Міжнародні інформаційні системи - Навчальний посібник

12.7. організація та структура телеконференцій

Система телеконференцій має ієрархічну структуру. Першим в імені телеконференції (ТК) вказано ім'я найвищого рівня ієрархії, потім йдуть імена підрівнів в порядку їх підпорядкування. Елементи імені розділяються крапкою (.); з таким записом, як наприклад: rec.music.folk.

Ця телеконференція належить до групи розважальних (від recreational) дискусій, в яких можливо приймати участь у вільний від роботи час. Ця дискусія про народну (folk) музику із загальної підгрупи "музика" (music).

Діапазон доступних телеконференцій, головним чином, визначається тим, який комп'ютер використовує ваша програма читання телеконференцій в якості свого серверу.

Принцип роботи телеконференцій приведений на мал. 50. На ньому зображено, якою система представляється користувачам. В систему входить програма читання телеконференцій, вона запитує сервер новин на предмет отримання списку статей і на вимогу викликає ці статті.

Сервер збирає новини із множини пунктів: із системи USENET, із місцевих інформаційних джерел, із списку розсилки, і, нарешті, із системи Clarinet. Ці статті зберігаються на сервері вподовж деякого встановленого періоду часу (його величина визначається адміністратором серверу), після чого вилучаються.

Більшість телеконференцій даного серверу є частиною USENET- сукупності телеконференцій, що об'єднує дискусії загального характеру і функціонує на безкоштовній основі. USENET - одне із самих нечітко визначених понять на сьогоднішній день. Це не програмне забезпечення. Можливо визначення: що це сукупність правил передачі та ведення конференцій. Крім того, в це поняття включається товариство користувачів, які в своїй праці керуються згаданими правилами. Правила використання, створення та вилучення телеконференцій з'явились задовго до Internet. USENET є попередницею Internet. В ті часи повідомлення передавались по звичайним комутованим з'єднанням. До цієї пори існує багато вузлів, які приймають участь в USENET таким чином. Конференції USENET розбиті на сім категорій:

1. comp- обчислювальна техніка та суміжні області;

2. news- системи телеконференцій і відповідного програмного забезпечення;

3. rec- теми хоббі, розваг та мистецтва;

4. sci- науково-дослідна робота та її застосування (крім обчислювальної техніки);

5. soc- соціальні питання;

6. talk- теми спірних питань (форум);

7. misc- теми, що не потрапили в попередні категорії. Сюди відносяться фінансово-економічні питання, маркетинг, менеджмент та інше.

 

Мал. 53. Принцип роботи телеконференцій

Сервери можуть створювати локальні телеконференції. Кожний адміністратор серверу має право створювати по своєму рішенню любі телеконференції в залежності від зацікавленостей користувачів.

Незважаючи на те, що це локальні телеконференції, їх все рівно можливо передавати на інші сервери. Локальним телеконференціям імена присвоює адміністратор можливого серверу. При цьому він повинен вибрати такі імена, які не будуть вступати в конфлікт з іншими телеконференціями.

Адміністратор серверу укладає з іншими адміністраторами двосторонній договір про передачу певних телеконференцій (звичайно по мережі Internet). Вузол мережі, який забезпечує ваш сервер однією або декількома телеконференціями, відомий як постачальник новин (news feed). Одні сервери забезпечують постачання новин по одним телеконференціям, інші - по іншим телеконференціям. Адміністратор серверу може укласти будь-які угоди на доставку новин з будь-яких серверів, які необхідні для забезпечення новин по всім заданим телеконференціям. З часом це привело до того, що деякі корисні локальні телеконференції поширились майже так само широко, як і базові телеконференції системи USENET.

Ці широко розповсюджені локальні телеконференції відомі як "ієрархії альтернативних телеконференцій". Найбільш відомі альтернативні телеконференції:

аlt - обговорюють "альтернативні погляди на речі"; bionet- телеконференції для біологів; biz - дискусії, пов'язані з бізнесом;

Jell - дискусії, пов'язані з ІІЕF (Інститут інженерів по електроніці та радіоелектроніці);

К12 - телеконференція, виділена для викладачів та студентів, починаючи з дитячих садків і закінчуючи вищими учбовими закладами

Relcom - телеконференції, що беруть початок у колишнього СРСР (потребують спеціального програмного забезпечення) та інші.

Деякі із цих телеконференцій шлюзуються. Це ще один метод створення телеконференцій. Вихідна інформація середовища електронної пошти або сервера списку може бути перетворена в телеконференцію. Деякі комп'ютери включаються в списки розсилок, здійснюють переформатування пошти так, щоб вона відповідала вимогам системи телеконференцій, а потім направляють її усім, кому потрібна розсилка новин.

Через систему мережевих телеконференцій надаються деякі комерційні інформаційні послуги. Це, наприклад, Clarinet - ієрархічна система, яка здійснює передачу статей із традиційних інформаційних агентств та газет.

Телеконференції приводять до значного збільшення об'єму мережевого трафіку. Типовий сервер підписується більш як на 2500 телеконференцій і отримує біля 50 Мбайт в день. В зв'язку з цим, виникає потреба встановлювати деякі обмеження на кількість телеконференцій, доступних з одного серверу. Адміністратор серверу може вирішити не приймати окрему телеконференцію з тої причини, що вона дуже активна і її об'єм займає дуже багато дискового простору. Цим також пояснюється і обмеження на час перебування старих новин на сервері. Час, впродовж якого люба стаття залишається в системі, повністю визначається тим, як довго, згідно думки адміністратора, її можливо зберігати. Він коливається від декількох днів до декількох місяців і для кожної телеконференції може бути своїм. Для багатьох телеконференцій, що необхідні для роботи, матеріали архівуються в різних пунктах. Про місцезнаходження таких архівів звичайно оголошують по телеконференції.

Адміністратори серверів в односторонньому порядку вирішують, які наявні телеконференції не підлягають використанню клієнтурою даного сервера і не підписуються на них. Коли вас не влаштовує даний порядок, є два шляхи: знайти інший сервер або знаходити "спільну мову" з адміністратором (правове питання, що майже не розроблене).

Існує багато причин, згідно яких адміністратор може прийняти рішення не поставляти дану телеконференцію. Але це не є цензурою. Адміністратор сервера - усього лише керуючий комп'ютером, а сам комп'ютер належить комусь і має своє призначення, поза виконання функцій сервера новин. З одного боку, адміністратор бажає забезпечити прийом якомога більшої кількості телеконференцій, з іншого боку, ресурси комп'ютера, що виділяються під новини, обмежені.