Шляхи розвитку оперативно-розшукової діяльності в сучасних умовах - Збірник (Клочко А.М.)

Права підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність під час попередження злочинів вчинених на релігійному ґрунті

Останнім часом в Україні з’явився новий вид злочинності, а саме релігійної. Більшість псевдорелігійних організацій які є яскравими представниками нових способів шахрайства, вже не один рік незаконно заробляють собі кошти на теренах України за рахунок громадян України. Перед оперативними органми постали нові проблеми та задачі їх вирішення, а саме: фінансові аспекти злочинної діяльності.

Так, оперативним підрозділам для виконання завдань оперативно-розшукової діяльності при наявності передбачених законом підстав надається право: порушувати в установленому законом порядку питання про проведення перевірок фінансово-господарської діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та осіб; ознайомлюватися з документами та даними, що характеризують діяльність підприємств, установ та організацій, вивчати їх, за рахунок коштів, що виділяються на утримання підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, виготовляти копії з таких документів, за вимогою керівників підприємств, установ та організацій — виключно на території таких підприємств, установ та організацій, а з дозволу суду — витребувати документи та дані, що характеризують діяльність підприємств, установ, організацій, а також спосіб життя окремих осіб, підозрюваних у підготовці або вчиненні злочину, джерело та розміри їх доходів, із залишенням копій таких документів та опису вилучених документів особам, в яких вони витребувані, та забезпеченням їх збереження і повернення у встановленому порядку; відвідувати жилі та інші приміщення за згодою їх власників або мешканців для з’ясування обставин вчиненого або такого, що готується, злочину, а також збирати відомості про протиправну діяльність підозрюваних або осіб, щодо яких провадиться перевірка; негласно виявляти та фіксувати сліди тяжкого або особливо тяжкого злочину, документи та інші предмети, що можуть бути доказами підготовки або вчинення такого злочину, чи одержувати розвідувальну інформацію, у тому числі шляхом проникнення оперативного працівника в приміщення, транспортні засоби, на земельні ділянки; здійснювати проникнення в злочинну групу негласного працівника оперативного підрозділу або особи, яка співробітничає з останнім, із збереженням в таємниці достовірних даних щодо їх особистості; знімати інформацію з каналів зв’язку, застосовувати інші технічні засоби отримання інформації; контролювати шляхом відбору за окремими ознаками телеграфно-поштові відправлення; здійснювати візуальне спостереження в громадських місцях із застосуванням фото-, кіно- і відеозйомки, оптичних та радіоприладів, інших технічних засобів; отримувати від юридичних та фізичних осіб безкоштовно або за винагороду інформацію про злочини, які готуються або вчинені, та загрозу безпеці суспільства і держави.

Застосування цих заходів проводиться виключно з метою запобігти злочинові чи з’ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншим способом одержати інформацію неможливо.

Слід зазначити, що використання вище зазначених прав повинно бути в межах закону. Також, при здійсненні шахрайських дій новими релігійними організаціями найчастіше проводиться вводження в оману адептів. Саме останні на законних підставах здійснюють дарування майна, або надають право вчинення будь-яких дій за генеральним дорученням. Крім того існує таке поняття як десятина, яка використовується всередині релігійної організації. Саме мета використання цих коштів не контролюється.. А це може бути використано як фінансування в терористичній діяльності. Яскравий приклад застосування отрйних речовин на початку 90-х років в Токійському метро.

Враховуючи вище викладене, необхідно приділяти особливу увагу узаконенню, фінансуванню та контролю за діяльністю нових релігійних організацій, де далеко не останне місце займають оперативно-розшукові підрозділи ОВС.