Казначейська справа - Навчальний посібник (Попова Л. М., Попова СМ., Успаленко В.І.)

Содержание

Читать: Анотація
Читать: Вступ
Читать: Тема 1. система державного казначейства, її становлення на україні, структура та функції
Читать: 1.1. необхідність та причини створення державного казначейства на україні
Читать: 1.2. структура органів державного казначейства на україні
Читать: 1.3. функції та повноваження державного казначейства
Читать: Тема 2. платіжна система виконання бюджетів
Читать: 2.1. сутність платіжної системи
Читать: 2.2. Єдиний казначейський рахунок, його структура та значення для виконання бюджетів
Читать: 2.3. відкриття бюджетних рахунків для зарахування надходжень
Читать: Тема 3. організація роботи в органах державного казначейства за доходами
Читать: 3.1. основні положення про організацію роботи в органах державного казначейства за доходами
Читать: 3.2. операції за надходженнями до загального фонду бюджету
Читать: 3.3. операції за надходженнями до спеціального фонду бюджету
Читать: 3.4. операції за платежами, які розподіляються між загальним та спеціальним фондами
Читать: 3.5. операції за платежами, які розподіляються між державним та місцевими бюджетами
Читать: 3.6. операції за власними надходженнями бюджетних установ
Читать: Тема 4. виконання державного бюджету за видатками в органах державного казначейства
Читать: 4.1. організація виконання державного бюджету за видатками
Читать: 4.2. формування мережі розпорядників бюджетних коштів
Читать: 4.3. облік бюджетних асигнувань та контроль за їх дотриманням
Читать: 4.4. казначейське обслуговування одержувачів бюджетних коштів
Читать: 4.5. порядок готівкового обслуговування клієнтів
Читать: 4.6. облік, звітність та контроль використання коштів державного бюджету
Читать: Тема 5. особливості казначейського виконання місцевих бюджетів
Читать: 5.1. призначення та необхідність переходу на казначейську систему обслуговування місцевих бюджетів
Читать: 5.2. основні функції казначейства з обслуговування місцевих бюджетів
Читать: 5.3. порядок відкриття аналітичних рахунків за доходами місцевих бюджетів
Читать: 5.4. операції за платежами до загального бюджету
Читать: 5.5. операції за платежами спеціального фонду бюджету
Читать: 5.6. операції за платежами, що розподіляються
Читать: 5.7. основні положення казначейського обслуговування місцевих бюджетів за видатками
Читать: 5.9. звітність про виконання місцевих бюджетів
Читать: Тема 6. взаємодія органів державного казначейства з державними контролюючими органами
Читать: 6.1. взаємодія фінансових органів та органів державного казначейства
Читать: 6.2. співпраця державного казначейства і державної податкової адміністрації україни
Читать: 6.3. співпраця державного казначейства та органів державної митної служби україни
Читать: 6.4. взаємодія органів державного казначейства з органами державної контрольно-ревізійної служби
Читать: Тема 7. управління державним боргом
Читать: 7.1. поняття державного боргу, причини виникнення, види
Читать: 7.2. державні позики та їх класифікація
Читать: 7.3. роль казначейства в управління державним боргом
Читать: Тема 8. облік та звітність в державному казначействі
Читать: 8.1. організація бухгалтерського обліку в державному казначействі, його принципи, завдання
Читать: 8.2. облікова політика та організація облікової служби казначейства
Читать: 8.3. синтетичний та аналітичній обліки операцій
Читать: 8.4. внутрішній казначейський контроль, його види, елементи
Читать: 8.5. звітність у системі державного казначейства, вимоги до неї
Читать: 8.6. склад річної звітності з виконання державного бюджету
Читать: Тема 9. основи організації інформаційно-технічного забезпечення державного казначейства
Читать: 9.1. основи організації інформаційно-технічного забезпечення державного казначейства
Читать: 9.2. трансакційна автоматизована система казначейства
Читать: 9.3. характеристика автоматизованої системи «казна»
Читать: 9.4. удосконалення інформаційно-технічного забезпечення державного казначейства
Читать: КонтрольнІ запитання:
Читать: ТермІнологІчний словник
Читать: Список використаних джерел:
Читать: Додатки