією тільки банку.

Продуктивний характер: банк перетворює грошові ресурси, що не працюють, в активи надання кредитів, які працюють, що сприяє розвитку виробництва.

5.         Об'єктом банківських послуг є капітали в грошовій формі.