Казначейська справа - Навчальний посібник (Попова Л. М., Попова СМ., Успаленко В.І.)

3.5. операції за платежами, які розподіляються між державним та місцевими бюджетами

Платежі до бюджету, які відповідно до закону України про Державний бюджет України на відповідний рік розподіляються між державним бюджетом та бюджетами Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, зараховуються на аналітичні рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3311 „Кошти, які підлягають розподілу між державним і місцевими бюджетами" Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання Державного та місцевих бюджетів. Інформація щодо надходження та повернення надмірно або помилково сплачених платежів одночасно відображається на рахунках, відкритих за балансовим рахунком 6211 „Доходи, які підлягають розподілу між Державним і місцевими бюджетами". Кредитовий залишок за рахунком 6211 дає інформацію про надходження (з урахуванням повернень) платежів, які розподіляються між Державним та місцевим бюджетами з початку року.

Кошти, які протягом дня зараховувались на аналітичні рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3311 „Кошти, які підлягають розподілу між Державним і місцевим бюджетами", в кінці операційного дня розподіляються за встановленими нормативами між Державним бюджетом та відповідними місцевими бюджетами.

Після розподілу частина коштів, яка належить загальному фонду Державного бюджету засобами програмного забезпечення зараховується на відповідний аналітичний рахунок, відкритий за балансовим рахунком 3111, з якого перераховуються на відповідний рахунок, відкритий за балансовим рахунком 3112 для перерахування платежів, які відносяться до загального фонду Державного бюджету. Подальше перерахування коштів з рахунків, відкритих за балансовим рахунком 3112, здійснюється на підставі платіжних доручень.

Частина коштів, що належить бюджетам Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, платіжним дорученням обласного управління Державного Казначейства перераховується на рахунок відповідного бюджету, відкритий в установі банку та / або меморіальним документом на рахунок, відкритий в органі Державного казначейства.

За результатами розподілу платежів між Державним та місцевим бюджетами формується Відомість розподілу платежів до бюджету, які надійшли на рахунок 3311.