Міжнародні інформаційні системи - Навчальний посібник

13.2. способи доступу до системи www

Мається декілька видів доступу до системи WWW. Незалежно від вибраного способу, користувач повинен працювати з броузером, якій виконує пошук в гіпертекстових файлах. Програма броузер ще називається програмою перегляду, або програмою WWW-клієнт. Самий простіший броузер представляє собою текстову систему, що має назву броузер із рядковим режимом. Більш складніші броузери представляють собою підкреслені тексти або графічні редактори.

При роботі із рядковим броузером кожний зв`язок має номер, що поміщується в квадратні дужки, наприклад [5]. Меню опцій такого броузера буде, наприклад, наступне:

Віртуальна бібліотека IMB [5]

Класифікація інформації по темам [11]

Зв’язки з іншими віртуальними бібліотеками [29].

Номер [5] після заголовку означає, що для переходу до віртуальної бібліотеки IMВ, необхідно ввести цифру 5 і натиснути клавішу Enter.

Сформулюємо наступні правила доступу до системи WWW:

1. Можливо ввійти в броузер WWW з допомогою системи telnet. Система telnet - це система віддаленого доступу.

2. Сервісна компанія може через спеціальну опцію зробити автоматичне з`єднання з броузером WWW через telnet.

3. Із оболонки UNIX можливо автоматично з`єднатися з броузером WWW. Для її виконання потрібно набрати команди: WWW або lynx.

4. У випадку постійного або набірного прямого з`єднання можна інсталювати власний броузер WWW.

5. Графічний броузер WWW під назвою Mosaic ( оболонка Windows) можливо примінити тільки при постійному або набірному прямому з`єднанні.

Таблиця 1

Основні типові команди WWW

КОМАНДА

ДІЯ КОМАНДИ

1

Натиснення Enter

Перехід вниз на одну стрічку

2

U або UP

Перехід до попередньої сторінки

3

bo або bottom

Перехід на останню сторінку

4

t або top

Перехід на першу сторінку

5

[ number] та Enter

Перехід на посилання [ number]

6

f [keywords] find [keywords]

Пошук в документі ключового слова

7

l або list

Перегляд списку посилань

8

b або back

Перехід до попереднього документу

9

ho або 1.htm

Перехід до першого побаченого документу

10

r або recall

Отримання списку переглянутих

документів

11

r [number] або recall [ number]

Перехід до документу в списку [recall]

12

n або next

Перегляд наступного посилання із

останнього документу

13

REF

Поновлення переглядаючої сторінки

14

go [url] URL (Universal Resource Locator)

Перехід до конкретного документу

15

h або help

Виведення сторінки допомоги

16

m або manual

Вивід інструкції WWW

17

Quit

Вихід із системи WWW

Найбільш повномірним і досить простим є броузер Lynx. В ньому для руху по документам застосовуються стрілочні клавіші і клавіша Tab, а для вибору зв`язку - клавіша Enter.

При роботі з графічними броузерами Web , наприклад, XMosaic, користувач переходить із однієї сторінки на іншу шляхом вибірки зв`язуючих слів. Управління виконується з допомогою маніпулятора типу “мишка”. Потрібно натиснути клавішу маніпулятора на виділеному зв`язуючому слові. Програма Mosaic працює на UNIX- комп`ютерах в середовищі Windows, в системі Macintosh тощо.