Міжнародні інформаційні системи - Навчальний посібник

13.1. поняття про систему www та еволюція її розвитку

Найсучасніший інформаційний сервіс мережі Internet - це система World Wide Web (світове павутиння). Вона побудована на інформаційній технології, в основу якої закладено поняття гіпертексту.

Гіпертекст - це інформація, що представляється в такому вигляді, коли окремі слова в тексті можливо в любий час “розкрити” і отримати про них додаткову інформацію. Ці слова є посиланням на інші документи, які можуть бути текстом, файлами тощо. Процес можливо продовжувати скільки завгодно довго, поглиблюючись в тему все глибше та глибше.

За останні декілька років обсяг гіпертекстової інформації в Internet збільшився до величезних розмірів. Є гіпертекстова версія множини музейних експозицій, журналів та інших об`єктів, включаючи систему Global Network Navigator (GNN) видавництва O`Reilly&Associates. Велика проблема - нестача інструментальних заходів для побудови структури посилань. Більшість діючих гіпертекстових документів створювались вручну.

Редактори гіпертексту поки-що тільки розробляються. Гіпертекстовий документ дозволяє переходити із одного місця документа в інше місце, застосовуючи деякі види зв`язку (links). Замість звичайного читання тексту від початку до кінця, можливо вибрати частину тексту і перейти до другої її частини, зв`язаної з першою, і яка знаходиться в любому місці документу.

Користуватись системою WWW дуже просто. Замість пошуку ключового слова, як в системі WAIS, в системі WWW можливо вибрати інформацію по ланцюгу зв`язаних слів (ЛЗС). Наприклад, вибрати тему, що вас цікавить і продивляєтесь про неї всю інформацію. Із цієї інформації знову вибираємо іншу тему, що вас зацікавила і т.д. Таким чином, користувач може переходити від однієї до другої теми і при бажанні розглянути вибрану тему більш детальніше. У випадку неправильного маршруту можливо швидко повернутись назад на початок розгляду тем.

Розробка цієї системи в основному проводилась в Європейській лабораторії фізики елементарних частинок (CERN). Метод пошуку, якій вона реалізовує, став домінуючим в Internet на декілька років уперед.

Система WWW складається із документів із вмонтованими зв`язками. При роботі з нею вся інформація, що є доступною мережі Internet плюс необхідна локальна інформація представляється у вигляді сукупності гіпертекстових документів.