Міжнародні інформаційні системи - Навчальний посібник

10.5. доменна система імен та її структура

Цифрова адресація використовується при спілкуванні комп’ютерів, а для споживачів перевага надається іменному найменуванню. Всі прикладні програми Internet дозволяють використовувати інші системи замість числових адрес.

Звичайно, використання імен має свої недоліки. По-перше, необхідно слідкувати, щоб одне і теж ім’я не було випадково присвоєно двом комп’ютерам. По-друге, необхідно забезпечити перетворення імен в числові адреси, тому що комп’ютери все-таки працюють з числами (двійковими кодами).

На етапі становлення, коли Internet був невеликою системою, використовувати імена було легко. Центр мережевої інформації (NIC) створив спеціальну службу реєстрації. Заповнений спеціальний бланк надсилався в NIC і він заносив вас у список імен та адрес. Цей файл, що називався HOST (список вузлових комп’ютерів) регулярно розсилався на всі комп’ютери мережі. В якості імен використовувались унікальні імена.

Але коли мережа Internet розширилась, розширився і розмір цього файлу. Стало зрозуміло, що високі темпи росту Internet потребують наявності розподіленої інтерактивної системи. Ця система називається "доменною системою імен" (Domain name system, DNS).

Доменна система імен являє собою метод призначення імен шляхом покладання на різні групи користувачів відповідальні за підмножину імен. Кожний рівень імені в цій системі називається доменом. Домени відділяються один від одного крапками, наприклад:

ux.cso.uiuc.edu

nic.ddu.mil.

В імені може бути будь-яке число доменів, лише не більше п’яти, але це зустрічається дуже рідко. Кожний наступний домен в імені, коли дивитися зліва направо, важливіший за попередній. Наприклад, в імені ux.cso.uiuc.edu елемент UX - це ім’я реального комп’ютера з IP-адресою. Ім’я цього комп’ютера створено і управляється групою CSO, яка є іменем відділу, де знаходиться комп’ютер. Відділ CSO є відділом університету штату Іліонойс (UIUC), що входить в національну групу учбових закладів (EDU).

Таким чином, домен EDU включає в себе всі комп’ютери учбових закладів США. Домен UIUC.EDU - всі комп’ютери університетів штату Іліонойс і т.д (таблиця 1).

Таблиця 1

Країна

домен 1 рівня

Вид діяльності

домен 2 рівня

Регіон країни

домен 3 рівня

Організація

домен 4 рівня

Ім’я ПК

домен 5 рівня

Домени "верхнього рівня" типу EDU були створені, коли була тільки розроблена доменна система. Спочатку було тільки шість доменів вищого рівня, що наведені в таблиці 1.

 

 

Таблиця 2

Домен

Використання

com

edu

gov

mil

org

net

Комерційні організації

Учбові заклади (університети, коледжі і т.д.)

Урядові організації (крім військових)

Військові організації (армія, флот та ін.)

Інші організації

Мережеві ресурси

Коли Internet відносно США стала міжнародною мережею, виникла необхідність надати закордонним країнам можливості контролю за іменами системи, що в ній знаходяться. Для цієї мети було створено набір дволітерних доменів, які відповідають доменам вищого рівня для цих країн.

Оскільки СА - код Канади, то комп’ютер на території Канади може мати таке ім’я: hockey.guelph.ca

Загальна кількість кодів країн - 230, комп’ютерні мережі існують приблизно в 150 з них. Перелік кодів країн наводиться в спеціальних довідниках. Він створений Міжнародною організацією по стандартизації як стандарт ISO 3166.

Можливо доменна система імен виглядає дещо складною, але це є одним з елементів, що забезпечує ефективність та зручність роботи в Internet.

Головна перевага доменної системи полягає в тому, що вона розбиває гігантську всесвітню мережу на множину та підмножину керуючих ланцюгів. Сотні тисяч комп’ютерів працюють в Internet і всі вони мають імена. Ці імена організовані дуже зручним та раціональним способом, що полегшує їх запам’ятовування.