Шляхи розвитку оперативно-розшукової діяльності в сучасних умовах - Збірник (Клочко А.М.)

Передумови виникнення системи протидії легалізації доходів, отриманних злочинним шляхом

Легалізація (відмивання) «брудних» грошей – один з найбільш негативних факторів, що впливає на ефективність та інтенсивність процесів реформування суспільних господарських відносин. Це явище, набуло в світі великих масштабів. За різними оцінками сьогодні нагромаджуються незаконно здобуті прибутки і обертаються «брудні» гроші на суму, еквівалентну понад 500 млрд. дол. США, тому, запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, перестає бути завданням окремо взятої держави.

В Україні виникла реальна загроза відмивання коштів злочинців, що діють в межах країни, а також використання її території для подібних дій зарубіжних злочинних об’єднань. Державний комітет фінансового моніторингу України оприлюднив інформацію, яка свідчить що в країні за останні півтора роки «відмито» 113 млрд. грн., одержаних злочинним шляхом.

Потоки «відмитих» від фіктивної підприємницької діяльності грошей підривають фінансову та загрожують стабільному функціонуванню банківської системи держави. Тим самим, скорочується сфера готівкового обігу грошових знаків.

Наслідком збільшення обсягів незабезпеченої грошової маси, стимулювання інфляційних процесів, непрозорої, сумнівної підприємницької діяльності є розвиток «тіньової економіки» та зростання ділової активності організованих злочинних груп.

Злочинці використовують практично всі відомі шляхи відмивання грошей, одержаних від злочинної діяльності, а саме:

– законний бізнес, де легалізація відбувається за рахунок завищення реальних доходів та видатків, а також шляхом депонування грошових коштів на рахунках;

– легалізацію фіктивних фінансових операцій з метою переведення грошових коштів у систему легальних фінансових розрахунків;

– офшорне прикриття, яке дає можливість приховати не тільки походження грошей, а й уникнути оподаткування.

– контрабанду та банківські махінації з фінансовими ресурсами, т.д.

На сьогодні в Україні не достатньо створено цілісну систему державної протидії відмиванню коштів злочинного походження та організаційно-правового механізму її реалізації. Це пов’язано з:

1) Недосконалістю законодавчого забезпечення протидії відмиванню коштів злочинного походження. Це стосується, насамперед, відсутності організаційно-правового механізму одержання інформації оперативними підрозділами правоохоронних органів від суб’єктів державного та первинного фінансового моніторингу.

2) Неузгодженістю дій державних органів, на які покладені функції фінансового контролю, як між собою, так і з суб’єктами первинного фінансового контролю (банками та іншими фінансовими установами).

3) Низьким рівнем показників у розслідуванні злочинів за відмивання грошей злочинного походження та фінансування тероризму та відсутністю належної судової практики.

4) Обмежена можливість обміну інформацією з міжнародними правоохоронними органами та Інтерполом та недостатня практика спостереження за сумнівними фінансовими операціями.

Серед умов, які сприяють проведенню операцій з відмивання грошей та складають для злочинців основу «привабливості» у цьому відношенні, слід зазначити:

– неузгодженість дій банківських служб з правоохоронними органами України;

– відсутність системи контролю за фінансовими операціями;

– непрозорість банківської системи для заходів протидії легалізації грошей злочинного походження.

Масштаби відмивання злочинних доходів в Україні підштовхують до пошуку фінансових засобів, за допомогою яких можна було б поставити заслін у певних рамках сумнівним операціям і тим самим ефективно реалізувати функцію держави щодо протидії легалізації коштів кримінального походження.

Слід зазначити, стан протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, залежить від дієвих заходів спостереження та виявлення фінансових операцій, пов’язаних з такими злочинами. Тому необхідно збільшувати ефективність використання спеціальних засобів протидії легалізації «брудних» грошей, у тому числі фінансового контролю, фінансового моніторингу, первинного фінансового моніторингу банків.

Сучасні механізми контролю, регулювання та нагляду за будь-якими формами відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, повинні відповідати вимогам міжнародних стандартів, і тому треба використовувати форми і методи фінансового спостереження, випробувані іншими державами.

Досвід іноземних держав, які вже тривалий час вирішують проблеми виявлення та протидії «відмиванню» коштів кримінального походження, свідчать, що головними завданнями, які може вирішувати держава, повинні бути:

– ліквідація фінансової бази злочинних угруповань шляхом взяття під контроль тіньових фінансових потоків з їх подальшою конфіскацією.

– формування умов для діяльності господарчих суб’єктів, таким чином, щоб проведення таких незаконних операцій було досить важким, невигідним, занадто ризикованим та небезпечним.

– надання максимально широких можливостей для ідентифікації правоохоронними органами конкретних операцій та осіб, що їх проводять, для припинення протиправної діяльності та притягнення винуватих до відповідальності.