Казначейська справа - Навчальний посібник (Попова Л. М., Попова СМ., Успаленко В.І.)

Вступ

Державне казначейство України створене з метою забезпечення ефективного управління коштами Державного бюджету, підвищення оперативності у здійсненні видатків у межах наявних обсягів фінансових ресурсів у Державному бюджеті і входить до органів виконавчої влади як особливий підрозділ Міністерства фінансів України, що займається виконанням Державного бюджету. Система Державного казначейства України є важливою ланкою в накопиченні інформації щодо всіх бюджетних асигнувань та перерозподілів, що відбуваються в ході виконання бюджетів.

Однак в сучасних умовах бюджетна політика, яка закладається в основу затвердженого бюджету, проводиться недосконало, з відсутністю належного контролю за її впровадженням. В кінцевому результаті це призводить до дестабілізації економіки, численних диспропорцій в господарському житті, які потребують подальшого виправлення в наступному фінансовому році, або ж на протязі більш тривалого періоду. До того ж нормальне функціонування усіх структурних підрозділів Головних управлінь Державного казначейства не можливе без грамотної та чіткої роботи управління інформаційних технологій та управління платіжної системи. Тому на сучасному етапі розвитку економіки України назріла нагальна потреба у підготовці висококваліфікованих фахівців в галузі економіки із знаннями казначейської справи.

У данному навчальному посібнику розкрито дев'ять тем, які всебічно охоплюють теоретичні і практичні аспекти діяльності Державного казначейства, починаючи з необхідності та причин створення Державного казначейства на Україні до сучасної практики виконання державного бюджету за доходами і видатками та управління державним боргом. Окремо виділені теми „Платіжна система виконання бюджету" та „Особливості казначейського виконання місцевих бюджетів". Розкрито особливості казначейського обслуговування бюджетів за доходами та видатками, облік та звітність у органах Державного казначейства, інформаційно-технічне забезпечення та перспективи його розвитку, взаємодію та координацію роботи органів Державного казначейства з державними фінансовими, податковими, митними та контрольно-ревізійними органами. В основу навчального посібника покладено чинний Бюджетний кодекс та інші законодавчі і нормативні документи з питань виконання бюджетів та діяльності органів Державного казначейства з останніми змінами та доповненнями. Список літератури складається в основному із чинного законодавства, Інструкцій Державного казначейства та Міністерства фінансів України, а також інших нормативних документів, що регламентують діяльність Державного казначейства та його окремих органів.

Казначейська справа є досить складною навчальною дисципліною, вона ґрунтується на численних законодавчих і нормативних документах, які постійно змінюються, що ускладнює розуміння та вивчення теоретичних і практичних аспектів діяльності Державного казначейства. Структура навчального посібника „Казначейська справа" побудована таким чином, щоб подати читачам всебічну картину про сучасний стан казначейської системи

виконання бюджетів в Україні. Зміст тем, логіка їх викладення розкриваються через понятійний апарат, висвітлення сутності основних економічних категорій, процесів і явищ у їх розвитку та взаємозв'язку.

Даний навчальний посібник призначений для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, науковців, викладачів, практичних працівників у сфері фінансів.

Автори висловлюють подяку рецензентам та працівникам Державного казначейства України за всебічну допомогу в підготовці матеріалів цього навчального посібника і будуть вдячні за всі зауваження та пропозиції, спрямовані на вдосконалення змісту даного видання.