Казначейська справа - Навчальний посібник (Попова Л. М., Попова СМ., Успаленко В.І.)

6.3. співпраця державного казначейства та органів державної митної служби україни

Взаємовідносини митних органів та органів Державного казначейства України регламентує порядок взаємодії митних органів з органами Державного казначейства України в процесі повернення з Державного бюджету України помилково та/або надмірно зарахованих до бюджету митних та інших платежів, контроль за справлянням яких покладається на митні органи затверджений наказом Державної митної служби України, Державного казначейства України 20.07.2007 № 611/147 (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2007 р. за № 1095/14362).

Під дію цього Порядку підпадають операції з коштами, перерахованими митними органами на рахунки з обліку доходів, відкриті в Державному казначействі України та Головних управліннях Державного казначейства в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі в розрізі митниць та кодів класифікації доходів бюджету.

Дія цього Порядку не поширюється на:

а)         повернення помилково та/або надмірно перерахованих (унесених) платниками коштів на депозитні рахунки, відкриті на ім'я митних орга- нів в органах Державного казначейства України за балансовим рахунком 3734 „Депозитні рахунки органів стягнення" (далі — депозитний рахунок 3734) як передоплата, або на відповідний рахунок, відкритий митним орга- ном у вповноваженому банку за балансовим рахунком 2603 „Розподільчі ра- хунки суб'єктів господарської діяльності" (далі — банківський рахунок 2603) як доплата або грошова застава;

б)         повернення помилково та/або надмірно перерахованих (унесених) платниками коштів, сплачених шляхом надання митним органам податко- вого векселя;

в)         виконання судових рішень про повернення помилково та/або над- мірно сплачених митних та інших платежів.

Повернення помилково та/або надмірно зарахованих до бюджету митних та інших платежів здійснюється на підставі висновку митного органу, оформленого відповідно до заяви платника податків, яка подається до митного органу, що здійснював оформлення митної декларації.

Зазначений висновок оформлюється відповідно до заяви платника, яка подається до митного органу, що здійснював оформлення митної декларації (пункт 2 в редакції наказу Державної митної служби № 1083/405 від 01.10.2008).

Платник подає заяву про повернення помилково та/або надмірно зарахованих до бюджету митних та інших платежів відповідно до пункту 1 розділу III Порядку повернення платникам податків коштів, що обліковуються на відповідних рахунках митного органу як передоплата, і митних та інших платежів, помилково та/або надмірно сплачених до бюджету, контроль за справлянням яких здійснюється митними органами, затвердженого наказом Державної митної служби України від 20.07.2007 № 618, в якій зазначаються напрями зарахування коштів, які повертаються. Заява подається не пізніше 1095 дня, наступного за днем зарахування коштів до Державного бюджету України.

Загальний строк прийняття митним органом рішення про повернення платникам помилково та/або надмірно сплачених митних та інших платежів не повинен перевищувати одного місяця.

Митний орган на підставі заяви платника готує висновок про повернення з Державного бюджету України помилково та/або надмірно зарахованих до бюджету митних та інших платежів, контроль за справлянням яких покладається на митні органи (далі — Висновок про повернення), форма якого наведена в додатку 15, та не пізніше п'яти робочих днів від дня прийняття керівником (заступником керівника) митного органу рішення про повернення з Державного бюджету України помилково та/або надмірно зарахованих до бюджету митних та інших платежів, контроль за справлянням яких покладається на митні органи, направляє його для виконання відповідному органу Державного казначейства України разом із супровідним листом, в якому вказується кількість висновків, загальна сума, яка підлягає поверненню, а також наводиться перелік висновків із зазначенням такої інформації: номера та дати висновку, найменування юридичної або ім'я фізичної особи — платника, ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ платника — юридичної особи або ідентифікаційного номера за ДРФО платника — фізичної особи (за наявності), суми, яка підлягає поверненню за кожним з висновків. (згідно Наказу Державної митної служби № 1083/405 від 01.10.2008).

При поверненні митних та інших платежів відповідно до статті 264 Митного кодексу України митні органи подають до органів Державного казначейства України Висновок про повернення не пізніше ніж за п'ять робочих днів до закінчення 30-денного строку з дня прийняття відповідного рішення митним органом.

Висновки про повернення реєструються органами Державного казначейства України в журналі обліку висновків, наданих митними органами.

На підставі отриманого Висновку відповідний орган Державного казначейства України готує платіжні документи на перерахування коштів з рахунку з обліку доходів державного бюджету на рахунок, зазначений у Висновку, та протягом п'яти робочих днів від дати отримання Висновку здійснює повернення коштів з бюджету.