Казначейська справа - Навчальний посібник (Попова Л. М., Попова СМ., Успаленко В.І.)

Список використаних джерел:

Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України (ВВР). - 1996. - № 30. - С. 141. (остання редакція від 20.04.2010).

Бюджетний кодекс України від 21.06.2001 № 2542-ііі // Відомості Верховної Ради України (ВВР). - 2001, № 37-38. - ст. 189 із змінами. (остання редакція від 02.06.2009).

Митний кодекс України від 11.07.2002 № 92-іУ // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 38-39 (остання редакція від 01.08.2009 ).

Закон України „Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби" від 15.09.1995 № 329/95-ВР // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 40 (остання редакція від 04.06.2008 ).

Закон України „Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000 р. №2121 III (остання редакція від 24.11.2009) // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 5-6, ст.30.

Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 № 996-ХіУ // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 40, ст.365 (остання редакція від 01.01.2007).

Закон України „Про внесення змін до Бюджетного кодексу України та Закону України „Про оплату праці" від 10.07.2003 № 1086-іУ // Відомості Верховної Ради України (ВВР). - 2004. - № 5.

Закон України „Про внесення змін до Закону України „Про платіжні системи та переказ грошей в Україні" від 06.10.2004 № 2056-іУ // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, № 1, ст.23.

Закон України „Про державний внутрішній борг України" від 07.12.2000 № 2121-ііі // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 41 (остання редакція від 24.11.2009 ).

Закон України „Про державні цільові програми" від 18.03.2004 № 1621-іУ // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 25, ст.352 (редакція від 18.03.2004).

Закон України „Про міжбюджетні відносини між районним бюджетом та бюджетами територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об'єднань" від 01.07.2004 №1953-іУ // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, № 52, ст.561 (редакція від 01.07.2004).

Закон України „Про Національний банк України" від 20.05.1999 № 679-ХіУ // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, № 29, ст.238 (остання редакція від 11.05.2010).

Закон України „Про платіжні системи та переказ грошей в Україні" від 05.04.2001 № 2346-ііі // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 29, ст.137 (із змінами, внесеними згідно із Законом № 906-іУ від 05.06.2003, ВВР, 2003, № 38, ст.319 ).

Закон України „Про податок з доходів фізичних осіб" від 22.05.2003 № 889-іУ // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 37 (остання редакція від 01.01.2010 ).

Закон України „Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" від 21.12.2000 № 2181-111 // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 10 (остання редакція від 30.04.2010).

Указ Президента України „Про визнання такими, що втратили чинність, деяких указів Президента України" від 13 березня 2006 року (втратив чинність Указ Президента України від 27 квітня 1995 року №335 „Про Державне казначейство України", Указ Президента України „Про внесення змін до Указу Президента України від 27 квітня 1995 року № 335" від 15 лютого 1999 року № 173).

Постанова Кабінету міністрів України і Національного банку України „Про створення внутрішньої платіжної системи Державного казначейства" від 15 вересня 1999 р. № 1721 (остання редакція від 15.09.1999).

Постанова Кабінету міністрів України „Про затвердження Порядку зміни цільового призначення земель, які перебувають у власності громадян або юридичних осіб" від 11 квітня 2002 р. N 502.

Постанова Кабінету міністрів України „Про затвердження Порядку перерахування дотації вирівнювання, додаткової дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів та субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам, коштів, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів, а також міжбюджетних трансфертів між місцевими бюджетами" від 11 квітня 2002 р. № 490 (із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 95 від 11.02.2009).

Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку подання фінансової звітності" від 28 лютого 2000 р. № 419 (із змінами і від 27 квітня 2006 року N 601).

Постанова Кабінету міністрів України „Про Питання Державного казначейства України" від 21 грудня 2005 р. № 1232 (із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 676 від 26.04.2007).

Постанова Верховної ради України „Про структуру бюджетної класифікації України" від 12.07.1996 № 327/96-ВР // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 42 (остання редакція від 11.02.2001).

Постанова Національного банку України „Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті,, від 21.01.2004 № 22 (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 березня 2004 р. за № 377/8976, із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 296 від 15.05.2009).

Постанова Правління Національного банку України „Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні" від 15.12.2004 № 637 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 січня 2005 р. за № 40/10320, із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 252 від 29.04.2009).

Наказ Генеральної прокуратури України, Державної податкової адміністрації України, Державного казначейства України „Про затвердження Порядку взаємодії між органами державної податкової служби, Державного казначейства та прокуратури щодо захисту інтересів держави при здійсненні судочинства за позовами про відшкодування податку на додану вартість" від 14.09.2006 № 45/551/223.

Наказ Державного казначейства України, Головного контрольно-ревізійного управління України „Про окремі питання взаємодії органів Державного казначейства України та державної контрольно-ревізійної служби в Україні" від 14.12.2004 № 215/338 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5 січня 2005 р. за № 10/10290, із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства № 352/420 від 27.12.2006).

Наказ Державного казначейства України, Державної податкової адміністрації України „Про затвердження Порядку взаємодії між органами Державного казначейства України та органами державної податкової служби України в процесі виконання державного та місцевих бюджетів за доходами та іншими надходженнями" від 25 квітня 2002 року № 74/194 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 травня 2002 р. за № 436/6724, із змінами і доповненнями, внесеними наказами Державного казначейства України, Державної податкової адміністрації України від 14 січня 2004 року № 2/14, від 25 грудня 2008 року № 557/810).

Наказ Державного казначейства України „Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку бюджетних установ" від 28.01.2002 №12 (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 лютого 2002 р. за № 140/6428, редакція від 28.01.2002).

Наказ Державного казначейства України „Про затвердження змін до Роз'яснень щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету" від 30.09.2005 №181.

Наказ Державного казначейства України „Про затвердження змін до Роз'яснень щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Роз'яснень щодо застосування класифікації кредитування бюджету" від 31.03.2005 №57 (із змінами від 28.12.2009 № 547).

Наказ Державного казначейства України „Про затвердження змін до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів" від 06.02.2004 № 21 (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 3 березня 2004 р. за № 285/8884) із змінами і доповненнями.

Наказ Державного казначейства України „Про внесення змін та доповнень до Інструкції про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних установ" від 14.02.2005 №28 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 04.03.2005 за № 288/10568).

Наказ Державного казначейства України „Про затвердження Змін та доповнень до Порядку складання карток і книг аналітичного обліку бюджетних установ" від 27.05.2005 № 98 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 червня 2005 р. за № 649/10929, редакція від 27.05.2005).

Наказ Державного казначейства України „ Про затвердження Інструкції з обліку запасів бюджетних установ" від 8 грудня 2000 року № 125 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 грудня 2000 р. за №937/5158).

Наказ Державного казначейства „Про затвердження Інструкції про форми меморіальних ордерів бюджетних установ та порядок їх складання" №68 від 27.07.2000 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2000 р. за № 570/4791, Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства № 117 від 05.06.2003).

Наказ Державного казначейства „Про затвердження Положення про єдиний казначейський рахунок" від 26.06.2002 № 122 (зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 липня 2002 р. за № 594/6882, редакція від

26.06.2002).

Наказ Державного казначейства України „Про затвердження Порядку виконання державного бюджету за доходами", затвердженого від 19.12.2000 № 131 (зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.01.2001 за № 67/5258, із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного казначейства № 80 від 03.03.2008, № 3 від 09.01.2009).

Наказ Державного казначейства України „Про затвердження Порядку відкриття рахунків у національній валюті в органах Державного казначейства України" від 02.12.2002 № 221 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2002 р. за N 976/7264, із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного казначейства № 152 від 08.05.2008).

Наказ Державного казначейства України „Про затвердження Порядку зупинення операцій з бюджетними коштами" від 18.11.2002 року № 213 (зареєстрований в Міністерстві юстиції України. 2.12.2002 року за № 938/ 7226, із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного казначейства №485 від 17.11.2008).

Наказ Державного казначейства України „Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів" від 04.11.2002 № 205 (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 листопада 2002 р. за N 919/7207, редакція від 21.01.2010).

Наказ Державного казначейства України „Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів за доходами та перерахуванням міжбюджетних трансфертів" від 31 січня 2002 року № 17 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 лютого 2002 р. за № 181/6469).

Наказ Державного казначейства України „Про затвердження Порядку обліку зобов'язань розпорядників бюджетних коштів в органах Державного казначейства України" від 09.08.2004 № 136 (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 серпня 2004 р. за № 1068/9667, редакція від

06.02.2010).

Наказ Державного казначейства України „Про затвердження Порядку повернення коштів, помилково або надмірно зарахованих до державного та місцевих бюджетів" від 10.12.2002 № 226 (зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 грудня 2002 р. за № 1000/7288, із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного казначейства № 181 від 29.05.2008, №3 від

09.01.2009).

Наказ Державного казначейства України „Про затвердження типових форм обліку та списання запасів бюджетних установ та інструкції про їх складання" від 18.12.2000 № 130 (зареєстровано у Міністерстві юстиції України 28.12.2000 за № 961/5183, із змінами та доповненнями, внесеними наказом Державного казначейства України від 28.01.2001 № 12).

Наказ Державного казначейства „Про затвердження форм карток і книг аналітичного обліку бюджетних установ та порядку їх складання" № 100 від 06.10.2000 (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2000 р. за № 747/4968, із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного казначейства № 98 від 27.05.2005).

Наказ Державного казначейства України „Про затвердження форми рішення та Порядку перерахування штрафів за неповне або несвоєчасне повернення суми надміру сплаченого податку з доходів фізичних осіб" від 04.05.2005 № 82 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03.06.2005 за № 614/10894).

Наказ Державного казначейства України, Фонду майна України „Про внесення змін до Порядку перерахування до державного бюджету коштів, одержаних від приватизації державного майна" від 27.06.2006 №170/1007, редакція від 27.06.2006).

48.       Наказ Державного казначейства України „Щодо затверджен- ня Правил складання звітності про виконання місцевих бюджетів" від 08.10.2004 №173 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28.10.2004 за №1387/9986).

Наказ Державної митної служби України, Державного казначейства України „Про затвердження Порядку взаємодії митних органів з органами Державного казначейства України в процесі повернення Державного бюджету України помилково та/або надмірно зарахованих до бюджету митних та інших платежів, контроль за справлянням яких покладається на митні органи" від 20.07.2007 № 611/147 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2007 р. за № 1095/14362 ).

Наказ Державної податкової адміністрації України, Міністерства Фінансів України, Державного казначейства України „Про затвердження Порядку взаємодії органів державної податкової служби України, фінансових органів та органів Державного казначейства України в процесі повернення помилково та/або надміру сплачених податків, зборів (обов'язкових платежів) платникам податків" від 03.02.2005 № 58/78/22 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 лютого 2005 р. за № 247/10527).

Наказ Міністерства Фінансів України, Головного управління Державного казначейства України „Про затвердження Інструкції з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ" від 30.10.98 №90 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 листопада 1998 р. за № 728/3168, редакція від 01.11.2005).

Наказ Міністерства фінансів України, Державного казначейства України „Щодо затвердження Інструкції про порядок заповнення форм місячної та квартальної звітності про виконання місцевих бюджетів" від 05.03.2009 № 84, зміни згідно наказу Державного казначейства № 116 від

24.03.2009).

Булгакова С.О., Базанова Н.В., Єрмоленко У1.В., Сушко Н.І., Чечулі-на О.О., Шаповал Т.А., Шульга Н.П. Казначейська система виконання бюджету: Підручник. - К.: Київ. держ. торг. - екон. ун-т, 2000. - 250 с.

54.       Взаємодія державної податкової служби з іншими державними ві- домствами: Науково-методичні матеріали / Уклали: Науково-методичний відділ. - Козин: ЦПН ДПА України, вересень-жовтень 2008 року. - 139 с.

55.       Галушка Є.О., Охрімовський О. В., Хижняк Й.С. Казначейська спра- ва: Навчальний посібник. - Чернівці: Книги. - XXI, 2004. - 248 с.

56.       Офіційний сайт Головного контрольно-ревізійного управлін- ня України. Режим доступу: https://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/publish/ article/48545;jsessionid

Офіційний сайт Державного казначейства України. Режим доступу: https://www.treasury.gov.ua/main/uk/index

Офіційний сайт Державної митної служби України. Режим доступу: https://www.customs.gov.ua/dmsu/control/uk/index

Офіційний сайт Державної податкової адміністрації України. Режим доступу: https://www.sta.gov.ua/control/uk/index

Офіційний сайт Міністерства фінансів України. Режим доступу: https://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article7art_id.

61.       Офіційний сайт Рахункової полати. Режим доступу: https://195.5.40.107/control/main/uk/publish/article/.

Управління використання бюджетних коштів за допомогою Казначейської системи України // Вісник Донецького Національного Університету. СЕР. В: Економіка і право, вип.1, 2009.  - Режим доступу:

https://209.85.135.132/search

Форкун І.В., Шацька В.М., Фролова Н.У1. Основи казначейської справи: Навч. посібник. - Львів: Новий світ - 2000, 2006. - 516 с.

Экономико-правовая библиотека // Розділ 2. Організаційні основи та правовий статус діяльності Державного казначейства України - Режим доступу: https://www.vuzlib.net/kazn_syst/2-2.htm

Юрій С.І., Стоян В.І., Мац М.И. Казначейська система: Підручник -Тернопіль: Карт-Бланш. - 2002. - 394 с.