Інвестування - Підручник (Сазонець І. Л., Федорова В. А.)

Содержание

Читать: Анотація
Читать: Вступ
Читать: Основи ІнвестицІйноЇ дІяльностІ 1.1. розвиток інвестиційних теорій
Читать: 1.2. основні поняття та форми інвестиційної діяльності
Читать: 1.3. Інвестиційна діяльність в умовах міжнародного конкурентного середовища
Читать: Регулювання ІнвестицІйноЇ дІяльностІ 2.1. Інвестиційний ринок та його регулювання
Читать: 2.2. управління інвестиційною діяльністю на макро- та мікрорівні
Читать: 2.3. Інвестування в іноземних корпоративних моделях
Читать: ІнновацІйно-ІнвестицІйнІ процеси в економІцІ украЇни 3.1. сутність та види інноваційних процесів (на прикладі машинобудування)
Читать: 3.2. етапи управління інноваційними процесами
Читать: 3.3. сучасний стан інноваційних процесів в україні
Читать: ІнституцІйнІ Інвестори та Їх вплив на ІнвестицІйнІ процеси 4.1. економічна сутність діяльності інституційних інвесторів
Читать: 4.2. механізм діяльності інститутів спільного інвестування
Читать: 4.3. страхові компанії та банки як інституційні інвестори
Читать: 4.4. пенсійні та донорські фонди як інституційні інвестори
Читать: ОбҐрунтування доцІльностІ ІнвестицІй 5.1. обґрунтування інвестиційних програм та проектів
Читать: 5.2. розробка бізнес-планівінвестиційних проектів
Читать: 5.3. організація виробництва продукції та опис технологічного процесу
Читать: ІнвестицІйна дІяльнІсть мІжнародних корпорацІ 6.1. сутність міжнародних корпорацій
Читать: 6.2. особливості функціонування транснаціональних корпорацій у міжнародній економіці
Читать: 6.3. посилення ролі тнк: позитивні та негативні наслідки
Читать: 6.4. економічна політика та стратегія тнк
Читать: 6.5. принципи функціонування тнк у глобальному середовищі
Читать: 6.6. умови та засади інвестиційної діяльності транснаціональних корпорацій
Читать: 6.7. Інвестиційні аспекти корпоративної діяльності 6.7.1. доцільність процедури злиття
Читать: УкраЇна на мІжнародному ІнвестицІйному ринку 7.1. Іноземні інвестиції в реформуванні економіки україни
Читать: 7.2. правові основи іноземного інвестування в україні
Читать: 7.3. Іноземні інвестиції в україні
Читать: 7.4. спеціальні економічні зони й іноземні інвестиції
Читать: 7.5. місце україни у світовій інвестиційній системі
Читать: 7.6. Інвестиційний рейтинг україни і залучення іноземних інвестицій
Читать: 7.7. регіональні аспекти залучення інвестицій
Читать: Інфраструктури! ІнвестицІйнІ проекти та розвиток вІтчизняних пІдприЄмств 8.1. Історичні передумови розвитку інфраструктури світу
Читать: 8.2. розвиток світових мегапроектів
Читать: 8.3. найбільші світові мегапроекти минулого та сучасності
Читать: 8.4. транзит і його теоретична основа
Читать: 8.5. напрями підвищення конкурентоспроможності підприємств транспортного машинобудування
Читать: 8.6. підвищення конкурентоспроможності підприємства транспортного машинобудування за рахунок залучення інвестицій
Читать: Тести
Читать: Теми реферат/в
Читать: Рекомендована лІтература
Читать: Додаток а