Шляхи розвитку оперативно-розшукової діяльності в сучасних умовах - Збірник (Клочко А.М.)

Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Пономаренко г. о. д-р юрид. наук, доцент, заслужений юрист україни, ректор хнувс
Читать: Теоретичні засади взаємодії слідчого та оперативного працівника
Читать: Юхно м. т., заступник начальника управління фінансової політики, завідуюча сектором розвитку ринків капіталів секретаріату кабінету міністрів україни
Читать: Стан російського іпотечного ринку в умовах світової фінансової кризи
Читать: Глущенко в. в., д-р екон. наук, професор хнувс
Читать: Виявлення юридичних осіб з ознаками фіктивності та їх класифікація
Читать: Яременко в. в., канд. юрид. наук, проректор з економічних питань та ресурсного забезпечення хнувс
Читать: Окремі аспекти реалізації оперативно-розшукової інфомації
Читать: Діденко с. в., канд. юрид. наук, перший заступник начальника херсонського юридичного інституту хнувс з навчальної та методичної роботи
Читать: Окремі аспекти використання загальнонаукових методів у розвитку теорії орд
Читать: Антонов к. п., начальник убоз умвс україни в запорізькій області
Читать: Сучасні проблеми чинного законодавства у проведенні оперативно-розшукових заходів оперативними підрозділами убоз
Читать: Бабакін в. м., викладач кафедри орд ннІпфкм хнувс
Читать: Шляхи подолання корупції в україні
Читать: Безуглова І. в., канд. екон. наук, доцент, начальник кафедри економіко-правових дисциплін херсонського юридичного інституту хнувс
Читать: Деякі питання побудови систем кількісних і якісних показників економічної безпеки
Читать: Вінцук в. в., викладач кафедри орд ннІпфкм хнувс
Читать: Історичний нарис щодо правового  та організаційного становлення взаємодії  спеціальних підрозділів по боротьбі  з організованою злочинністю
Читать: Войтович н. ф., викладач упппм умвс україни в житомирській області
Читать: Документування протиправної діяльності осіб за допомогою оперативно-технічних засобів
Читать: Галкін д. в., ад’юнкт докторантури та ад’юнктури хнувс
Читать: Структурна побудова карного розшуку як суб’єкту оперативно-розшукової діяльності у 1919-1937 роках
Читать: Грабазій І. а., ад’юнкт кафедри орд ннІпфкм хнувс
Читать: Проблеми боротьби з торгівлею людьми
Читать: Гужва в. в., старший оперуповноважений з овс 4 міжрегіонального антикорупційного бюро губоз мвс україни
Читать: Використання оперативної інформації для попередження, припинення і розслідування злочинів та інших протиправних діянь
Читать: Глінський Є. г., аспірант кафедри банківської справи та фінансового моніторингу національний університет державної податкової служби україни
Читать: Фінансовий моніторинг як інструмент зміцнення конкурентних позицій банку
Читать: Греченко в. в., канд. екон. наук, доцент кафедри фінансів і кредиту навчально-наукового інституту підготовки фахівців кримінальної міліції харківського національного університету внутрішніх справ
Читать: Комерційні банки як суб’єкти податкових відносин
Читать: Губарева І. о., канд. екон. наук, доцент кафедри банківської справи харківського національного економічного університету
Читать: Шляхи боротьби з «тіньовими» операціями в україні
Читать: Деревягін о. о., ад’юнкт хнувс
Читать: Стан організації та тактики запобігання злочинам підрозділами карного розшуку в курортній місцевості ар крим
Читать: Єфремов а. в., канд. юрид. наук начальник відділу державної фельд’єгерської служби гувс мвс україни в харківській області
Читать: Врахування індивідуальних особливостей осіб, опитуваних при провадженні оперативно-розшукових справ
Читать: Желєзов Є. о., професор кафедри орд ннІпфкм хнувс, заслужений юрист україни, доцент
Читать: Оперативно-розыскное законодательство в правовых системах украины и российской федерации (сравнительный анализ)
Читать: Живко м. о., ад’юнкт кафедри оперативно-розшукової діяльності львівського державного університету внутрішніх справ
Читать: Техніко-правові аспекти захисту інформації
Читать: Карпов о. І., канд. екон. наук, доцент кафедри фінансів і кредиту навчально-наукового інституту підготовки фахівців кримінальної міліції харківського національного університету внутрішніх справ
Читать: Економічна злочинність, прийоми приховування та методи їх виявлення
Читать: Климчук н. я., старший викладач національний університет державної податкової служби україни
Читать: Шляхи вдосконалення системи фінансового моніторингу в україні
Читать: Клюско л. а., канд. екон. наук, доцент кафедри банківської справи та фінансового моніторингу національний університет державної податкової служби україни
Читать: Фінансовий моніторинг у контексті зміцнення безпекової діяльності банків
Читать: Ковальов в. в., здобувач кафедри орд ннІпфкм хнувс
Читать: Злочинні групи, що вчиняють крадіжки антикваріату
Читать: Колесніченко в.ф., канд. екон. наук, доцент кафедри банківської справи харківського національного економічного університету
Читать: Система управління банківськими ризиками
Читать: Крикун в. в., оперуповноважений з овс ввб в харківській області свб губоз мвс україни
Читать: Опитування як метод отримання оперативно-розшукової інформації
Читать: Літвінов м. ю., викладач кафедри орд донецького юридичного інституту лдувс ім. е.о. дідоренка
Читать: Інформаційне забезпечення оперативно-розшукової діяльності овс як умова ефективної профілактики
Читать: Манжай о. в., викладач кафедри інформаційної безпеки навчально-наукового інституту психології, менеджменту, соціальних та інформаційних технологій хнувс
Читать: Щодо ступеню інтрузивності окремих оперативно-розшукових заходів
Читать: Махота а. в., викладач кафедри фінансів і кредиту ннІпес хнувс
Читать: Моніторинг конкурентоспроможності банку в умовах євроінтеграції
Читать: Мєлєшев с. б., перший заступник начальника рв – начальник кримінальної міліції липецького огумвс україни в харківській області
Читать: Оперативно-розшукова характеристика умисних вбивств і тілесних ушкоджень
Читать: Мироненко с. ю., здобувач харківського національного університету внутрішніх справ, начальник київського ру донецького му гумвс україни в донецькій області
Читать: Суть і зміст оперативно-розшукового забезпечення розслідування вбивств скоєних за наймом, що пов’язані з економічною діяльністю
Читать: Мищенко с. п., оперуповноважений убоз умвс україни у харківській області
Читать: Наявність достатньої інформації про осіб, які безвісно зникли
Читать: Мірошниченко о. с., канд. юрид. наук, ст. науковий співробітник ндл з проблем розкриття злочинів навчально-наукового інституту підготовки фахівців кримінальної міліції хнувс
Читать: Щодо оптимізації взаємодії суб’єктів оперативно-розшукової профілактики
Читать: Москаленко н. в., старший викладач кафедри банківської справи та фінансового моніторингу національного університету державної податкової служби україни
Читать: Передумови виникнення системи протидії легалізації доходів, отриманних злочинним шляхом
Читать: Нікольченко І. ю., здобувач кафедри орд хнувс
Читать: Прокуратура україни на захисті прав та свобод громадян
Читать: Острянин о. І., заступник начальника гумвс україни в харківській області – начальник хму
Читать: Врахування особливостей опитуваних осіб при проведенні орз
Читать: Пабат о. в., науковий співробітник науково-дослідної лабораторії з проблем розкриття злочинів ннІпфкм хнувс
Читать: Оперативно-тактичні операції овс під час проведення масових спортивних заходів
Читать: Пелих н. в., здобувач кафедри фінансів і кредиту навчально-наукового інституту підготовки фахівців кримінальної міліції харківського національного університету внутрішніх справ
Читать: Цілі й принципи формування системи іпотечного кредитування як фактор розвитку фінансової системи країни
Читать: Перепелиця м. м., канд. юрид. наук, доцент доцент кафедри оперативно-розшукової діяльності навчально-наукового інституту підготовки фахівців кримінальної міліції харківського національного університету внутрішніх справ
Читать: Здійснення контролю шляхом відбору за окремими ознаками телеграфно-поштових відправлень в різних країнах
Читать: Петрова І. а., канд. техн. наук, доцент, начальник кафедри економічної безпеки харківського національного університету внутрішніх справ,
Читать: Експертна оцінка конфіскованої та іншої оргтехніки при розкритті злочинів
Читать: Погребняк о. о., викладач кафедри орд, ст та ст кіровоградського  юридичного інституту хнувс
Читать: Права підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність під час попередження злочинів вчинених на релігійному ґрунті
Читать: Пономаренко м. в., начальник вкр комінтернівського рв хму гувс україни в харківській області
Читать: Взаємодія оперативних підрозділів при оперативному розпізнаванні
Читать: Прокопенко в. ю., канд. екон. наук, доцент в.о. начальника кафедри фінансів і кредиту навчально-наукового інституту підготовки фахівців кримінальної міліції харківського національного університету внутрішніх справ
Читать: Некерованість ринку нерухомості – загроза для економічної безпеки держави
Читать: Рябченко м. с., здобувач кафедри орд
Читать: Стащак м. в., ад`юнкт хнувс
Читать: Особливості співпраці з інформаторами в зарубіжних країнах
Читать: Сапальов в. п., канд. юрид. наук, доцент спеціальної кафедри № 2 Інституту підготовки юридичних кадрів для служби безпеки україни національної юридичної академії україни імені ярослава мудрого
Читать: Щодо розробки програми психологічного забезпечення оперативно-розшукової діяльності мвс україни
Читать: Ступіна в. о., викладач харківського національного університету внутрішніх справ
Читать: Протидія відмивання грошей в умовах глобалізації
Читать: Судаков о. е., доцент кафедри правових основ підприємницької діяльності ннІ пес хнувс
Читать: Аналіз злочинних посягань на власність банків і застосування норм кримінального права для їх кваліфікації
Читать: Телійчук в. г., в.о. начальника кафедри оперативно-розшукової діяльності, спеціальної техніки та спеціальної тактики кіровоградського юридичного інституту хнувс
Читать: Профілактична діяльність органів внутрішніх як протидія фінансуванню тероризму
Читать: Тимошенко о. п., старший викладач кафедри банківської справи та фінансового моніторингу, національний університет державної податкової служби україни
Читать: Особливості виявлення та попередження злочинів у банківській сфері
Читать: Ткаченко с. о., канд. екон. наук, доцент кафедри фінансів і кредиту навчально-наукового інституту підготовки фахівців кримінальної міліції харківського національного університету внутрішніх справ
Читать: Діагностика результатів діяльності підприємства в умовах проведення фінансового моніторінгу
Читать: Івенко о. І., здобувач хнувс
Читать: Сутності інформаційної взаємодії підрозділів карного розшуку
Читать: Цвіра м. І., начальник лінійного управління на південній залізниці умвс україни на транспорті
Читать: Специфіка запобігання і припинення правопорушень у рухомому складі пасажирського залізничного транспорту
Читать: Черепненко о. о., ад’юнкт кафедри орд ннІпфкм хнувс
Читать: Використання психологічних знань для вивчення особистості неповнолітнього
Читать: Шевченко л. о., канд. психол. наук, завідувач кафедри загальної та  прикладної психології ннІпес хнувс
Читать: Методи вивчення особистості, що вчиняє злочини в сфері пЄк
Читать: Шендрик в. в., канд. юрид. наук, начальник кафедры орд хнувд
Читать: Деятельность государственных и общественных организаций слобожанщины (украина) по профилактике преступлений среди несовершеннолетних
Читать: Шендрик а. в., начальник сектору відділу митного оформлення №10 харківської митниці
Читать: Проблема формування орд як науки
Читать: Шинкаренко І. І., канд. юрид. наук, доцент кафедри орд ннІпфкм хнувс
Читать: Особливості розкриття квартирних крадіжок
Читать: Шульга а. о., старший інспектор ннІпфкм хнувс
Читать: Фінансовий моніторінг в україні
Читать: Яковенко н. в., старший викладач, національній університет дпс україни
Читать: Методика здійснення ідентифікації клієнта як спосіб зниження ризиків