Міжнародні інформаційні системи - Навчальний посібник

3.3. поняття міжнародної інформації та її класифікації

Розгляд такого питання, як роль нових інформаційних технологій в сучасних міжнародних відносинах актуальна як з теоретичної, так і з практичної точок зору. Інформаційні технології, що все ширше застосовуються, кардинальним образом міняють повсякденне життя мільйонів людей. Вони привносять зміни не тільки у внутрішню політику самих різних по рівню розвитку країн світу, але і у відносини між цими країнами, змінюючи роль, яку грають в світовій системі міжнародні організації, суспільні рухи, фінансові групи, злочинні організації і окремі особи. Міняється сам предмет теорії міжнародних відносин. Теоретичне осмислення сучасних міжнародних відносин без урахування ролі нових інформаційних технологій стає просто неможливим. Подібні якісні зміни знаходять відображення в процесі вироблення зовнішньополітичних рішень. Зараз аналітик, працюючий з конкретними зовнішньополітичними проблемами, зустрічається з наслідками інформаційної революції не тільки при вивченні того або іншого питання міжнародною життя. Інформаційні технології міняють саму працю дослідника-міжнародника. Усвідомлення природи цих змін - необхідна передумова для рішення практично будь-якої прикладної задачі. По-перше, потрібно розглянути вплив нових інформаційних технологій на сучасні міжнародні відносини (включаючи зміну ролі держави в міжнародних відносинах і зміну в формах міжнародного конфлікту). По-друге, потрібно ясно усвідомити, які зміни нові інформаційні технології вносять в процес дослідження міжнародних відносин. У наш час інформація в основній своїй масі є продуктом даних, зібраних електронними сенсорами. Електронні засоби зв'язку розширили зону, в якій можна своєчасно обмінюватися інформацією. Програмне забезпечення для обробки даних і апаратна частина також розвивалися швидкими темпами. Internet створив безпрецедентну потребу в постійному і швидкому обміні інформацією у військовому, урядовому і приватному секторах. Подібні якісні зміни в процесах збору даних, їх переробки в інформацію і поширенні цієї інформації складають основу так званої інформаційної революції. Інформація зараз є стратегічним ресурсом, який повинен використовуватися ефективно для того, щоб досягнути переваги. Внаслідок того, що інформація грає таку ключову роль, будь-яка дія, зроблена в інформаційній сфері, може мати наслідки для фізичної області (матеріали, персонал, фінанси) і для області абстракцій (система переконань).Технології інформаційної епохи роблять оточення, в якому ведуться бойові дії, більш динамічним і непередбачуваним. Це робить національні економіки більш чутливими до глобального розвитку, підвищує культурну і політичну свідомість частини світового населення і підживлює радикальні рухи, які підштовхують світову фрагментацію і дестабілізацію. Технології інформаційної ери можуть представити результати військових дій (малих або великих) глобальної аудиторії майже негайно. Образи війни і миру - реальні або створені - можуть впливати на національну волю та громадську думку ще до того як аудиторія перевірить їх автентичність. Парадоксально, що потік інформації в реальному часі накладає на збір розвідувальної інформації ще більшу потребу.

Вже розпочала виникати нова економіка, що засновується на інформаційних службах. Ця нова економіка руйнує ієрархію промислового світу. Пізня промислова епоха - олігархічна суміш корпоративно-бюрократичних товариств. Влада нинішньої еліти засновується на системі плебісцитарної демократії, яка суворо обмежує суспільну участь, вибори і знання. Великі корпорації - як приватні, так і державні - складають правлячу мережу нашого часу, повинні контролювати інформацію, щоб тримати систему в стабільності. Інформаційна революція істотно знизила, якщо не повністю усунула здатність урядів контролювати інформацію, що отримується населенням. Наявність інформаційної технології є таким важливим чинником, що той, хто використовує цю технологію, повинен також змиритися з величезними соціальними змінами. Той же, хто відкидає цю технологію, зустрінеться з ризиком фізичного знищення. Internet став дуже популярним джерелом інформації і каналом зв'язку. Він показав, як важко здійснювати контроль над інформацією. Зміст друкарських видань ЗМІ і телебачення набагато легше контролювати - кількість продуктів обмежена, а аудиторія пасивна. В Internetі ж кожний є і споживачем, і виробником. Інформаційна революція міняє вигляд інститутів. Вона усуває ієрархії, розпилює і перерозподіляє владу (часто у бік менших елементів), перетинає і перекроює кордони, розширює горизонти часу і простору. Інформаційна революція посилює важливість мереж (наприклад, соціальної або комунікаційної). Вона дає можливість різним дійовим особам зв'язуватися, консультуватися, координувати один з одним дії на великих відстанях і з кращою інформацією, ніж до того. Інформаційна революція буде причиною зрушень в конфлікту між суспільствами і методах військових дій - конфлікти на рівні суспільства і бойові дії в області управління та контролю на військовому рівні. Обидва типи пов'язані з інформацією, вони також лише форми війни за знання суспільства або військових про себе і противників. Інформаційна технологія є "великим зрівнювачем" для держав, як в мирний час, так і під час війни. Ця технологія не знає державних кордонів і розповсюджується по всьому світу. Багато які компоненти і системи доступні на міжнародному ринку. Інформаційна революція створила оточення, в якому державний суверенітет зазнає перегляду. Тому конфлікт між державами і недержавними об'єднаннями так же вірогідний, як і конфлікт між двома державами.

З погляду керування процесами, що протікають у спілкуванні держав і народів, найбільше важливою є міжнародна інформація, різноманітні аспекти роботи якої розглядаються.

Під міжнародною інформацією в широкому змісті слова розуміють інформацію, що циркулює між державами і використовується в керуванні міжнародними процесами. У вузькому змісті - це інформація, що відбиває взаємовідносини держав. До головних видів міжнародної інформації відносяться: економічна, політична (дипломатична), правова, науково-технічна, естетична, історична і спортивна.

Розходження видів міжнародної інформації визначається розходженням джерел її виникнення, що знаходяться в політичній, ідеологічній і інших сферах діяльності держав. Наприклад, політична інформація є відбитком політичної сфери життя держав, сукупністю повідомлень про явища і процеси, що протікають у цій сфері. Задача політичної інформації складається у формуванні в суспільстві глибоких і тривалих політичних переконань. Міжнародна інформація є вищим, найбільш складним і різноманітним видом інформації. Вона повинна забезпечувати злагоджене функціонування усієї сукупності державних, господарських і громадських організацій. Ця інформація виконує управлінські, комунікативні (забезпечення спілкування держав), науково-пізнавальні, навчально-виховні та агітаційно-пропагандистські функції.

Кількісні характеристики і якісний склад міжнародної інформації, що використовується державними, громадськими організаціями для координації їхньої різнобічної діяльності, визначаються рівнем розвитку суспільства.