Шляхи розвитку оперативно-розшукової діяльності в сучасних умовах - Збірник (Клочко А.М.)

Оперативно-тактичні операції овс під час проведення масових спортивних заходів

При вирішенні такого стратегічного завдання, як забезпечення захисту та безпеки кожної особи під час проведення масових спортивних заходів органами внутрішніх справ здійснюється низка оперативно-тактичних операцій. Доцільним вважаємо розглядати проведення таких оперативно-тактичних операцій ОВС під час проведення футбольних матчів, як найбільш масових спортивних заходів в Україні на даний час.

У рамках підготовки до ЄВРО-2012 Міністерство внутрішніх справ України проводить низку тактико-спеціальних навчань підрозділів з охорони громадського порядку. Зокрема, цього року відбулися планові тактико-спеціальні навчання особового складу Київського гарнізону міліції та внутрішніх військ МВС України з ліквідації можливих надзвичайних ситуацій під час проведення в Україні фінальної частини чемпіонату ЄВРО-2012 з футболу. Здійснення ж оперативно-тактичних операцій ОВС під час проведення масових спортивних заходів нажаль не знаходить належної уваги.

Перш за все, зауважимо, що зазначене поняття оперативно-тактичних операцій ОВС під час проведення масових спортивних заходів потребує роз’яснень.

Як відомо, термін операція походить від латинського слова operatio – сукупність погоджених за єдиним планом дій, спрямованих на вирішення якого-небудь завдання. Забезпечення законності під час проведення масових спортивних заходів передбачає використання органами внутрішніх справ відпрацьованих і перевірених практикою форм та методів, способів і прийомів діяльності з охорони громадського порядку та виявлення, попередження, припинення і розкриття злочинів, що проводяться за певною системою. Таку спеціально розроблену систему називають тактикою.

В юридичній літературі загальне абстрактне поняття тактики визначають як сукупність засобів, прийомів і способів для досягнення поставленої мети [1, с. 141]. Комплексні програми дій з проведенням складних операцій називають тактичними операціями. Як правова категорія тактична операція це впорядкована система засобів, спланована для вирішення складних проблемних ситуацій, що виникають [2, с. 304-305].

Спроектувавши даний термін на сферу діяльності ОВС під час проведення масових спортивних заходів, ми розглядаємо оперативно-тактичні операції як сукупність організаційних, оперативних та інших дій, планованих керівником ОВС з метою забезпечення прав і свобод громадян та режиму законності в ситуаціях, що виникають під час проведення масових спортивних заходів.

Вважаємо, що такі оперативно-тактичні операції ОВС під час проведення масових спортивних заходів можна класифікувати за низкою критерії. Наприклад: а) за часом – наскрізні, які здійснюються на протязі кількох етапів проведення масових спортивних заходів, і локальні оперативно-тактичні операції, які проводяться на якому-небудь одному етапі, як-от підготовка до проведення, безпосередньо масовий спортивний захід (що також розбивається на етапи), вихід-вхід вболівальників на територію проведення заходу, тощо; б) по організаційній структурі – оперативно-тактичні операції, що здійснюються працівниками, які об’єднані постійними структурно-організаційними зв’язками, і оперативно-тактичні операції, що проводяться працівниками, об’єднаними тимчасовими структурно-організаційними зв’язками тощо.

Саме окремі оперативно-тактичні операції підрозділів ОВС дозволяють отримати намічене стратегічне завдання. Іншими словами вони є прийомами, способами досягнення захисту та безпеки кожної особи на стадіоні та біля нього до, протягом та після кожного матчу; напрямком поведінки підрозділів ОВС. Діяльність підрозділів ОВС із забезпечення громадського порядку та безпеки під час проведення футбольних матчів нерозривно поєднує як негласні оперативно-розшукові методи, так і гласні дії. Ці операції спрямовані проти посягань на громадський порядок, власність, життя та здоров’я кожної особи на стадіоні та біля нього до, протягом та після кожного матчу.

Для успішного виконання тактичних завдань вважаємо доцільно, окрім серйозних знань про оперативну ситуацію в регіоні та країні в цілому, в тому числі й відомості щодо факторів, що впливають на стан громадського порядку та безпеки під час проведення футбольних матчів, враховувати особисті якості вболівальників та працівників підрозділів ОВС, які залучаються до оперативно-тактичних операцій, особливості морально-етичних норм, що регулюють відносини між ними.

Характер масових спортивних заходів і їх особливості вимагають оперативності та готовності керівників органів внутрішніх справ щодо прийняття рішень по забезпеченню захисту та безпеки кожної присутньої особи на окремому масовому спортивному заході.

Одночасно, відсутність комплексних досліджень у питаннях діяльності органів внутрішніх справ, необхідного правового регулювання, дійових методичних рекомендацій практичним працівникам з питань охорони громадського порядку та безпеки, тактиці їх дій в період проведення масових спортивних заходів (особливо в період ускладнення оперативної обстановки), а також правова незахищеність співробітників органів внутрішніх справ знижують активність і ефективність їх дій та інших учасників масових спортивних заходів [1, с. 143].

Проведене дослідження дозволяє зробити висновок про необхідність розробки тактичних рекомендацій для оптимального вирішення завдань, що стоять перед ОВС під час проведення масових спортивних заходів і потребують проведення низки організаційних, оперативних та інших дій. Такі завдання вирішуються, зокрема, і через оперативно-тактичні операції ОВС під час проведення масових спортивних заходів.