Міжнародні інформаційні системи - Навчальний посібник

Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Розділ 1
Читать: 1.2. соціально-економічні та науково-технічні наслідки інформатизації суспільства
Читать: 1.3. світовий досвід інформатизації
Читать: 1.4. Інформатизація в україні
Читать: Розділ 2
Читать: 2.1. еволюція та формування міжнародних інформаційних систем
Читать: 2.2. Індустрія інформатики
Читать: 2.3. розвиток глобальної інформаційної інфраструктури
Читать: Розділ 3
Читать: 3.1. поняття інформації. повідомлення та дані
Читать: 3.2. вимір кількості та якості інформації
Читать: 3.3. поняття міжнародної інформації та її класифікації
Читать: Розділ 4
Читать: 4.1. поняття інформаційного каналу
Читать: 4.2. цифрове представлення інформації
Читать: 4.3. комунікаційні артерії інформаційних потоків
Читать: Розділ 5
Читать: 5.4. класифікація обчислювальних систем
Читать: Розділ 6
Читать: 6.2. структура програмного забезпечення інформаційних систем
Читать: 7.4. матричні процесори та бази даних
Читать: 7.5. Інтегровані пакети та інтегратори
Читать: 6.3. формальні умови передачі інформації по мережі
Читать: 6.4. сучасні мережі передачі даних
Читать: Розділ 7
Читать: 7.1. компоненти локальної обчислювальної мережі
Читать: 7.2. сучасні локальні обчислювальні мережі
Читать: 7.3. мережева операційна система novell net ware
Читать: Розділ 8
Читать: 8.1. еволюція розвитку internet
Читать: 8.2. загальносистемні характеристики internet
Читать: 8.3. правові норми internet
Читать: 8.4. мережева етика internet
Читать: 8.5. проблеми безпеки internet
Читать: Розділ 9
Читать: 9.1. типи мережевих з’єднань internet
Читать: 9.2. постійне з’єднання internet
Читать: 9.3. набірне з’єднання internet
Читать: 9.4. набірне термінальне з’єднання мережі internet
Читать: 9.5. поштове з’єднання мережі internet
Читать: 9.6. доступ через інші мережі
Читать: Розділ 10
Читать: 10.1. мережі з комутацією пакетів
Читать: 10.2. міжмережевий протокол (ip)
Читать: 10.3. протокол управління передачею (тср)
Читать: 10.4. прикладні програми
Читать: 10.5. доменна система імен та її структура
Читать: Розділ 11
Читать: 11.3. вибір комунікаційної програми
Читать: 11.4. вибір вхідного імені та паролю
Читать: Розділ 12
Читать: 12.1. переваги електронної пошти
Читать: 12.2. недоліки електронної пошти
Читать: 12.3. принципи функціонування електронної пошти
Читать: 12.4. адресація електронної пошти
Читать: 12.5. прикладні пакети електронної пошти
Читать: 12.6. поняття про систему телеконференцій
Читать: 12.7. організація та структура телеконференцій
Читать: Розділ 13
Читать: 13.1. поняття про систему www та еволюція її розвитку
Читать: 13.2. способи доступу до системи www
Читать: 13.3. команди рядкових редакторів www
Читать: Розділ 14
Читать: 14.1. поняття про глобальну інформаційну службу wais
Читать: 14.2. принципи роботи системи wais
Читать: 14.3. основні технологічні операції системи wais
Читать: 14.4. сервісні режими роботи internet
Читать: Розділ 1
Читать: 1.1. лінгвістичні інформаційні системи
Читать: 1.2. навчальні інформаційні системи
Читать: 1.3. бібліотечно-архівні інформаційні системи
Читать: Розділ 2
Читать: 2.1. президентські інформаційні системи
Читать: 2.2. урядові та парламентські інформаційні системи
Читать: Розділ 3
Читать: 3.1. Інформаційні системи в наукових дослідженнях
Читать: 3.2. екологічні інформаційні системи
Читать: 3.3. геоінформаційні системи
Читать: Розділ 4
Читать: 4.1. соціально-політичні інформаційні системи
Читать: 4.2. правничі інформаційні системи