Казначейська справа - Навчальний посібник (Попова Л. М., Попова СМ., Успаленко В.І.)

5.4. операції за платежами до загального бюджету

Платежі до місцевих бюджетів, які згідно з Бюджетним кодексом України , законом України про Державний бюджет України на відповідний рік та рішенням ради є доходами загального фонду місцевих бюджетів на відповідний рік, зараховуються на рахунки, відкриті в Головних управліннях за балансовим рахунком 3141 „Надходження до загального фонду місцевих бюджетів" Плану рахунків. Інформація щодо надходження та повернення надміру та/або помилково сплачених платежів до місцевих бюджетів одночасно відображається на відповідних рахунках, відкритих за рахунком бюджетного обліку 6121 „Доходи загального фонду місцевого бюджету". Одночасно такі операції відображаються на аналітичних рахунках позабалансового обліку, призначених для обліку планових показників за доходами (згідно з наказами Державного казначейства № 150 від 06.05.2008, № 17 від 21.01.2010).

Кредитовий залишок за рахунком бюджетного обліку 6121 „Доходи загального фонду місцевого бюджету" відображає інформацію щодо надходжень, з урахуванням повернень платежів загального фонду місцевих бюджетів, наростаючим підсумком з початку року.

Кредитовий залишок за кожним рахунком, відкритим на даному балансовому рахунку, відповідно відображає інформацію про надходження з урахуванням повернень кожного виду доходів. За окремими рахунками допускається від'ємний залишок, який свідчить, що повернень платежів у поточному бюджетному періоді з цього рахунку (за рахунок надходжень до загального фонду) відбулося більше ніж надходжень. Від'ємний залишок за рахунком бюджетного обліку 6121 „Доходи загального фонду місцевого бюджету" в цілому не допускається.

Для щоденного акумулювання коштів загального фонду місцевих бюджетів в Головному управлінні відкриваються аналітичні рахунки за балансовим рахунком 3142 „Кошти загального фонду місцевих бюджетів" для кожного місцевого бюджету, а саме:

перший — для акумулювання коштів, які відповідно до Бюджетного кодексу України враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів;

другий — для акумулювання коштів, які відповідно до Бюджетного кодексу України не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів.

Кількість інших рахунків, які відкриваються в органах Державного казначейства України для акумулювання коштів загального фонду місцевих бюджетів, залежить від рішення ради про відповідний місцевий бюджет та має забезпечити процес його виконання.

Кошти, які надійшли за день (з урахуванням повернення помилково або надмірно зарахованих до бюджету платежів) на аналітичні рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3141 „Надходження до загального фонду місцевих бюджетів", у регламентований час засобами програмного забезпечення шляхом формування меморіальних документів перераховуються (списуються) за призначенням на відповідні рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3142 „Кошти загального фонду місцевих бюджетів" окремо для кожного місцевого бюджету.