Казначейська справа - Навчальний посібник (Попова Л. М., Попова СМ., Успаленко В.І.)

3.6. операції за власними надходженнями бюджетних установ

Власні надходження установ і організацій, які утримуються за рахунок коштів Державного бюджету, у тому числі:

спеціальні кошти бюджетних установ і організацій,

кошти, отримані бюджетними установами і організаціями на виконання окремих доручень,

інші власні надходження бюджетних установ і організацій,

субвенції з місцевих бюджетів тощо,

зараховуються безпосередньо на спеціальні реєстраційні рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3522 „Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду Державного бюджету" у відділеннях або управліннях Державного казначейства (за місцем обслуговування бюджетної організації).

Інформація щодо власних надходжень бюджетних установ та організацій, які зараховуються на спеціальні реєстраційні рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3522, одночасно відображається на рахунках, відкритих за балансовим рахунком 6114 „Власні кошти розпорядників коштів Державного бюджету".

Управління (відділення) Державного казначейства засобами програмного забезпечення щоденно складають виписки із спеціальних реєстраційних рахунків, відкритих за балансовим рахунком 3522. Зазначені виписки з реєстром розрахункових документів надаються власникам коштів.

Обласні управління Державного казначейства формують Звіти про виконання Державного бюджету за доходами в розрізі районних відділень за видами надходжень та передають їх (в електронному вигляді) органам податкової служби на обласному рівні та районним відділенням Державного казначейства для подальшої передачі районним податковим інспекціям.

Для органів Державного казначейства та розпорядників бюджетних коштів встановлюється порядок ведення бухгалтерського обліку про надходження коштів до Державного бюджету окремими нормативними актами Державного казначейства України.

Управління та відділення Державного казначейства України в процесі ведення бухгалтерського обліку виконання бюджету за доходами повинні забезпечити облік надходжень відповідно за закону України „Про Державний бюджет України" на поточний рік (доходи загального фонду, доходи спеціального фонду, доходи, які розподіляються між загальним та спеціальним фондами, доходи, що розподіляються між Державним та місцевими бюджетами, надходження, тимчасово зараховані до доходів Державного бюджету) в розрізі кодів бюджетної класифікації. Органи Державного казначейства України складають звітність про надходження коштів до Державного бюджету України у грошовій та безгрошовій формах на підставі даних бухгалтерського обліку на рахунках класу 6 „Доходи бюджету" Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання Державного та місцевих бюджетів. Звіти складаються за формами та порядком, встановленим Державним казначейством України.

"Операції за коштами, тимчасово віднесеними до доходів Державного бюджету, що підлягають розподілу

Платежі, які тимчасово віднесені до доходів Державного бюджету і підлягають розподілу, зараховуються на аналітичні рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3411 „Кошти, тимчасово віднесені на доходи бюджету, що підлягають розподілу" Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання Державного та місцевих бюджетів.

Інформація щодо надходження та повернення надмірно та/або помилково сплачених платежів одночасно відображається на рахунках, відкритих за балансовим рахунком 6411 „Кошти, тимчасово віднесені на доходи Державного бюджету". Кредитовий залишок за рахунком 6411 дає інформацію про надходження (за вирахуванням повернень) платежів, які тимчасово віднесені на доходи Державного бюджету і підлягають розподілу, з початку року.

Після розподілу єдиного податку суб'єктів малого підприємництва, який зараховується на аналітичні рахунки, відкриті в розрізі місцевих бюджетів в управлінні Державного казначейства за балансовим рахунком 3421 „Кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевих бюджетів, що підлягають розподілу" засобами програмного забезпечення:

— частина коштів, належна місцевим бюджетам, зараховується до загального фонду місцевих бюджетів на окремі аналітичні рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3141 „Надходження до загального фонду місцевих бюджетів", з яких в регламентованому режимі шляхом формування меморіальних документів перераховується на відповідні котлові рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3142 „Кошти загального фонду місцевих бюджетів";

— частина коштів, належна спеціальному фонду Державного бюджету (відрахування до фонду сприяння зайнятості населення), зараховується на відповідний аналітичний рахунок, відкритий за балансовим рахунком 3717 „Рахунки Державних позабюджетних фондів". Частина коштів, яка належить пенсійному фонду та фондам соціального страхування, платіжними дорученнями перераховується на рахунки даних фондів.

Фіксований сільськогосподарський податок зараховується на відповідні аналітичні рахунки в обласному управлінні Державного казначейства, відкриті в розрізі місцевих бюджетів за балансовим рахунком 3421. Кошти після розподілу за встановленими нормативами перераховуються одержувачам. За результатами розподілу єдиного податку суб'єктів малого підприємництва та фіксованого сільськогосподарського податку формується Відомість 2м, а також Реєстр платників за спрощеною системою оподаткування (кошти фонду соціального страхування, кошти пенсійного фонду).

Повернення надмірно та/або помилково сплачених платежів, які тимчасово віднесені до доходів Державного бюджету і підлягають розподілу, здійснюється з відповідних аналітичних рахунків до їх розподілу в межах поточних надходжень за день.

"Операції за іншими платежами, які тимчасово віднесені до доходів Державного бюджету

Платежі, які тимчасово віднесені до доходів Державного бюджету, зараховуються на аналітичні рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3412 „Інші кошти, тимчасово віднесені на доходи Державного бюджету" Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання Державного та місцевих бюджетів. Інформація щодо надходження та повернення надмірно, або помилково сплачених платежів, які тимчасово віднесені до доходів Державного бюджету, одночасно відображається на рахунках, відкритих за балансовим рахунком 6411 „Кошти, тимчасово віднесені на доходи Державного бюджету". Кредитовий залишок за рахунком 6411 дає інформацію про надходження (за вирахуванням повернення) платежів, які тимчасово віднесені до доходів Державного бюджету, з початку року.

Кошти від реалізації податкової застави надходять на рахунки, відкриті на балансі обласного управління Державного казначейства, за балансовим рахунком 3412 „Інші кошти, тимчасово віднесені на доходи Державного бюджету".

Управління Державного казначейства засобами електронного зв'язку передає виписку про надходження коштів відповідному відділенню Державного казначейства, яке в свою чергу передає її органу Державної податкової служби за місцем реєстрації платника. Орган податкової служби на підставі виписки готує довідку про розподіл коштів, які надійшли на балансовий рахунок 3412, і подає відповідному відділенню Державного казначейства.

Відділення Державного казначейства на підставі даних довідки не пізніше наступного робочого дня формує та надсилає засобами електронного зв'язку до обласного управління Державного казначейства платіжні доручення на перерахування розподілених коштів за призначенням.