Казначейська справа - Навчальний посібник (Попова Л. М., Попова СМ., Успаленко В.І.)

5.6. операції за платежами, що розподіляються

5.6.1. Операції за платежами, які розподіляються між загальним та спеціальним фондами місцевих бюджетів

Платежі, які відповідно до Бюджетного кодексу України, закону України про Державний бюджет України на відповідний рік та рішення місцевої ради в поточному році розподіляються між загальним та спеціальним фондами даного бюджету, зараховуються на рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3161 „Кошти, які розподіляються між загальним і спеціальним фондами місцевих бюджетів" Плану рахунків. Інформація про надходження з урахуванням повернень одночасно відображається на рахунках, відкритих за рахунком бюджетного обліку 6123 „Доходи місцевого бюджету, які підлягають розподілу між загальним та спеціальним фондами".

Кредитовий залишок за рахунком бюджетного обліку 6123 „Доходи місцевого бюджету, які підлягають розподілу між загальним та спеціальним фондами" відображає інформацію про надходження платежів (з урахуванням повернень), які розподіляються між загальним та спеціальним фондами місцевого бюджету наростаючим підсумком з початку року (згідно з наказом Державного казначейства № 17 від 21.01.2010).

Залишки коштів за день з рахунків, відкритих за балансовим рахунком 3161 „Кошти, які розподіляються між загальним і спеціальним фондами місцевих бюджетів", розподіляються Головними управліннями між загальним та спеціальним фондами місцевих бюджетів за встановленими нормативами відповідного бюджету.

Кошти, які належать загальному фонду місцевих бюджетів, перераховуються на рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3141 „Надходження до загального фонду місцевих бюджетів".

Кошти, які належать спеціальному фонду місцевих бюджетів, перераховуються на рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3151 «Надходження коштів спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки».

За результатами розподілу платежів між загальним та спеціальним фондами місцевих бюджетів формується Відомість розподілу платежів між загальним та спеціальним фондами місцевого бюджету, які надійшли на рахунки 3161 „Кошти, які розподіляються між загальним і спеціальним фондами місцевих бюджетів" (додаток 4), та засобами програмного забезпечення у регламентованому режимі проводиться перерахування розподілених коштів на відповідні рахунки (згідно з наказом Державного казначейства № 21 від 06.02.2004).

5.6.2. Операції за платежами, які розподіляються між рівнями місцевих бюджетів

Платежі, які згідно із Бюджетним кодексом України, законом України про Державний бюджет України на відповідний рік та рішенням місцевої ради у поточному році розподіляються між рівнями місцевих бюджетів, зараховуються на рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3321 „Кошти, які підлягають розподілу між рівнями бюджету" Плану рахунків. Інформація про надходження з урахуванням повернень одночасно відображається на рахунках, відкритих за рахунком бюджетного обліку 6221 „Доходи, які підлягають розподілу між рівнями бюджету". Кредитовий залишок за рахунком бюджетного обліку 6221 „Доходи, які підлягають розподілу між рівнями бюджету" відображає інформацію про надходження платежів, які підлягають розподілу між рівнями місцевих бюджетів.

Залишки коштів на рахунках, відкритих за балансовим рахунком 3321 „Кошти, які підлягають розподілу між рівнями бюджету", у кінці дня за встановленими нормативами розподіляються між рівнями місцевих бюджетів і засобами програмного забезпечення зараховуються:

на відповідні рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3141 „Надходження до загального фонду місцевих бюджетів";

на відповідні рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3151 „Надходження коштів спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки".

За результатами розподілу платежів між рівнями місцевого бюджету формується Відомість розподілу платежів між рівнями місцевого бюджету, які надійшли на рахунки 3321 „Кошти, які підлягають розподілу між рівнями бюджету" (додаток 5) (згідно з наказом Державного казначейства № 17 від 21.01.2010).

5.6.3. Операції за коштами, тимчасово віднесеними на доходи місцевого бюджету, що підлягають розподілу

Платежі, які тимчасово відносяться на доходи місцевого бюджету і відповідно до законодавства підлягають розподілу між бюджетами і різними отримувачами коштів, зараховуються на аналітичні рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3421 „Кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету, що підлягають розподілу" Плану рахунків (згідно Наказу Державного казначейства № 150 від 06.05.2008).

Інформація про надходження з урахуванням повернень одночасно відображається на рахунках, відкритих за рахунком бюджетного обліку 6421 „Кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету, що підлягають розподілу". Кредитовий залишок за рахунком бюджетного обліку 6421 „Кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету, що підлягають розподілу" дає інформацію про надходження платежів (з урахуванням повернень), які тимчасово відносяться на доходи місцевого бюджету і підлягають розподілу, наростаючим підсумком з початку року (згідно з наказом Державного казначейства № 17 від 21.01.2010).

Залишки коштів на рахунках, відкритих за балансовим рахунком 3421 „Кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевих бюджетів, що підлягають розподілу", у кінці дня розподіляються за нормативами, установленими відповідними нормативно-правовими актами України.

Після розподілу кошти, що відносяться на доходи місцевого бюджету, засобами програмного забезпечення зараховуються:

на відповідні рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3141 „Надходження до загального фонду місцевих бюджетів";

на відповідні рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3151 „Надходження коштів спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки".

Частина коштів, яка належить іншим фондам, перераховується на рахунки власників.

За результатами розподілу коштів, тимчасово віднесених на доходи місцевого бюджету, формується Відомість № 2м розподілу коштів, тимчасово віднесених на доходи місцевого бюджету, які надійшли на рахунки 3421 „Кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету, що підлягають розподілу" (додаток 6) (згідно з наказом Державного казначейства № 21 від 06.02.2004).

5.6.4. Операції за іншими платежами, які тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету

Інші платежі, які тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету, зараховуються на рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3422 „Інші кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету" Плану рахунків. Інформація про надходження з урахуванням повернень інших платежів, які тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету, одночасно відображається на рахунках, відкритих за рахунком бюджетного обліку 6422 „Інші кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету". Кредитовий залишок за рахунком бюджетного обліку 6422 „Інші кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету" відображає інформацію про надходження інших платежів (з урахуванням повернень), які тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету, наростаючим підсумком з початку року (згідно з наказом Державного казначейства № 17 від 21.01.2010).

Залишки коштів на рахунках, відкритих за балансовим рахунком 3422 „Інші кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету", розподіляються та спрямовуються за призначенням згідно з вимогами нормативно-правових актів (згідно наказу Державного казначейства № 150 від 06.05.2008).