Казначейська справа - Навчальний посібник (Попова Л. М., Попова СМ., Успаленко В.І.)

6.4. взаємодія органів державного казначейства з органами державної контрольно-ревізійної служби

На виконання вимог статей 112 (повноваження Державного казначейства України по контролю за дотриманням бюджетного законодавства) і 113 (повноваження органів Державної контрольно-ревізійної служби України за дотриманням бюджетного законодавства) Бюджетного кодексу України та з метою вдосконалення координації дій органів Державного казначейства України і державної контрольно-ревізійної служби в Україні при здійсненні контролю за порядком ведення бухгалтерського обліку, складанням звітності про виконання бюджетів та кошторисів, проведенням операцій з бюджетними коштами створено наказ Про окремі питання взаємодії органів Державного казначейства України та державної контрольно-ревізійної служби в Україні від 14.12.2004 № 215/338 (зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 5 січня 2005 р. за N 10/10290).

У рамках співпраці Державного казначейства з органами державної контрольно-ревізійної служби та на виконання спільного наказу Держказ-начейства та ГоловКРУ від 14.12.2004 № 215/338 „Про окремі питання взаємодії органів Державного казначейства України та державної контрольно-ревізійної служби в Україні" Державним казначейством здійснюється систематичне інформування органів ДКРС про виявлені попереднім та поточним контролем факти порушень бюджетного законодавства, для використання цієї інформації як при плануванні контрольно-ревізійної роботи, так і безпосередньо в ході контрольних заходів. Державне казначейство щомісячно інформується про результати контрольних заходів, проведених органами ДКРС. Між органами Служби та казначейства проводяться щоквартальні звірення щодо надходжень до бюджетів та бюджетних установ, які стали наслідком проведених контрольних заходів.

З прийняттям спільного наказу від 27.12.2006 № 352/420 „Про внесення змін до спільного наказу Державного казначейства України і ГоловКРУ України від 14.12.2004 № 215/338" удосконалено координацію дій органів Державного казначейства і державної контрольно-ревізійної служби при здійсненні контролю за порядком ведення бухгалтерського обліку, складанням звітності про виконання бюджетів та кошторисів, проведенням операцій з бюджетними коштами. Зокрема, передбачено інформування Державного казначейства про результати контрольних заходів, якими в межах компетенції органів державної контрольно-ревізійної служби виявлено порушення бюджетного законодавства, порядку ведення бухгалтерського обліку та достовірності звітності про виконання бюджетів та кошторисів. А також надання органами державної контрольно-ревізійної служби керівнику відповідного органу Державного казначейства та Міністерству фінансів України інформації про факти порушень бюджетного законодавства, порядку ведення бухгалтерського обліку та достовірності звітності про виконання державного та місцевих бюджетів за видатками, які допущені розпорядниками або одержувачами бюджетних коштів у разі неналежного виконання контрольних функцій Державним казначейством України або його територіальним органом.

Крім того, органи ДКРС мають доступ до інформації баз даних автоматизованої системи „Казна"; за результатами річних звітів органи Державного казначейства надають органам Служби інформацію щодо наявності небюджетних зобов'язань та вжитих заходів у розрізі розпорядників бюджетних коштів, інформацію про виконання державного бюджету України за видатками тощо.