Казначейська справа - Навчальний посібник (Попова Л. М., Попова СМ., Успаленко В.І.)

Додатки

Додаток 1

Додаток 1 до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів

             ЗАТВЕРДЖУЮ

(вид бюджету)          

(посада відповідальної особи)

(підпис)

(ініціали і прізвище)

М.П.

РІЧНИЙ РОЗПИС   

(назва бюджету) на 20   рік

Відповідальна посадова особа                   

(підпис)          (ініціали і прізвище)

(Згідно з Наказом Державного казначейства № 21 від 06.02.2004; в редакції Наказів Державного казначейства № 150 від 06.05.2008, № 139 від 02.04.2009)

Додаток 2

до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів

             ЗАТВЕРДЖУЮ

(вид бюджету)          

(посада відповідальної особи)

(підпис)

(ініціали і прізвище) М.П.

ПОМІСЯЧНИЙ РОЗПИС

(назва бюджету)

 

(підпис)

(ініціали і прізвище)

 

(Згідно з Наказом Державного казначейства № 21 від 06.02.2004; в редакції Наказів Державного казначейства № 150 від 06.05.2008, № 139 від 02.04.2009)

Додаток 3

(найменування органу Державного казначейчтва України) ЗАРЕЄЕСТРОВАНО ТА ВЗЯТО НА ОБЛІК

Дата

Реєстаційний N зобов'язання          *

КЕКВ/КККБ  * |

Відповідальна особа

|           (підпис) N

(*) При реєстрації розпису, кошторису та довідок про внесення змін до  зазначених документів  параметри "Реєстраційний N зобов'язання" та "КЕКВ/КККБ        " не заповнюються.

(Додаток 3 в редакції Наказу Державного казначейства № 150 від 06.05.2008)

Додаток 3 до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів

Додаток 4

до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів

(найменування органу Державного казначейства України)

(назва бюджету)

ВІДОМІСТЬ

розподілу платежів між загальним та спеціальним фондами місцевого бюджету, які надійшли на рахунки 3161 "Кошти, які розподіляються між загальним і спеціальним фондами місцевих бюджетів".

за        

(число, місяць, рік)

 

Начальник Управління методології по виконанню бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності

НІ. Сушко

 

Додаток 2

до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів

             ЗАТВЕРДЖУЮ

(вид бюджету)          

(посада відповідальної особи)

(підпис)

(ініціали і прізвище) М.П.

ПОМІСЯЧНИЙ РОЗПИС  

(назва бюджету)

на 20 рік

 

Код

Найменуван ня

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

4

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідальна посадова особа                   

(підпис)          (ініціали і прізвище)

(Згідно з Наказом Державного казначейства № 21 від 06.02.2004; в редакції Наказів Державного казначейства № 150 від 06.05.2008, № 139 від 02.04.2009)

Додаток 5

до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів

(найменування органу Державного казначейства України) (назва бюджету)

ВІДОМІСТЬ

розподілу платежів між рівнями місцевого бюджету, які надійшли на рахунки 3321 "Кошти, які підлягають розподілу між рівнями бюджету",

за        

(число, місяць, рік)

 

 

^1

Начальник Управління методології по виконанню бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності

Н.І.Сушко

Додаток 6

Додаток 6

до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів

(найменування органу Державного казначейства України)

(назва бюджету)

ВІДОМІСТЬ N 2м

розподілу коштів, тимчасово віднесених на доходи місцевого бюджету, які надійшли на рахунки 3421 "Кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету, що підлягають розподілу",

за        

(число, місяць, рік)

(Додаток 6 в редакції Наказу Державного казначейства № 150 від 06.05.2008)

Ні. Сушко

Додаток 5

до Порядку обліку зобов'язань розпорядників бюджетних коштів в органах Державного казначейства України

(назва розпорядника коштів) Код за ЄДРПОУ       

РЕЄСТР-РОЗПОРЯДЖЕННЯ N   

на виділення коштів з рахунку       

на погашення бюджетних фінансових зобов'язань розпорядників бюджетних коштів від       200_ р.

 

з/п

Дані зобов'язання

Дані фінансового зобов'язання

Відмітка про виконання

0

с

 

дата доку мента

номер доку мента

сума зобов'я зання

фонд бюд жету

(*)

КТКВМБ

КЕКВ

сума

у т.ч.

попе редня оплата

дата доку мента

номер доку мента

сума зобов'я зання

номер реєстраційного/ спеціального реєстраційного рахунку

сум а

у т.ч.

попе редня оплат а 

 

Сума централізованої перерахування (*)

Номер/дата платіжної доручення

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Ознака коштів.

(**) Заповнюється бюджетами місцевого самоврядування у разі централізованого перерахування.

Керівник установи Головний бухгалтер М.П.

(згідно з Наказом Державного казначейства № 165 від 23.06.2006)

Додаток 8 Додаток 1

до Порядку взаємодії між органами Державного казначейства України та Державної податкової служби України в процесі виконання державного та місцевих бюджетів за доходами

Домовленості про імена транспортних файлів та опис їх структур

Технологічні @Б-файли.

Звіти про виконання державного та місцевих бюджетів за доходами.

Відомість розподілу платежів до бюджету, які надійшли на рахунок 3311 (3321).

Відомість розподілу платежів до бюджету, які надійшли на рахунок 3411 (3421).

Виписка з рахунків.

1. Технологічні @Б-файли

1.1 Відомості про зарахування та повернення коштів з аналітичних рахунків за доходами та з рахунків, на які зараховуються кошти, що надійдуть в національній валюті на погашення заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, та бюджетними позичками, які отримуються від Державного казначейства України (центральний рівень) управліннями Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, у вигляді технологічного файлів @Б.

Файли формуються органом Державного казначейства, у якому відкрито бюджетні рахунки. Зазначені файли, сформовані в розрізі районів області, надсилаються до відповідного обласного органу податкової служби, а також - до відділень Державного казначейства для подальшої передачі відповідним податковим інспекціям.

Усі файли @Б мають однотипну структуру і складаються з:

службового рядка;

рядка заголовка (табл. 1);

інформаційних рядків (табл. 2).

Усі рядки (службовий рядок, рядок заголовка та всі інформаційні рядки) закінчуються символами "повернення каретки/переведення рядка" - СКІЛ7. Службовий рядок призначений для підвищення інформаційної безпеки. Його довжина (100 байтів, разом з СЯЬБ - 102 байти) заповнюється пропусками та СЯІТ

 

Додаток 8 Додаток 1

до Порядку взаємодії між органами Державного казначейства України та Державної податкової служби України в процесі виконання державного та місцевих бюджетів за доходами

Домовленості про імена транспортних файлів та опис їх структур

Технологічні @Б-файли.

Звіти про виконання державного та місцевих бюджетів за доходами.

Відомість розподілу платежів до бюджету, які надійшли на рахунок 3311 (3321).

Відомість розподілу платежів до бюджету, які надійшли на рахунок 3411 (3421).

Виписка з рахунків.

1. Технологічні @Б-файли

1.1 Відомості про зарахування та повернення коштів з аналітичних рахунків за доходами та з рахунків, на які зараховуються кошти, що надійдуть в національній валюті на погашення заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, та бюджетними позичками, які отримуються від Державного казначейства України (центральний рівень) управліннями Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, у вигляді технологічного файлів @Б.

Файли формуються органом Державного казначейства, у якому відкрито бюджетні рахунки. Зазначені файли, сформовані в розрізі районів області, надсилаються до відповідного обласного органу податкової служби, а також - до відділень Державного казначейства для подальшої передачі відповідним податковим інспекціям.

Усі файли @Б мають однотипну структуру і складаються з:

службового рядка;

рядка заголовка (табл. 1);

інформаційних рядків (табл. 2).

Усі рядки (службовий рядок, рядок заголовка та всі інформаційні рядки) закінчуються символами "повернення каретки/переведення рядка" - СИЛ7. Службовий рядок призначений для підвищення інформаційної безпеки. Його довжина (100 байтів, разом з СКІЛ7 - 102 байти) заповнюється пропусками та СНІЛ7.

Продовження додатку 8 Таблиця 2

2

Правила заповнення реквізитів та їх формати відповідають документу "Опис інтерфейсу між системою автоматизації банку (САБ) та системою електронних платежів (СЕП) НБУ". Перекид між видами надходжень відображається двома окремими записами, а саме: збільшення надходжень за одним аналітичним рахунком та зменшення за іншим або навпаки.

У разі списання коштів з бюджетного рахунку клієнтом банку А виступає власник бюджетного рахунку, з якого списано кошти. Реквізит 22 в цьому разі заповнюється "пропусками".

Продовження додатку 8

2. Звіти про виконання державного та місцевих бюджетів за доходами

Файли "Звітів про виконання державного бюджету за доходами" та "Звітів про виконання місцевих бюджетів за доходами" формуються органом Державного казначейства, в якому відкриті бюджетні рахунки, і надсилаються до відповідного обласного органу податкової служби, а також - до відділень Державного казначейства для подальшої передачі відповідним податковим інспекціям.

Файли у форматі .DBF складаються з інформаційних рядків згідно з табл. 3.

Структура інформаційного рядка файлів звітів про виконання державного та місцевих

бюджетів

 

N

Найменування реквізиту

Реквізит

Тип даних

1

Дата

DT

D(8)

2

Код території

KO

C(3)

3

Група

GR

C(1)

4

Символ звітності

S230

C(3)

5

Код класифікації за доходами (ККД)

KOD

C(8)

6

Сума за день

T060

N(16)

7

Сума підсумкова

T020

N(16)

2.3. Указані файли мають таку назву:

FTGZTMDN.XXX

де:

FT - фіксоване ім'я звіту; G- ознака виду бюджету:

0- державний бюджет; 1- місцевий бюджет;

Z- ознака зведеного/територіального бюджету:

0- зведений за територією (регіоном); 1- територіальний;

T- формат звіту:

0 - DBF;

1- текстовий; 2 - HTML;

MD - дата створення файла (місяць, день у 36-ковій системі числення); N- номер сеансу;

XXX - номер території з довідника.

Продовження додатку 8

3.         Відомість розподілу платежів до бюджету, які надійшли на рахунок 3311 (3321)

3.1.      Файли відомості розподілу платежів, які надійшли на рахунок 3311 (3321), формуються органом Державного казначейства, в якому відкриті рахунки, і надсилаються до відповідного обласного органу податкової служби, а також - до відділень Державного казначейства для подальшої передачі відповідним податковим інспекціям.

3.2.      Указані файли мають таку назву:

N2GZTMDN.XXX

де:

N2 - ідентифікатор форми; G- ознака виду бюджету:

0- державний бюджет (для рахунків N 3311); 1- місцевий бюджет (для рахунків N 3321);

Z- ознака зведеного/територіального бюджету:

0- зведений за територією (регіоном); 1- територіальний;

T- формат звіту:

0 - DBF;

1- текстовий; 2 - HTML;

MD - дата створення файла (місяць, день у 36-ковій системі числення); N- номер сеансу;

XXX - номер території з довідника.

4.         Відомість розподілу платежів до бюджету, які надійшли на рахунок 3411 (3421)

Файли відомості розподілу платежів, які надійшли на рахунок 3411 (3421), формуються органом Державного казначейства, в якому відкриті бюджетні рахунки, і надсилаються до відповідного обласного органу податкової служби, а також - до відділень Державного казначейства для подальшої передачі відповідним податковим інспекціям.

Указані файли мають таку назву:

2MGZTMDN.XXX

де:

2M - ідентифікатор форми; G- ознака виду бюджету:

0- державний бюджет (для рахунків N 3411); 1- місцевий бюджет (для рахунків N 3421);

Продовження додатку 8

Z- ознака зведеного/територіального бюджету:

0- зведений за територією (регіоном); 1- територіальний;

T- формат звіту:

0 - DBF;

1- текстовий; 2- HTML;

MD - дата створення файла (місяць, день у 36-ковій системі числення); N- номер сеансу;

XXX - номер території з довідника. 5. Виписка з рахунків

Файли виписок з рахунків формуються органом Державного казначейства, в якому відкриті бюджетні рахунки, і надсилаються до відповідного обласного органу податкової служби, а також - до відділень Державного казначейства для подальшої передачі відповідним податковим інспекціям.

Указані файли мають таку назву:

VPGZTMDN.XXX

де:

VP - фіксований ідентифікатор форми; G- ознака виду бюджету:

0- державний бюджет; 1- місцевий бюджет;

Z- ознака зведеного/територіального бюджету:

0- зведений за територією (регіоном); 1- територіальний;

T- формат звіту:

0 - DBF;

1- текстовий;

2 - HTML;

MD - дата створення файла (місяць, день у 36-ковій системі числення); N- номер сеансу;

XXX - номер території з довідника.

 

 

 

 

(назва органу Держказначейства) (код)

Додаток 9

Додаток 2

до Порядку взаємодії між органами Державного казначейства України та державної податкової служби України в процесі виконання державного та місцевих бюджетів за доходами

 

Акт звірки надходжень до           бюджету

за станом на   200_ р.

(число, місяць)

Підпис відповідальної особи

органу Державного казначейства  

Підпис відповідальної особи

органу податкової служби              

Додаток 10

             Додаток 2.1

(назва органу Держказначейства)   до Порядку взаємодії між органами

             Державного казначейства України

(код)    та державної податкової служби України

в процесі виконання державного та місцевих бюджетів за доходами

Акт звірки надходжень до           бюджету

за станом на   200_ р.

(число, місяць) Розділ II. Грошові надходження у національній валюті

Підпис відповідальної особи

органу Державного казначейства  

Підпис відповідальної особи

органу податкової служби              

 

(назва органу Держказначейства) (код)

Додаток 11 Додаток 2.2

до Порядку взаємодії між органами Державного казначейства України та державної податкової служби України в процесі виконання державного та місцевих бюджетів за доходами

Акт звірки надходжень до           бюджету

 

 

за станом на   200_ р.

(число, місяць) Розділ III. Грошові надходження в іноземній валюті

Підпис відповідальної особи

органу Державного казначейства  

Підпис відповідальної особи

органу податкової служби              

(назва органу Держказначейства) (код)

Додаток 12 Додаток 2.3

до Порядку взаємодії між органами Державного казначейства України та державної податкової служби України в процесі виконання державного та місцевих бюджетів за доходами

Акт звірки надходжень до           бюджету

 

 

за станом на   200_ р.

(число, місяць) Розділ IV. За іншими видами надходжень

Підпис відповідальної особи

органу Державного казначейства  

Підпис відповідальної особи

органу податкової служби              

 

 

 

 

(назва органу Держказначейства) (код)

Додаток 13 Додаток 2.4

до Порядку взаємодії між органами Державного казначейства України та державної податкової служби України в процесі виконання державного та місцевих бюджетів за доходами

 

 

Акт звірки надходжень до           бюджету

за станом на   200_ р.

(число, місяць)

Взаєморозрахунки між бюджетами

 

Усього за спеціальним фондом бюджету:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього надходжень:

 

 

 

 

 

Підпис відповідальної особи

органу Державного казначейства  

Підпис відповідальної особи органу податкової служби

Додаток 14

Додаток 3

до Порядку взаємодії між органами Державного казначейства України та державної податкової служби України в процесі виконання державного та місцевих бюджетів за доходами

Довідник адміністративно-територіальних одиниць України

Довідник складається з 12 граф і містить таку інформацію:

Графа 1 "id_key" (три знаки) - порядковий номер бюджету в межах області. Графа 2 "obl" (два знаки) - код області.

Графа 3 "twin" (два знаки) - код міста або району в цій області.

Графа 4 "sr_pg" (два знаки) - код району в місті обласного підпорядкування або селищна рада в районі області.

Графа 5 "selo" (два знаки) - код села або селища, підпорядкованого району міста обласного підпорядкування.

Графа 6 "type" (один знак) - код типу населеного пункту. Може приймати такі значення:

область;

місто обласного підпорядкування;

район міста обласного підпорядкування;

район області;

міста, підпорядковані району області;

селища, підпорядковані району міста або району області;

сільські ради, підпорядковані районам області;

село;

додаткова ознака.

Графа 7 "rvdknum" - номер відповідного органу Державного казначейства, який обслуговує територію (кодується відповідно до довідника номерів органів Державного казначейства, який застосовується в АС "КАЗНА").

Графа 8 "dpinum" - номер відповідного податкового органу, який обслуговує територію (кодується відповідно до довідника номерів податкових органів, який застосовується в АС "КАЗНА").

Графа 9 "nu" - назва бюджетної території українською мовою. Графа 10 "nr" - назва бюджетної території російською мовою.

Графа 11 "rvdkname" - назва відповідного органу Державного казначейства, який обслуговує бюджетну територію.

Графа 12 "dpiname" - назва відповідного податкового органу, який обслуговує бюджетну територію.

Додаток 15

Додаток 1

до Порядку взаємодії митних органів з органами Державного казначейства України в процесі повернення з Державного бюджету України помилково та/або надмірно зарахованих до бюджету митних та інших платежів, контроль за справлянням яких покладається на митні органи

ВИСНОВОК про повернення з Державного бюджету України помилково та/або надмірно зарахованих до бюджету митних та інших платежів, контроль за справлянням яких покладається на митні органи

від "     "           20        р.

Висновок наданий   

(найменування митного органу)

згідно із заявою, яка надійшла від платника         

(найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ платника - юридичної особи або П.І.Б. та ідентифікаційний номер за ДРФО платника - фізичної особи /за наявності/)

про повернення з бюджету 

(назва податку, збору (обов'язкового платежу) та код класифікації доходів бюджету)

на суму          

(цифрами та літерами)

За даними особового рахунку та/або інших документів (зазначити)

у платника за станом на "    "           20        р. обліковується надмірно сплачений

(назва податку, збору (обов'язкового платежу) та код класифікації доходів бюджету)

У сумі

(цифрами та літерами)

що утворилася при митному оформленні 

(зазначити товар)

за ВМД N       від "     "           20        р. та зарахована на

 

 

Продовження додатку 15

відкритий в   

(найменування, реквізити органу Державного казначейства України)

за платіжним дорученням від"        "           20        р. N    

на загальну суму       грн.

(цифрами та літерами)

Зазначена сума підлягає:

Перерахуванню на рахунок платника        , відкритий

^ рахунку)

(реквізити фінансової установи)

Перерахуванню на рахунок , відкритий

^ рахунку)

            в         

(найменування та код за ЄДРПОУ (реквізити фінансової установи)

митного органу)

Перерахуванню на депозитний рахунок   , відкритий

^ рахунку)

            в         

(найменування та код за ЄДРПОУ     (найменування та МФО органу митного органу) Державного казначейства України)

Перерахуванню на банківський рахунок   , відкритий

^ рахунку)

            , в       

(найменування та код за ЄДРПОУ     (реквізити фінансової установи) митного органу)

для повернення готівкою.

Керівник (заступник керівника)

митного органу                    

(підпис) (ініціали та прізвище)

М.П.