Казначейська справа - Навчальний посібник (Попова Л. М., Попова СМ., Успаленко В.І.)

Тема 8. облік та звітність в державному казначействі

Організація бухгалтерського обліку в Державному казначействі, його принципи, завдання

Облікова політика та організація облікової служби Казначейства

Синтетичний та аналітичній обліки операцій

Внутрішній казначейський контроль, його види, елементи

Звітність у системі Державного казначейства, вимоги до неї

Склад річної звітності з виконання Державного бюджету